เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เนื้อสัตว์จากพืช ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร

01 ธันวาคม 2564
2,642
ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปทุกวันๆ ทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โรคระบาดจากธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ทำให้การผลิตอาหารจากการใช้เนื้อสัตว์ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค การผลิต "เนื้อสัตว์จากพืช" จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการบริโภคและช่วยลดคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย
เทรนด์เกษตรวันนี้ รักบ้านเกิดนำเทรนด์อาหาร เนื้อสัตว์จากพืช หรือที่เราเรียกกันว่า "Plant Based food" ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อโลกในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันกระแสการทาน plant base กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นอกจากจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนอาหารในอนาคตได้แล้ว ยังเป็นอาหารที่ถือเป็นทางเลือกสำหรับสุขภาพ วีแกน เพิ่มมูลค่ายกระดับอุตสาหกรรมเกษตร และขบวนการผลิตยังดีต่อสิ่งแวดล้อม
Plant Based คืออะไร

ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับ "เนื้อสัตว์จากพืช" หรือที่เราเรียกกันว่า "Plant Based food" ก่อน Plant based คือผลผลิตจากพืช ทำจากพืชมากถึง 95% และมีส่วนผสมที่ไม่ใช่พืชอีกประมาณ 5 % ผ่านกรรมวิธีและเทคโนโลยีต่างๆ ให้ได้ทั้งกลิ่น รสชาติ รูปร่างหน้าตา เหมือนเนื้อสัตว์จริงๆ ที่ประกอบไปด้วย ฮีโมโกลบินทั้งจากพืชและเลือดของสัตว์ โปรตีนจากธัญพืช, โปรตีนจากพืชต่าง ๆ และโปรตีนจากน้ำมันสกัดธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเซลลูโลส, สารสกัดจากยีสต์, เกลือ, กลีเซอรีน ผัก, กรดน้ำส้ม และอีกหลากหลายสารสกัดที่สามารถทดแทนสารอาหารต่างๆ ภายในเนื้อสัตว์ได้อย่างครบถ้วน พร้อมการทำออกมาให้เหมือนกับเนื้อสัตว์มากที่สุด

Plant Based food ทำจากอะไร

พืชที่ใช้ในการทำ เนื้อสัตว์จากพืช เป็นพืชที่ให้โปรตีนซะส่วนใหญ่ ทั้งพืชตระกูลถั่วและพืชชนิดอื่น ทั้ง เห็ด แครอท ฟักทอง สาหร่าย ข้าวโอ๊ต ซึ่งให้ทั้งโปรตีนและใยอาหารจากนั้นจะนำ โปรตีนที่ได้จากพืชไปผสมกับน้ำมะพร้าว น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันสาหร่าย และส่วนผสมจากธรรมชาติ


ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์จาก เนื้อสัตว์จากพืช หรือ plant based food มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ทั้งเนื้อบด นักเก็ต ไส้กรอก เนื้อปลา อาหารทะเล นม ไข่ และอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้ plant based กลายเป็นอาหารในอนาคตที่กำลังจะมีความบทบาทและกลายเป็นอาหารหลักของคนทั้งโลก เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดต่างๆที่อาจจะมีผลต่อการผลิตเนื้อสัตว์ทำให้การเลี้ยงสัตว์หรือการผลิตเนื้อสัตว์อาจจะต้องหยุดชะงัก

เนื้อจากพืช ถือเป็นอุตสาหกรรมอาหารใหม่ ที่จะทำให้สร้าง S Curve ลูกใหม่ให้กับธุรกิจ เนื่องจากประเทศของเรามีวัตถุดิบที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ และมีข้อได้เปรียบทั้ง วัตถุดิบ แหล่งเพาะปลูก เทคโนโลยี ที่จะสามารถต่อยอดหรือพัฒนาแพลนท์เบสได้ไม่ยาก
ส่งผลต่อการเกษตรกรรมไทยอย่างไร

ด้วยความที่ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีผลผลิตทางเกษตรเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นโอกาสที่เกษตรกรที่จะพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งเป็นซัพพลายเออร์ในการปลูกพืชหลักที่จะใช้ในการทำเนื้อสัตว์จากพืช เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ให้แก่ฟาร์มของตนเองและชุมชมท้องถิ่น จากการผลิตพืชเข้าสู่อุตสาหกรรม
ในทางด้านอุตสาหกรรมเอง ไทยก็สามารถมีกำลังในการผลิตได้เท่ากับต่างประเทศ เนื่องจากโรงงานอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ เอื้อต่อการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้สินค้า เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยและราคาเอื้อมถึง แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ไทยถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น


แม้ว่าในปัจจุบันเกษตรกรไทยหรือฟาร์มหลายแห่งจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำเกษตรกรรมมากขึ้นแต่ยังมีอีกหลายแห่งที่ยังขาดทั้งความรู้และ เทคโนโลยี หรืออยู่ในขั้นตอนการพัฒนา หากเราต้องการพัฒนา เนื้อจากพืชของไทยให้เติบโตได้มากกว่านี้ ทางภาครัฐควรสนับสนุน 4 ด้านดังนี้


1.สนับสนุนด้านเงินทุนด้าน R&D ในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันเอกชนและการศึกษา ทั้งการลงทุน การติดตามผล

2.สร้าง ecosystem เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจ เพื่อสุขภาพ

3.ส่งเสริมทั้งในเรื่องของความรู้ทั้งเรื่องขอเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มฐานการผลิตให้เพียงพอในระยะยาว

4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


จากข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับผิดชอบโครงการพืชแห่งอนาคต เพื่อตอบสนองการผลิตอาหารในอนาคตที่มีแนวโน้มการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดัน แพลนท์เบส เป็นธุรกิจการเกษตรใหม่ๆ ให้กับภาคเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในยุคโควิด และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางของการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ และจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการเกษตรได้


องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO คาดการ์ณว่า ด้วยความที่โลกมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆและจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ภายใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทั้งการผลิตอาหาร สิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคม ทำให้ เนื้อสัตว์จากพืช จึงเป็นแนวทางในการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ทางด้านการเกษตร หากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส่งเสริมและการพัฒนาจะทำให้การผลิต เนื้อสัตว์จากพืช สามารถเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดและการส่งออกได้อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรต่อยอดเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib14/RL-plant%20based%20meat.pdf
https://www.nestleprofessional.co.th/plant-based-for-sustainability
https://www.prachachat.net/economy/news-526293
https://krungthai.com/Download/economyresources/EconomyResourcesDownload_452Plant_based_Food_10_11_63.pdf