เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
51 ประโยชน์เด็ดๆ จากจุลินทรีย์หน่อกล้วย (ฉบับย่อ)
13 มีนาคม 2560
20,709
หลังจากนำเสนอ เรื่อง "จุลินทรีย์ Vs หน่อกล้วย...ฉบับสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย" แบบยาวเหยียด จนต้องเลื่อน Scroll bar อ่านกันจนเมื่อยนิ้วไปเมื่อหลายเดือนก่อน ก็ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.rakbankerd.com กันอย่างท่วมท้น จนมียอด Share เป็นหลักพันภายในเวลาไม่กี่คืน ปรากฏการณ์นี้เองที่ทำให้ผู้เขียนแอบคิดเอาเองว่า "เรื่องเราคงโดนใจ หรือ ไม่ก็คงเป็นเพราะเจ้าจุลินทรีย์ชนิดนี้เป็นที่สนใจของผู้คนในแวดวงการเกษตรเป็นจำนวนมากแน่ๆ "วันนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรจะนำประโยชน์ของเจ้าจุลินทรีย์หน่อกล้วยนี้มาเรียบเรียงกันใหม่ ให้ย่นย่อขึ้น และเน้นการนำเสนอแต่ประโยชน์ก็คงจะเข้าทีอยู่ไม่หยอก เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าถึงวัตถุประสงค์ และไม่ต้องไปทนอ่านบทเขียนพร่ำเพ้อให้ยืดยาว (ก็ไม่รู้ว่าเขียนได้อย่างไร ยาวเหยียดจนรวมเล่มได้เลยเชียว)
 
โดยทุกข้อมูลประโยชน์ที่ได้มานี้ ผู้เขียนรวบรวมมาจากการนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จากประสบการณ์จริง ของเกษตรกรที่เจ้าหน้าที่ Rakbankerd.com ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลมานำเสนอไว้บนเว็บไซต์ www.rakbankerd.com และการถอดบทเรียนจาก อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย ในงานสัมมนา Start Up Rakbankerd เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 มาประกอบการนำเสนอไว้เป็นแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ ในแวดวงการเกษตรและในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและสารเคมี หรือจะนำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อพื้นที่หรือพืชปลูกในรูปแบบที่แตกต่างไปก็ได้เช่นกัน ซึ่งจุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นมีการนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ดังนี้


51 ประโยชน์เด็ดๆ จากจุลินทรีย์หน่อกล้วย


1. ใช้ย่อยสลายตอซังลดขั้นตอนการตีดิน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ จำนวน 1 ลิตร + ปูนแดง 2 กิโลกรัม + ใบสาบเสือสด (สับ) 5 กิโลกรัม + ใบยูคาลิปตัสสด(สับ) 5 กิโลกรัม + กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม หมักในถังแบบปิดฝาไว้ 25 วัน คนทุกๆ 7 วัน ใช้น้ำหมัก 20 ลิตรต่อไร่ ใส่ในนาข้าวที่เปิดน้ำท่วมขังไว้ 5 วัน จะทำให้เกิดขบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมดินในนาข้าวอินทรีย์ได้ดี

2. ใช้เร่งปฏิกริยาการย่อยสลายตอซังและกำจัดเชื้อราโรคพืชที่ตกค้างในดิน :ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 100 ส่วน ผสมปูนแดง 1 ส่วนต่อไร่ เทลงในพื้นที่นาข้าวที่ปล่อยน้ำท่วมขังในขั้นตอนการเตรียมดิน จะช่วยย่นระยะเวลาในการย่อยสลายตอซังข้าวและลดปัญหาของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดินได้ผลดี ด้วยการนำ

3. ใช้ฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมจากการทำนาเคมี : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อในอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ สาดลงนาที่มีน้ำขัง จะทำให้ได้ผลผลิตข้าวดีขึ้นใช้เพียงฤดูเดียวดินที่แข็งจะร่วนซุย ความเป็นกรด-ด่างในดินลดลง สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 60 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

4. แก้ปัญหาข้าวเมาตอซัง ลดก๊าซไข่เน่าในนาข้าว : เริ่มจากปล่อยน้ำออกจากแปลงนาให้หมด แล้วไขน้ำเข้าแปลงนาให้มีความสูง 10 เซนติเมตร ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายอัตรา 40 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นหรือเทราดลงในนา หมักไว้ 7-10 วัน ก่อนจะลงมือทำเทือก จะช่วยแก้ปัญหาหรือลดการเกิด "ข้าวเมาตอซัง" ได้

5. แก้โรคใบไหม้ข้าว (ข้าวใบไหม้) : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ จำนวน 250 ซีซี + เหล้าขาว จำนวน 250 ซีซี + น้ำส้มสายชู 5% จำนวน 250 ซีซี + กากน้ำตาล จำนวน 250 ซีซี หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ใช้ในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นแปลงนาที่เกิดโรค ทุกๆ 3 วัน จะแก้ปัญหาโรคข้าวใบไหม้ได้
หมายเหตุ :
- สามารถปรับลดส่วนผสมได้ตามขนาดของพื้นที่ที่ต้องการใช้ หากต้องการใช้


