เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดออนไลน์ ทางรอดเกษตรกร ยุค New Normal

19 มิถุนายน 2564
2,210
จากวิกฤติโควิด-19 ทำให้พี่น้องเกษตรกรฯ ต่างก็ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สามารถนำออกไปจำหน่ายในตลาดได้ตามเดิม ส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรขาดรายได้เสริมไปไม่น้อย เพื่อการเอาตัวรอดให้ได้อย่างยั่งยืน พี่น้องเกษตรกรฯ จึงต้องยอมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้แตกต่างจากที่เคยเป็นอยู่ ซึ่งแน่นอนว่าในอันดับต้น ๆ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนนั่นก็คือ การค้าขายบน "ตลาดออนไลน์" เพราะถือเป็นทางออกเดียวที่ได้ผลดีที่สุดที่จะทำให้ผลผลิตจากแปลงเกษตรเดินทางไปหาผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในยุคนี้
สำหรับช่องทาง Social Media ที่กลายมาเป็นตลาดออนไลน์ ค้าขายสินค้าเกษตรนั้น มีอะไรที่เพื่อนๆ เกษตรกรสามารถทำได้และเรียนรู้ได้ง่ายๆ ไปดูกันเลย
Facebook ถือเป็นหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยม จากแทบจะทุกสินค้าในยุคปัจจุบัน ไม่เว้นแม้แต่ สินค้าเกษตร หลายๆ คนปรับเปลี่ยนพื้นที่ Facebook มาเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าการเกษตรของตนเองไม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลา พืชผัก สินค้าแปรรูป ฯลฯ โดยใช้ชื่อ Facebook ทั้งจากชื่อสวน และชื่อผลิตภัณฑ์จากสวน นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเข้าไปใช้งานฟังก์ชั่น Market place เพื่อโพสต์ขายสินค้าได้โดยตรง ซึ่งช่องทางนี้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากการไปจำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชนที่มีคนหนาแน่น ช่วยสร้างรายได้ ได้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แบบนี้
กลุ่มไลน์ (Line) เป็นช่องทางที่เกษตรกรหลายท่าน ได้ใช้อัพเดทสินค้าพืชผักสวนครัวเข้าไปใน Line กลุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้าการเกษตร ให้กับสมาชิกที่ตนมีอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ช่องทางนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อสมาชิกกลุ่มฯ เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และถือเป็นช่องทางที่ค่อนข้างสะดวกต่อการใช้งานสำหรับเกษตรกรทุกรุ่น


Line Official เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่เราสร้างเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งของเราเอง และคนในชุมชนไว้ในนั้นได้ เพื่อรองรับผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชน หรือแม้แต่กลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ ที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว เพราะการซื้อขาย Line Official ให้ความรู้สึกแก่ผู้ซื้อเหมือนได้ไปจ่ายตลาดจริง เพราะเป็นการซื้อตรงจากเกษตรกร มีสินค้าครบทั้ง ข้าว พืชผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูป เพียงแค่สแกน QR Code หรือแอด Line ID ก็เป็นเพื่อนกับร้านค้าของเกษตรกร ก็สามารถพูดคุยสอบถามกับพี่น้องเกษตรกร (Admin) ได้อีกด้วย


สามช่องทางนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็ก ๆ ของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ "ตลาดออนไลน์" นั้นยังมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิด เพียงแค่พี่น้องเกษตรกรเปิดใจเรียนรู้เทคนิคการใช้ช่องทางออนไลน์เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถขายสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการขายลงได้ และพื้นที่ตลาดออนไลน์นี้เองยังทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ลูกค้าที่ไม่ใช่แค่ในชุมชน สามารถขยายออกไปนอกชุมชน หรือต่างประเทศได้อีกด้วย รวมถึงผู้บริโภคก็ยังเข้าถึงแหล่งผลิตอาหารและสินค้าการเกษตรได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ซื้อไป มีคุณภาพ และเป็นอาหารปลอดภัยอย่างแท้จริง