เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก ปลูกวิถีอินทรีย์ สร้างรายได้สู่ชุมชน

28 เมษายน 2566
1,349
รักบ้านเกิดชวนคอกาแฟที่รักสุขภาพมาสัมผัส "เส้นทางความสุขที่ยั่งยืน" กับเมล็ดกาแฟพรีเมียมออร์แกนิก RAKBANKERD Selected ปลูกด้วยวิถีอินทรีย์ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จากแหล่งปลูกใน จ.เชียงราย จนได้เมล็ดกาแฟชั้นดี ปลอดสารเคมีตั้งแต่ปลูกจนเก็บผลผลิต
กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก
กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก RAKBANKERD Selected ผ่านกระบวนการคั่วพิเศษสูตรเฉพาะ มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ ช่วยเก็บรักษาความชื้น ยืดอายุของเมล็ดกาแฟได้นานถึง 1 ปี โดยกลิ่น รสชาติและคุณภาพยังคงเหมือนใหม่ มี 3 สูตร ได้แก่ กาแฟพรีเมียมสูตร Original กาแฟอาราบิก้าคั่วกลางไปทางเข้ม, กาแฟพรีเมียมสูตร Specialty กาแฟอาราบิก้าคั่วเข้มพิเศษ และกาแฟพรีเมียมสูตร Signature เป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟโรบัสต้ากับอาราบิก้าให้รสชาติเข้มข้น 2 เท่า
กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก “RAKBANKERD Selected สูตร Original”

1. กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก "RAKBANKERD Selected สูตร Original"

เราคัดสรรเมล็ดกาแฟอาราบิก้า (Arabica) คุณภาพจากแหล่งปลูกบนภูเขาภาคเหนือ จ.เชียงราย ด้วยวิธีการปลูกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ ดูแลและรักษาป่าระบบนิเวศต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน หลอมรวมคนให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เมล็ดกาแฟผ่านกระบวนการคั่วที่พิถีพิถัน พัฒนาเป็นสูตรของ "รักบ้านเกิด" จนได้รสชาติกลมกล่อม หอมกรุ่น ละมุน

กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก “RAKBANKERD Selected สูตร Specialty”

2. กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก "RAKBANKERD Selected สูตร Specialty"

คัดสรรเมล็ดกาแฟอราบิก้า (Arabica) คุณภาพจากยอดดอยหลวง จ.เชียงราย แหล่งปลูกเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีการปลูกอย่างสร้างสรรค์ ดูแลรักษาป่าระบบนิเวศต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน หลอมรวมคนให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

แล้วนำเมล็ดกาแฟคัดพิเศษมาผ่านกระบวนการคั่วที่พิถีพิถัน พัฒนาเป็นสูตรเฉพาะของ "รักบ้านเกิด" จนได้รสชาติกลมกล่อม หอมกรุ่น ละมุน จนเกิดเป็นเสน่ห์ทุกครั้งของการดื่ม เสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาบน "ยอดดอยหลวง" พร้อมกับได้ "ดื่มด่ำความยั่งยืน" สนับสนุนเครือข่าย "เกษตรกรรักบ้านเกิด" ไปพร้อมกัน

กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก “RAKBANKERD Selected สูตร Signature”

3. กาแฟพรีเมียมออร์แกนิก "RAKBANKERD Selected สูตร Signature"

คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคัดพิเศษจาก 2 แหล่งปลูกวิถีเกษตรอินทรีย์ ด้วยเมล็ดกาแฟโรบัสต้า (Robusta) คุณภาพจากหุบเขา จ.ชุมพร มาหลอมรวมกับเมล็ดกาแฟพิเศษอาราบิก้า (Arabica) จากยอดดอยหลวง จ.เชียงราย ที่มีวิธีการปลูกอย่างสร้างสรรค์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน หลอมรวมคนให้อยู่ร่วมกับผืนป่าได้อย่างยั่งยืนจากทั้ง 2 แหล่งปลูก

เราได้นำเมล็ดกาแฟทั้ง 2 สายพันธุ์มาผ่านกระบวนการคั่วที่พิถีพิถัน พัฒนาเป็นสูตรเฉพาะของ "รักบ้านเกิด" จนได้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Signature) กลมกล่อมอย่างเข้มข้น หอมกรุ่นลุ่มลึก ละมุนถึงใจ ที่ได้จากความแตกต่างของ 2 สายพันธ์ุและแหล่งปลูก

"RAKBANKERD Selected เรามุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรไทย ให้ผลิตสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิถีอินทรีย์ ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณภาพที่ดี ปลอดภัย ไร้สารอันตราย ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานออร์แกนิก ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนท้องถิ่น"

สนใจติดต่อสั่งซื้อกาแฟพรีเมียมออร์แกนิก RAKBANKERD Selected หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดี จาก RAKBANKERD Selected ได้ที่


1. Facebook : Rakbankerd Selected2. Instragram : rakbankerd_selected

3. Line Shopping : Rakbankerd Selected

4. Shopee : RBK.Selected