6. เพิ่มน้ำหนักรวง ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งตึง ได้น้ำหนักดี : ใช้แป้งข้าวหมาก 1 ลูก + ไข่ไก่ทั้งเปลือก 1 กิโลกรัม + กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม หมักไว้ 1 เดือน จะได้ฮอร์โมนไข่ นำฮอร์โมนไข่ที่หมักได้อัตรา 50 ซีซี ไปผสมกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 50 ซีซี + น้ำเปล่า 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นนาข้าวในช่วงเช้าก่อนแดดออก และห้ามฉีดตอนลมแรงและอากาศชื้น ทุกๆ 20 วัน นับจากเริ่มหว่านข้าว จนกระทั่งข้าวมีอายุได้ 70 วัน จึงหยุดพ่น จะได้รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก เมล็ดตึง รวงก้ม (น้ำหนักรวงดี) ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย
หมายเหตุ : ถ้ามีฝนตกชุกให้ผสมน้ำยาล้างจานลงไปผสมในอัตรา 10 ซีซี จะช่วยทำให้ปุ๋ยจับใบได้ดีขึ้น

7. เสริมความแข็งแรงให้กล้าข้าว ช่วยให้ถอนกล้าได้ง่ายขึ้น : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ อัตรา 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร สาดลงในแปลงกล้าที่ทำการปล่อยน้ำออกจากนาให้เหลือความสูงที่ระดับ 10 เซนติเมตร ในช่วง 5 วันก่อนครบกำหนดถอนกล้าข้าวไปปักดำ จากนั้นเมื่อครบกำหนด 5 วันแล้ว ให้ลงมือถอนต้นกล้า จะพบว่าต้นกล้าถอนง่ายขึ้น ดินโคลนไม่ติดราก จึงประหยัดเวลา ไม่เปลืองแรง อีกทั้งต้นกล้าข้าวยังมีความแข็งแรงไม่ช้ำง่าย

8. กำจัดข้าวดีดข้าวเด้งในนาข้าว (หญ้าข้าวนก) : หลังเก็บเกี่ยว หรือ ก่อนทำลายตอซังข้าว ให้ผันน้ำเข้านาสูง ประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วเติมจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 40 ลิตร ผสมกับ**เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าสูตรขยาย 5 ลิตร ลงไปในนาข้าว หมักทิ้งไว้ 10-15 วัน แล้วจึงทำการไถกลบ เพียงเท่านี้ ก็จะสามารถกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง รวมไปถึงเมล็ดหญ้าวัชพืชทุกชนิดที่อยู่ในดินให้ตายลงได้อย่างถาวร แถมยังช่วยย่อยสลายตอซังข้าวให้กลายเป็นปุ๋ยพืชสดลงดินได้ด้วย
หมายเหตุ :
- สูตรขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา (ราเขียว) ใช้หัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 ซอง หรือประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร + กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 1 ลิตร คนให้เข้ากัน หมัก 48 ชั่วโมง จึงนำไปใช้เป็นสูตรขยายในสูตรนี้ได้


9. ป้องกันนก หนู แมลง เข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังหว่าน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย อัตรา 2 ช้อนโต๊ะหรือ 30 ซีซี ผสมกับ ฮอร์โมนไข่ตามที่ให้ไว้ในสูตรที่ 7 ในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ หรือ 30 ซีซี ผงบอระเผ็ด หรือ ฟ้าทะลายโจร หรือ พืชอื่นๆ ที่มีรสขม ฝาด เฝื่อน จำนวน 30 กรัม แล้วนำไปผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้แช่เมล็ดข้าวก่อนหว่าน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง จะป้องกันศัตรูข้าว เช่น นก, หนู, แมลง ไม่ให้เข้ามาทำลายเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังหว่านให้ได้รับความเสียหาย

10. ใช้กระตุ้นรากกิ่งตอน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 4 ช้อนโต๊ะ หรือ 60 ซีซี ผสมน้ำเปล่า 10 ลิตร คนให้เข้ากัน จากนั้นนำขุยมะพร้าวลงแช่ไว้ประมาณ 1 คืน เมื่อครบกำหนดให้นำขุยมะพร้าวไปใช้ตอนกิ่งพืชแบบปกติ โดยเฉพาะไม้ผล (ทุกชนิด) จะได้รากกิ่งตอนที่มีความแข็งแรง และไม่ต้องใช้กะปิหรือน้ำยาเร่งรากอีกเลย

11. กระตุ้นการงอกของเมล็ดและเสริมความแข็งแรงให้พืชผัก : นำจุลินทรีย์หน่อกล้วย + *ฮอร์โมนไข่ อย่างละ 2 ช้อนแกง ผสมน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส แล้วนำเมล็ดพันธุ์ผักห่อผ้าขาวบางแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง จากนั้นนำไปคลุกกับแป้งมันหรือแป้งข้าวเหนียว/ข้าวเจ้า ก่อนหว่านลงแปลงปลูกเพียงเท่านี้ก็ผักก็จะโตดี มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงและมีรสชาติหวานกรอบขึ้นด้วย

12. บำรุงหน้ายางหลังกรีดให้สมบูรณ์ป้องกันรักษาโรคหน้ายางตายนึ่ง : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ (ไม่ต้องผสมน้ำ) ทาหน้ายางหรือบริเวณที่กรีดยางในวันที่พักหน้ายาง (พักกรีด) จะทำให้เปลือกยางพาราหุ้มเร็วขึ้น และหน้ายางนิ่มกรีดได้ง่ายขึ้น เพียงใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อมาทาหน้ายางแบบไม่ต้องผสมน้ำ น้ำยางจะไหลดีไม่สะดุด

