เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ถั่วลายเสืออินทรีย์ จากวิถีชุมชนป่าต้นน้ำเชียงดาว
20 มกราคม 2564
793
ส่งต่อความตั้งใจดี จากคนต้นน้ำถึงคนปลายน้ำ
"กว่าจะเป็น ถั่วลายเสือ เจียงดาวออร์แกนิค"
"เชียงดาว"กับปัญหาหมอกควันไฟป่าที่รุนแรง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดอันดับโลก กลุ่มควันจากไฟที่เผาไหม้ผืนป่าเชียงดาว ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่เคยมีนั้นค่อยๆ ลดน้อยลงไปเรื่อย จากความร่วมมือกันระหว่าง ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงดาว และชุมชน ช่วยกันแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการรวมพลังของทุกภาคส่วน จัดอบรมคนในชุมชน โครงการจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว จำนวน 83 หมู่บ้าน 7 ตำบล ในอำเภอเชียงดาว ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดับไฟป่า
ผืนป่าต้นน้ำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พื้นที่ประมาณ 4 แสนกว่าไร่ มีชุมชนอาศัยอยู่ทั้งหมด 17 หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ 24,000 ไร่ ซึ่งเป็นชนเผ่าทั้งหมด อาขีพเกษตรกรรม ทำไร่เลี้ยงชีพ จากที่เคยปลูกพืชผักพื้นบ้าน ชุมชนหันมาปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลัก และขยายพื้นที่บุกรุกเข้าไปในผืนป่ามากขึ้น

สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี ซึ่งเป็นสมาชิกภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ได้เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ผล นำร่องด้วย ต้นอะโวคาโด้ พันธุ์ดี ระหว่างที่รอผลผลิตในอีก 4 ปีข้างหน้า จึงมีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โครงการ และฟื้นฟูการปลูกพืชพื้นถิ่น หนึ่งในชนิดพืช คือ ถั่วลิสงลายเสือ

"ถั่วลายเสืออินทรีย์" จากวิถีชุมชนป่าต้นน้ำเชียงดาว
(ส่งต่อความตั้งใจดี จากคนต้นน้ำถึงคนปลายน้ำ)"ถั่วลายเสือ" ลายจะชัดควรปลูกในฤดูฝน เก็บเกี่ยวในฤดูหนาว เพื่อให้กระทบอากาศหนาว
"เชียงดาว" กับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้ถั่วลายเสือที่ปลูกนั้น สีม่วงลายชัดทุกเม็ด เรียกได้ว่าเป็น "เสือลายพาดกลอน" ปลูกแบบธรรมชาติ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ทำให้เรามั่นใจในทุกเม็ดที่ได้ลอง


"ถั่วลายเสืออินทรีย์" เป็นถั่วที่อุดมโปรตีนและพลังงาน รวมไปถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยบำรุงประสาทตา ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยลดความดันโลหิต ต้านมะเร็ง ช่วยระบบเผาผลาญ และยังช่วยบำรุงน้ำนมแม่ได้เป็นอย่างดี


"ถั่วลายเสืออินทรีย์"
ของดีเชียงดาว ถั่วที่เกิดจากวิถีชุมชน วิถีของธรรมชาติ เกิดจากความตั้งใจที่จะรักษาป่าต้นน้ำไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ คืนธรรมชาติที่สวยงามจากคนต้นน้ำไปสู่คนปลายน้ำส่งต่อความตั้งใจดี จากคนต้นน้ำถึงคนปลายน้ำ
"ถั่วลายเสือ เจียงดาวออร์แกนิค"
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
27-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
25-34°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C