เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

วิชัย กำเนิดมงคล : กาแฟ ป่า และชุมชน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

15 มีนาคม 2567
362
"ตอนออกจากบ้าน คุณมีความกล้าที่จะออกไป พอกลับมา คุณก็ใช้ความกล้านั้นกลับมาสร้างสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองในชุมชน เพราะการออกไปเจอโลกกว้าง ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมาย นำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาชุมชนของเรา"

ประโยคนี้ เปรียบเสมือนคำนิยามชีวิตของ "วิชัย กำเนิดมงคล" หรือ "พี่กล้วย" เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจาก "Coffe De Hmong กาแฟเดอม้ง" จ.น่าน เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2566 ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องราวการปลูกป่า สร้างรายได้จากกาแฟ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
วิชัย กำเนิดมงคล : กาแฟ ป่า และชุมชน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

จากชายหนุ่มเมืองกรุง สู่เส้นทางบนดอยมณีพฤกษ์

พี่กล้วยเคยใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ ทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศ แต่ด้วยแรงดึงดูดจากภูมิลำเนา บวกกับความตั้งใจอยากพัฒนาบ้านเกิด เขาตัดสินใจกลับมาสานต่ออาชีพเกษตรกรบนดอยมณีพฤกษ์ ท่ามกลางปัญหาภูเขาหัวโล้นที่ทวีความรุนแรง
วิชัย กำเนิดมงคล : กาแฟ ป่า และชุมชน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

กาแฟ...พืชพรรณ...และความยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น พี่กล้วยเลือก "กาแฟ" เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เพราะกาแฟต้องการร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ช่วยให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ กาแฟเดอม้งจึงเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับระบบนิเวศที่สมดุล
วิชัย กำเนิดมงคล : กาแฟ ป่า และชุมชน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

จากเมล็ดพันธุ์สู่รางวัล กาแฟเดอม้ง...ความภาคภูมิใจของชาวม้ง

กาแฟเดอม้งไม่ใช่แค่กาแฟ แต่เป็นตัวแทนของ "ความตั้งใจ" และ "ความมุ่งมั่น" ของพี่กล้วยและชาวมณีพฤกษ์ กาแฟสายพันธุ์ดี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่พิถีพิถัน คว้ารางวัลมากมาย กาแฟเดอม้งจึงกลายเป็น "ความภาคภูมิใจ" ของชุมชน
วิชัย กำเนิดมงคล : กาแฟ ป่า และชุมชน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

มากกว่ากาแฟ...คือการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิต

กาแฟเดอม้งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนดอยมณีพฤกษ์ ราคาขายที่สูง สะท้อนถึงคุณภาพและกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน มากกว่าการเป็น "สินค้า" กาแฟเดอม้งกลายเป็น "สัญลักษณ์" ของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิชัย กำเนิดมงคล : กาแฟ ป่า และชุมชน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

เกษตรประณีต...อนาคตของดอยมณีพฤกษ์

พี่กล้วยไม่ได้ต้องการให้ทุกคนมาปลูกกาแฟ แต่เขาต้องการเห็น "เกษตรประณีต" เกิดขึ้นบนดอยมณีพฤกษ์ เกษตรกรแต่ละคนควรค้นหาจุดเด่น พัฒนาสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม สร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของตัวเอง

"สิ่งที่ใช่สำหรับเขาคือการอยู่บนมณีพฤกษ์ อยู่กับป่า"

"กาแฟที่เหมือนเดิม แต่บรรยากาศไม่เหมือนกัน ตื่นเช้ามาชงกาแฟ รสชาติก็ไม่เหมือนกัน เสียงหัวเราะของลูกๆ ภรรยา ทำให้เราอยากตื่นเช้ามาทำกิจกรรมเหล่านี้ทุกๆ วัน"
"วิชัย กำเนิดมงคล" คือตัวอย่างของ "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด" ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เขาคือผู้ปลูกป่า สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนบนดอยมณีพฤกษ์


เรื่องราวของพี่กล้วย เป็นบทพิสูจน์ว่า "ความกล้า" "ความตั้งใจ" และ "ความมุ่งมั่น" สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดให้ดีขึ้นได้