13. ใช้กำจัดหญ้าวัชพืช : จุลินทรีย์หน่อกล้วยนั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดหญ้าวัชพืชแบบได้ผลชะงัดและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี
- สำหรับนาข้าว ให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรกำจัดหญ้าวัชพืช ในปริมาณ 40 ลิตรต่อไร่ ฉีดพ่นในนาข้าวที่มีน้ำประมาณ 10 เซนติเมตร ก่อนปลูกข้าวประมาณ 7-10 วัน แล้วจึงปล่อยน้ำออก
- สำหรับพืชไร่ พืชสวน แปลงปลูกผลไม้ สามารถนำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรกำจัดหญ้าวัชพืชนี้ ไปฉีดพ่นกำจัดหญ้าระหว่างร่องปลูกได้โดยไม่ต้องผสมน้ำอีก


14. ใช้บำรุงพืชผัก ป้องกันโรคทางดินและกำจัดแมลงในแปลงปลูก : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 2-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นผักในแปลงปลูกและดินในแปลงผักทุก 3-5 วัน เมื่อใช้เป็นประจำจะไม่พบกับปัญหาเรื่องผักเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือมีปัญหาเรื่องหนอนผีเสื้อเข้าทำลายอีกเลย เนื่องจากไข่ของแมลงที่โดนจุลินทรีย์หน่อกล้วยเข้าไปจะเกิดอาการฝ่อไม่สามารถฟักเป็นตัว นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ดินดี ผักโตเร็ว และต้นอวบใหญ่ขึ้นด้วย

15. กระตุ้นหน่อไผ่ให้ออกนอกฤดู (กุมภาพันธ์-มีนาคม) : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้ออัตรา 20-40 ซีซี + น้ำ 20 ลิตร ราดรดโคนต้น ทุก 7-10 วัน หรือจะถี่กว่านี้ก็ได้ (ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดี) จะช่วยย่อยสลายเศษซากวัชพืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก รอบโคนกอไผ่ ทำให้ไผ่สามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกมากขึ้น จึงออกหน่อเร็ว แตกหน่อเยอะ ได้หน่อใหญ่ และมีรสชาติดี

16. ใช้บำรุงกล้วยและไม้ผลอื่นๆ ให้มีผลใหญ่เต่งตึง : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ/ขยาย อัตรา 250 ซีซี ผสม น้ำ 20 ลิตร ราดรดโคนต้น ทุก 5-7 วัน ในช่วงที่กล้วยแทงปลีก็จะทำให้กล้วยตกเครือดี เพิ่มขนาดผลให้ใหญ่ขึ้นและมีจำนวนหวีต่อเครือมากขึ้นด้วย หรือถ้าใช้กับไม้ผลอื่นๆ ก็ใช้ช่วงที่มีการติดผล ทุก 7 วัน จะทำให้ ติดลูกดกและผลมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน

17. การใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันแมลงศัตรูพืช : ใช้พืชสมุนไพร รสขม ฝาด ร้อน จำนวน 30 กิโลกรัม + กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง 10 กิโลกรัม + จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร หมัก 15 วัน ปิดฝาแบบไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในที่ร่ม จะได้ของเหลวสีน้ำตาลใส ที่มีค่า pH ต่ำกว่า 4 ใช้ในอัตรา 1 ลิตร + น้ำ 500 ลิตร ฉีดพ่นพืชไร่และไม้ผล และใช้ในอัตรา 1 ลิตร ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดพ่น พืชผักและไม้ดอก ทุกๆ 15 วัน (คลุมปกติ) หรือทุก 3-5 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด
"ใช้เพิ่มขนาด(ใหญ่)"
"ใช้เพิ่มความยาว"

"ใช้เพิ่มความหวานให้ไม้ผล"
ภาพ : เทพมงคลฟาร์ม


18. ใช้เป็นอาหารจานด่วนสำหรับพืช : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 1 ลิตร + ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร + นมหมัก 3 ลิตร หมักแบบปิดฝาทิ้งไว้ 14 วัน ระหว่างการหมักให้คนทุกวัน ใช้ในอัตรา อาหารจานด่วน 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบพืช ทุก 7-10 วัน หรือให้ทางดินให้ใช้ในอัตรา 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร (หากพืชต้นเล็กให้ลดอัตราส่วนลงมาครึ่งหนึ่ง) สามารถนำไปใช้ประโยชน์แทนปุ๋ยเคมีได้ 100% ชนิดที่ว่าใช้วันนี้ เห็นผลทันทีใน 3-7 วัน หากใช้เป็นประจำสม่ำเสมอ พืชปลูกจะมีความแข็งแรง ต้านทานโรค-แมลงได้ดี

19. ปราบโรคใบจุดวงแหวนที่เกิดจากเชื้อไวรัสในมะละกอ : ใช้อาหารจานด่วน (ข้อ 18) 10 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 10 ลิตร รดโคนต้นทุกๆ 7 วัน ติดต่อกันประมาณ 3 ครั้ง จะสามารถหยุดยั้งการเกิดโรคได้ และทำให้ต้นมะละกอแข็งแรงขึ้น กลับมาติดผลดกมีรสชาติดี และหลังจากมะละกอกลับสู่ปกติแล้วให้ใช้ในอัตรา 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร รดโคนต้นมะละกอ ทุก 7 วัน จะทำให้ต้นแข็งแรงดีไม่อ่อนแอต่อโรคและยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น ผลที่ได้จะทนทานต่อการเน่าเสีย ทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้น

20. ใช้ปราบโรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เช่น มะนาว, ส้ม, ส้มโอ, มะกรูด ฯลฯ : ใช้อาหารจานด่วน (ข้อ 18) 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบและบริเวณโคนต้นเป็นประจำสม่ำเสมอ จะทำให้ติดผลดกตลอดปี ผลมีขนาดใหญ่ พืชมีภูมิต้านทานโรคได้ดี ใบที่เกิดใหม่จะมีความมันวาว เขียวสดตลอดปี ถ้าเป็นส้ม ผลผลิตที่ได้จะมีรสชาติหวานหอม ติดผลรุ่นต่อรุ่น

21. ใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟตน้ำ หรือซุปเปอร์ฟอสเฟต (P2O5) : ใช้เปลือกหอยหรือเปลือกปูหรือเปลือกไข่ (เผาและบดละเอียด) 3 กิโลกรัม + จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ จำนวน 300 ซีซี + น้ำตาลทรายแดง 2 กิโลกรัม + สับปะรดสับทั้งเปลือก 2 กิโลกรัม + น้ำ 5 ลิตร หมักแบบปิดฝาไม่ต้องสนิทนาน 3 เดือน หมั่นคนทุกวันระหว่างการหมัก นำไปใช้ในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุกๆ 7 วัน หรือ ใช้ในอัตรา 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร รดให้ทางดิน ทุกๆ 7 วัน เพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต

22. ใช้แทนปุ๋ยหมักโพแทสเซียม : ใช้ดินประสิว 1 ช้อนโต๊ะพูน + จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยาย 1 ลิตร นำส่วนผสมคนให้เข้ากันจนละลายทิ้งไว้ 2 วัน แล้วนำไปใช้ในอัตรา 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร รดทางดินให้กับพืชก่อนเก็บเกี่ยว อย่างน้อย 7-10 วัน ให้ทุกๆ 3 วันหรือห่างกว่านี้ จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ใช้แทนปุ๋ยโพแทสเซียม ที่พืชจำเป็นต้องใช้ในระยะใกล้เก็บเกี่ยว เพื่อเปลี่ยนแป้งที่สะสมอยู่ในผลให้เป็นน้ำตาล ทำให้พืชผักผลไม้หวานขึ้น
หมายเหตุ :
- สำหรับการให้ปุ๋ยโพแทสเซียมแรกๆ จะทำให้พืชมีอาการใบเหลืองซึ่งเป็นเรื่องปกติ


23. ใช้เป็นปุ๋ยหมักเพิ่มความหวาน : ใช้ดินประสิว 1 ช้อนโต๊ะพูน + จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 1 ลิตร + ด่างทับทิมครึ่งช้อนชา นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน แล้วหมักไว้ 7 วัน จะได้ปุ๋ยหวาน หรือน้ำหมักหวาน นำไปใช้ผสมน้ำรดต้นไม้ ในอัตราน้ำหมักหวาน 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร รดพืชผักไม้ผลก่อนเก็บเกี่ยว 15 วัน (เมล่อน/แคนตาลูป) จะทำให้ได้รสชาติหวานชื่นใจ

หมายเหตุ :
- ห้ามฉีดพ่นทางใบโดยตรง
- ใช้เพิ่มความหวานในไม้ผลได้ผลดีมาก


24. ใช้ลดกลิ่นเหม็นในบ่อเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ + 1 ลิตร ต่อปริมาตรน้ำในบ่อเลี้ยงปลา 1,000 ลิตร จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องบ่อเลี้ยงปลาแบบระบบปิด (บ่อดิน,บ่อซีเมนต์) มีกลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะทำให้กลิ่นหม็นในบ่อเลี้ยงหายไปภายใน 7-10 วัน

หมายเหตุ :
- นอกจากใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้ว กากที่เหลือจากการหมักยังสามารถนำไปใส่ในบ่อเลี้ยงปลา เพื่อลดกลิ่นเหม็นได้ด้วย


25. ปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาช่วงฝนตกชุก : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยาย 1 ลิตร + ปูนขาว 1 กิโลกรัม + น้ำผสมให้เข้ากัน คนจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปสาดกระจายเป็นจุดๆ ให้ทั่วบ่อเลี้ยงเพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด (ทุกชนิด) กบ หรือสัตว์น้ำอื่นๆ โดยอัตราส่วนดังกล่าวนั้นเหมาะสำหรับพื้นที่ 1 งาน ซึ่งเกษตรกรสามารถปรับเพิ่มอัตราส่วนได้ตามขนาดของพื้นที่ โดยเทคนิคนี้สามารถใช้ในการปรับสภาพน้ำให้มีความสมดุล กรด-ด่าง เพิ่มออกซิเจนในน้ำในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่อง

หมายเหตุ :
- ให้เกษตรกรสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงเพื่อหาเวลาหรือความถี่ที่เหมาะสม โดยสามารถสังเกตุได้จาก ถ้ามีปลาเริ่มโผล่ขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำในช่วงฝนตกชุก ให้ใช้สูตรนี้ปรับสภาพน้ำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และเมื่อกลับเข้าสู่สภาพปกติ ให้ลดความถี่ลงเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และป้องกันน้ำเน่าเสียภายในบ่อ


26. เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่ให้ตกไข่ดก-ได้ไข่ฟองใหญ่ : ใช้ฮอร์โมนไข่ 1 ช้อนโต๊ะ + จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 1 ช้อนโต๊ะ + น้ำสะอาด 10 ลิตร ใส่ในภาชนะให้เป็ด-ไก่กินแทนน้ำทุกวัน จะทำให้เป็ดไก่มีสุขภาพดี ไม่เครียด เพราะสูตรนี้มีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอาหารได้ดี ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้มากขึ้น จึงตกไข่ดกและฟองใหญ่ขึ้นด้วย

27. ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยดับกลิ่นเหม็นในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายใน 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร ราดรดลงบนพื้นคอกหรือให้สัตว์เลี้ยงกิน จะช่วยลดกลิ่นเหม็นและทำให้สัตว์ขับถ่ายได้ดีขึ้น และสำหรับสัตว์อย่าง โค-กระบือ-แพะ ให้ใช้ในอัตราส่วน จุลินทรีย์หน่อกล้วย 3 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 15 ลิตร รดหญ้าหรือฟางที่จะให้โค-กระบือ-แพะกินให้ชุ่ม จะช่วยให้ไม่ท้องอืด ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น

28. แก้ปัญหาห้องน้ำเต็ม/ซิ้งค์ล้างจานอุดตัน/ท่อระบายน้ำเหม็น/เหม็นกลิ่นปัสสาวะ (โถฉี่) : ให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 1 แก้วกาแฟ หรือ 200 ซีซี เทลงไปในท่อ/ซิ้งค์ล้างจานอุดตัน/ท่อระบายน้ำเหม็น/เหม็นกลิ่นปัสสาวะ (โถฉี่) แล้วราดน้ำตามลงไป ภายใน 5 นาที จะหายเหม็น จะหายอุดตัน ซึ่งจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่หมักหมม เมื่อใช้บ่อยๆ สิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ในระบบจะยุบลง

29. ขับไล่แมลงสาบ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายหรือสูตรหัวเชื้อ 10 ซีซี + น้ำ 1 ลิตร ใส่ฟ็อกกี้ฉีดพ่นตามท่อระบายน้ำ และมุมอับที่คาดว่าเป็นที่อยู่ของแมลงสาบ ไม่นานแมลงจะอพยพไป

30. ไล่ยุง, มด, ปลวก : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายหรือสูตรหัวเชื้อ 10 ซีซี + น้ำ 1 ลิตร + เหล้าขาวเล็กน้อย แล้วนำน้ำที่ผสมได้ใส่ฟ็อกกี้ฉีดพ่น (เหมือนเวลาใช้เสปรย์กำจัดยุง) แล้ว ยุง, มด, ปลวก จะไม่มาเข้าใกล้

31. กำจัดแมลงวัน/แมลงวันทอง : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายหรือสูตรหัวเชื้อ 10 ซีซี + น้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นในกองขยะเมื่อมีแมลงวันมาวางไข่ ไข่แมลงวันที่เกิดจะกลายเป็นหนอน แต่จะเข้าดักแด้หรือเป็นตัวแมลงวันไม่ได้ เป็นการตัดวงจรของแมลง/สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้ได้ด้วย

32. กำจัดลูกน้ำยุงทุกชนิด : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยาย หยอดลงในแหล่งน้ำ แทนทรายกำจัดยุง (Abate Sand Granules) ที่ใช้กันในปัจจุบันในอัตราจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ส่วน ต่อน้ำ 1,000 ส่วน (กรณีที่แหล่งน้ำนั้นไม่มีสัตว์น้ำ/สัตว์เลี้ยง) หรือใช้ในอัตราจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ส่วนต่อน้ำ 10,000 ส่วน (กรณีที่แหล่งน้ำนั้นมีสัตว์น้ำ/สัตว์เลี้ยง) จะทำให้ไข่ยุงกลายเป็นลูกน้ำไม่ได้หรือถ้าเป็นลูกน้ำก็จะกลายเป็นยุงไม่ได้ ซึ่งจุลินนทรีย์หน่อกล้วยจะปลอดภัยกว่าสารเคมีที่ใช้กันทั่วไป และยังไม่มีสีไม่มีกลิ่นอีกด้วย

33. ดับกลิ่นแอร์/กลิ่นเหม็นไม่พึงประสงค์ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายหรือสูตรหัวเชื้อ 10 ซีซี + น้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นแอร์ หรือจุดที่มีกลิ่นเหม็น เพียง 5 นาที กลิ่นเหม็นจะหายไป

34. แก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหยอดลงไปบ่อยๆ ครั้งละ 2 ช้อนแกง แล้วท่อจะหายอุดตันเพราะจุลินทรีย์หน่อกล้วย จะไปย่อยสลายเศษผมหรือเศษอินทรีย์วัตถุทำให้ท่อหายตัน โดยไม่ต้องใช้โซดาไฟ ซึ่งถ้าใช้บ่อยๆ จะทำให้ท่อแตกได้ ซึ่งจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะไม่ย่อยพลาสติกด้วย ท่อจึงไม่เสีย

"ไม้ผล"
"พืชไร่"
"พืชผัก"
35. ขจัดคราบไขมันอุดตัน,ไขมันในบ่อพัก,ไขมันในบ่อบำบัด : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยาย อัตรา 1-2 แก้วกาแฟเทลงไปบริเวณที่มีการอุดตันของคราบไขมัน หรือในบ่อบำบัดน้ำเสีย เช้ามาไขมันจะหายไป

36. ลดความอ้วน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยาย ที่ผลิตจากหยวกกล้วยสะอาด 3 กิโลกรัม + น้ำตาลทรายแดง 3 ขีด + น้ำ 5 ลิตร หมัก 7 วัน ดื่มเพียวๆ 1 ช้อนโต๊ะหลังอาหารทุกเช้า(ดื่มแล้วจะมีอาหารมึนๆ นิดๆ เหมือนกระแช่ เพราะยังมีแอลกอฮอล์) แล้วดื่มน้ำตามมากๆ ภายใน 1 เดือน น้ำหนักจะลดลงได้ถึง 3 กิโลกรัม หรือถ้าหมักต่อไปเพื่อลดแอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักจนครบ 21 วัน ก็จะไม่แรงมาก สูตรนี้จะทำให้ไขมันที่สะสมไว้ตามผิวหนัง, ก้น, พุง หรือส่วนตามส่วนต่างของร่างกาย จะค่อยๆสลายหายไปเลย

37. เสริมอึ๋ม, เพิ่มความเต่งตึง, ทำให้หน้าอกกระชับ, ไม่หย่อนยาน, ขั้วผลเหนียว : สูตรนี้จะใช้หัวปลีกล้วยแทนหยวกกล้วย 3 กิโลกรัม + น้ำตาลทรายแดง 3 ขีด + น้ำ 5 ลิตร หมัก 7 วัน ดื่มเพียวๆ 1 ช้อนโต๊ะหลังอาหารทุกเช้า แล้วดื่มน้ำตามมากๆ จะช่วยเสริมให้หน้าอกเต่งตึง หรืออึ๋มขึ้นมาได้โดยไม่ต้องไปเสริม เพราะในปลีกล้วยนั้นมีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่มาก จึงให้ผลดีต่อเพศหญิง

หมายเหตุ :
- ถ้าหมักติดต่อไปจนครบ 21 วัน แล้วนำไปใช้ ฉีดพ่นผลไม้ในอัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร จะช่วยส่งเสริมให้ขั้วผลเหนียวขึ้น ลดการหลุดร่วงของไม้ผลได้ดี


38. เร่งยาว : สูตรนี้จะใช้แกนกล้วยสับ(ส่วนในสุดของต้นกล้วยที่ออกลูกแล้ว ยาวจากปลีกล้วย-โคนต้น) จำนวน 3 กิโลกรัม + น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม + น้ำสะอาด 5 ลิตร หมักไว้ 21 วัน จะได้จุลินทรีย์แกนกล้วยนำไปใช้ในอัตราจุลินทรีย์แกนกล้วย 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชปลูก ทุก 7-14 วัน เพื่อเร่งการยืดยาวของยอด จะทำให้พืชแตกยอดยาว หากฉีดในขณะที่รวงข้าวตั้งท้อง จะทำให้รวงข้าวยาว ฉีดในถั่วฝักยาวจะได้ฝักยาวมาก ฉีดในมะเขือจะได้มะเขือหรือบวบจะได้มะเขือหรือบวบที่ยาว-ตรงสวย หากผู้ชายดื่มเพียวๆ 1 ช้อนโต๊ะหลังอาหารทุกเช้า แล้วดื่มน้ำตามมากๆ จะช่วยเพิ่มความยาวได้ด้วยเช่นกัน

39. ล้างสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อในอัตรา 2 ช้อนโต๊ะ + น้ำเปล่า 1 กะละมัง(ที่ใช้ล้างผัก) แล้วแช่พืชผักผลไม้ไว้ 15 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด

40. กำจัดฟอร์มาลีนในอาหารทะเล : ในปัจจุบันจะมีพ่อค้าแม่ค้าหัวใสใช้ฟอร์มาลีนเพื่อป้องกันการเน่าเปื่อย กับอาหารทะเล ทำให้อาหารทะเลสดอยู่นาน แต่เป็นอันตรายต่อตัวผู้บริโภค ดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าอาหารทะเลที่ซื้อมามีฟอร์มาลีนติดมาหรือไม่ ให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายอัตรา 5 ช้อนโต๊ะ + น้ำ 1 กะละมังต่อ10 ลิตร แช่อาหารทะเลก่อนนำมาประกอบอาหารนาน 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่า วิธีนี้จะขจัดฟอร์มาลีนได้ 100% ทำให้อาหารปลอดภัย เนื่องจากจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะไปห่อหุ้มตัวก่อสารพิษให้ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง จึงไม่เกิดสารพิษปนเปื้อนมาในอาหารทะเล

41. รักษากลากเกลื้อ น้ำกัดเท้า : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค **ทาแผลน้ำกัดเท้า ผิวหนังที่เป็นกลากเกลื้อน เช้า-เย็น เป็นประจำ ไม่นานก็จะหาย

42. รักษาโรคสะเก็ดเงิน : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค **ทาน 1 ช้อนชา หลังอาหารตอนเช้า แล้วใช้สำลีชุบสูตรปรามโรคทาผิวหนังที่เป็นสะเก็ดเงิน เพียง 15 นาทีจะหายคัน ผิวที่เป็นสะเก็ดเงิน(ด้านแข็ง) จะกลับมาเนียนนุ่มในทันที ควรทาเป็นประจำเช้า-เย็น ทำติดต่อกันนาน 6 เดือน อาการของโรคจะดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาเสตียรอยด์

หมายเหตุ :
- สามารถทานได้เรื่อยๆ เพราะโรคนี้อยู่ที่กระแสเลือดรักษาไม่หาย ต้องทานเสตียรอยด์ระงับอาการไปตลอดชีวิต สูตรนี้จะไปช่วยให้ไม่แสดงอาการที่ผิวหนัง


43. กำจัดเห็บ, หมัด, เหา : หากสัตว์เลี้ยงมีเห็บ, หมัด หรือคนในบ้านเป็นเหา ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค **ทาชโลมให้ทั่วตัว(สัตว์เลี้ยง) หรือทาชโลมให้ทั่วหัว(คน) หมักไว้ 10 นาที แล้วล้างออกตามปกติ เพียงครั้งเดียวหาย

44. รักษาโรคเรื้อนในสัตว์เลี้ยง : หากสัตว์เลี้ยงเป็นโรคเรื้อนให้ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค **ทาชโลมผิวบริเวณที่เป็นเรื้อนหรือทาให้ทั่วตัวสัตว์เลี้ยง(ไม่ต้องล้างออกเพราะสัตว์จะเลียหายไปเอง) เพียงครั้งเดียว โรคจะหาย ขนจะกลับมาเงางาม มีสุขภาพดี

45. รักษาแผลเป็นนูนและคีลอยด์ : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค **ทาบริเวณที่เป็นแผลเป็น เช้า-เย็น แผลจะนุ่ม เนียน หายเป็นปกติโดยไม่ต้องไปฉีดหรือใช้ยาอื่นใดเลย

46. ปรับสภาพน้ำในบ่อสัตว์เลี้ยงหรือบ่อบำบัดหรือน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมี : ใช้กากต้นกล้วยที่เหลือจากการหมัก(7 วัน) ไปโยนใส่บ่อปลาหรือบ่อกุ้งไม่นาน เพียงไม่นานน้ำจะใสขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หรือจะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยในอัตรา จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ส่วน ต่อน้ำ 1,000 ส่วน(กรณีที่แหล่งน้ำนั้นไม่มีสัตว์น้ำ/สัตว์เลี้ยง) หรือใช้ในอัตรา จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ส่วนต่อน้ำ 10,000 ส่วน(กรณีที่แหล่งน้ำนั้นมีสัตว์น้ำ/สัตว์เลี้ยง) น้ำที่เน่าเสียจะกลับมาใสใน 7 วัน

47. ปรับน้ำมันพืชใช้แล้วให้กลับมาใสปลอดสารก่อมะเร็ง : หากนำจุลินทรัย์หน่อกล้วยหรือกากของจุลินทรีย์หน่อกล้วยใส่ลงไปในน้ำมันเก่าหลังทอดเสร็จแล้ว เพียง 1 กำมือ(กาก) หรือใช้น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย ในอัตรา 10-20 ซีซี(ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันเก่า) แล้วตั้งทิ้งไว้ 1 คืน พอเช้ามาสารก่อมะเรงจะถูกจับให้ตกตะกอนอยู่ด้านล่างหมด น้ำมันที่เหลือจึงใสและสามารถนำน้ำมันนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย

48. รักษาโรคพืชที่รุนแรงหรือรักษาหายยาก : เช่น โรคตายพราย(กล้วย), โรคไวรัสด่างวงแหวน(มะละกอ), โรคแคงเกอร์ (มะนาว,ส้ม,มะกรูด), รากเน่า-โคนเน่า(ทุเรียน), แอนแทรคโนส, หน้ายางตาย ฯลฯ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยายราดลงไปที่โคนต้นพืชโดยตรงอัตรา 1 แก้วกาแฟ แล้วรดน้ำตาม 20 ลิตร หรือจะใช้ผสมน้ำราดทุก 7 วัน ไม่นานพืชจะมีอาการใบเขียวขึ้นและแข็งแรงขึ้น กรณีใช้รักษาโรคหน้ายางตาย(เป็นไม่มาก) ให้ใช้ในอัตราจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 5 ช้อนแกงต่อน้ำ 20 ลิตร ทาหน้ายางและราดโคนต้น แต่ถ้าเป็นมากให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย อัตรา 200 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ทาหน้ายางและรดโคนต้น เพียงแป๊บเดียวใบจะเขียว หน้ายางจะกลับมานิ่มกรีดได้เหมือนเดิม ซึ่งเรียกว่าสูตรน็อคเอ้าท์

49. ปรับปรุงบำรุงดินในสวน-ไร่นา แก้ดินหิน, ดินกรวด, ดินภูเขา, ดินดาน : ปล่อยให้หญ้าวัชพืชขึ้น แล้วตัดต้น ไถกลบ หรือกรณีทำนาก็ไถกลบตอซังแล้วราดหรือฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยาย ในอัตรา 1 ลิตร ต่อ น้ำ 500 ลิตรหรือ 50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร(กรณีมีพืชปลูก) หรือ 1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร(กรณีที่ไม่มีพืชปลูก) แล้วปล่อยทิ้งไว้เพียง 7-14 วัน หญ้าวัชพืช หรือฟางข้าว ก็จะกลายเป็นดินที่สมบูรณ์ จากนั้นบำรุงดินด้วยอาหารจานด่วนตามอัตราส่วนตั้งต้น จะได้ดินดีนุ่มนิ่มขึ้นภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ :
- หากในพื้นที่ไม่มีหญ้าวัชพืชขึ้น เช่น ดินภูเขาหรือ แก้ดินดาน ให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยผสมน้ำในอัตรา 1 ลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดรดลงดินทุกวัน(ดินภูเขา) หรือไถเตรียมดินเสร็จแล้วราดจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปทุกครั้งที่มีการเตรียมดิน(ดินดาน) หินภูเขาจะแตกและถูกย่อยสลายกลายเป็นชั้นฮิวมัส ที่สามารถปลูกพืชอะไรก็งอกงามได้ใน 6 เดือน เช่นกัน


50. แก้ดินเค็ม-ดินเปรี้ยว ปรับค่า pH ในดิน : ในประเทศไทยดินเป็นกรด(เปรี้ยว) มาก การรดดินด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยลงไปในดินตามอัตราส่วนในข้อ 24. จุลินทรีย์หน่อกล้วย จะไปห่อหุ้มตัวที่ทำให้เกิดกรดในดินให้กลายเป็นตะกอนอยู่ด้านล่างลึกลงไปพอถูกย่อยสลายลงไปเรื่อยๆ ดินที่เป็นกรด-ด่าง-เค็ม ก็จะกลายเป็นกลาง ค่าpH จะอยู่ที่ 6.5-7 พืชก็จะโตได้

51. ผลิตไบโอดีเซล จากน้ำมันเก่า : ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อหรือสูตรขยายในอัตรา จุลินทรีย์หน่อกล้วย + น้ำส้มสายชู 5% + เหล้าขาวที่ผสมรวมกันแล้วได้ 1 ลิตร ใส่ลงไปในน้ำมันพืชใช้แล้ว 10 ลิตร แล้ววางทิ้งไว้ 2 วัน น้ำมันพืชเก่าก็จะกลายเป็นไบโอดีเซล ที่นำไปใช้งานได้แทนน้ำมัน

ส่วนขยาย :

1.) จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ ใช้หน่อกล้วยใบธง สูงประมาณ 1 เมตร ทั้งเหง้า ต้น ใบและดินที่ติดมาด้วย 3 กิโลกรัม + กากน้ำตาล หรือจะใช้น้ำตาลปีบ หรือ น้ำตาลทรายแดง แทนกันก็ได้ 1 กิโลกรัม นำหน่อกล้วยมาหั่น สับ เป็นชิ้นๆ เล็กๆ แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันด้วยกากน้ำตาล หรือ น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายแดง โดยไม่ต้องใส่น้ำ หมักแบบปิดฝาไว้ 7 วัน หมั่นคนทุกเช้าและเย็น เมื่อครบ 7 วันแล้ว ให้คั้นน้ำออกมาใส่ถังหรือขวดพลาสติกหรือขวดแกลลอนแล้วปิดฝาไว้หลวมๆ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 20 ซีซี + น้ำเปล่า 20 ลิตร หรือจะเทียบอัตราการใช้ได้เป็น หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ซีซีต่อน้ำเปล่า 1 ลิตร(จะใช้มากหรือน้อยให้นำไปปรับใช้กันตามสัดส่วน) และนำไปใช้กับพืชหรือสัตว์ได้ทันที

2.) จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย (ปรับปรุงสูตรใหม่ โดย อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์) ใช้ต้นกล้วยขนาดใหญ่(สับละเอียด/หยาบ) 60 กิโลกรัม + น้ำตาลทรายแดง 5 กิโลกรัม + ยาคูลท์(นมเปรี้ยว) 1 ขวดเล็ก + จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อ 1 ลิตร + ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ก้อน + น้ำ 100 ลิตร ผสมน้ำและน้ำตาลทรายแดง ลงไปคนจนน้ำตาลละลายหมดแล้ว เติมยาคูลท์ + จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรหัวเชื้อแล้วบดลูกแป้งข้าวหมาก ลงไปคนให้เข้ากัน ก่อนจะใส่ต้นกล้วยตามลงไป หมักไว้ 7 วัน จะได้น้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย ที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยปล่อยกากต้นกล้วยไว้ให้ย่อยสลายอยู่ในถังไปจนกว่าจะหมด

3.) จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรปรามโรค ** ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย(หัวเชื้อ) ครึ่งลิตร + เหล้าขาว ครึ่งลิตร + น้ำส้มสายชู กลั่น 5% ครึ่งลิตร + กากน้ำตาล(หรือน้ำตาลปืบ) ครึ่งลิตร นำทุกอย่างมาผสมเข้าด้วยกัน หมักไว้ 24 ชั่วโมง จึงนำไปใช้ได้ สำหรับพืชและสัตว์ ใช้ในอัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อ่านจุลินทรีย์หน่อกล้วยฉบับเต็ม คลิ้ก

เขียน/เรียบเรียงโดย : มินยดา อนุกานนท์
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
17-32°C
นครราชสีมา
17-33°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×