เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อยากส่งออกสินค้าเกษตร...ต้องทำยังไง??
26 สิงหาคม 2563
4,076
เกษตรกรไทย ปลูกได้ ขายเป็น และกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ และยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง มีคำแนะนำดีดีมาฝาก
ก่อนอื่นตั้งคำถามกับตัวเอง และหาข้อมูลก่อนเลย

1. ดูก่อนว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ และอยากส่งออกอะไร (พืชผัก,ผลไม้,ไม้ดอก,ไม้ประดับ ฯลฯ)

2. จะส่งออกไปประเทศไหน ?? (จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อเมริกา ฯลฯ)

3. มีคู่ค้า หรือตลาด ที่ประเทศปลายทางที่จะส่งออกแล้วหรือยัง?? (ปรึกษาสายด่วน 1169 กรมส่งเสริมระหว่างประเทศ)

4. ศึกษาเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าเกษตรของประเทศปลายทาง มีให้เลือก 2 ทางดังนี้

-ให้ลูกค้าปลายทาง เช็คเงื่อนไขการนำเข้าพืชกับเจ้าหน้าที่เกษตรขาเข้าที่ประเทศปลายทาง หรือขออนุญาตนำเข้า (Import permit)

-ศึกษาจากคู่มือเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ จากเว็บสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
http://www.doa.go.th/ard/?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=110


สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร คือการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช
ยกตัวอย่างการส่งออกผลไม้สดไปต่างประเทศกับขั้นตอนการขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)

1. ศึกษาเงื่อนไขการนำเข้าของประเทศปลายทาง เช่น
- บางประเทศ ผลไม้จะต้องมาจากแปลงที่มีการรับรอง (GAP) และคัดบรรจุผลไม้ในโรงคัดบรรจุที่มีการรับรอง (GMP)
- บรรจุภัณฑ์ ต้องใหม่ สะอาด ไม่มีดิน ใบ กิ่ง และศัตรูพืชติดไปกับสินค้า มีฉลากติดข้างบรรจุภัณฑ์ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ
- ผลไม้บางชนิด ต้องมีผลการตรวจรับรองสารพิษตกค้าง (Health Certificate) ตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศปลายทาง
- ผลไม้บางชนิด ในบางประเทศ ก็มีจำกัดสายพันธุ์ไว้ด้วย
ยกตัวอย่างเงื่อนไขประเทศปลายทางกับการส่งออกมะม่วง

1. มะม่วงไป สหรัฐอเมริกา ต้องผ่านการฉายรังสีก่อนการส่งออก
2. มะม่วงไป ญี่ปุ่น ต้องมีการอบไอน้ำก่อนส่งออก และส่งได้เฉพาะ มะม่วง 7 สายพันธุ์ ได้แก่ หนังกลางวัน น้ำดอกไม้ พิมเสนแดง มหาชนก แรด เขียวเสวย และโชคอนันต์
3. มะม่วงไป เกาหลี ต้องมีการอบไอน้ำก่อนส่งออก และส่งได้เฉพาะ มะม่วง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ หนังกลางวัน น้ำดอกไม้ และแรด
2. ศึกษาเงื่อนไขการส่งออกผลไม้ของประเทศไทย เช่น ผลทุเรียนสด ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก (DU) ผลลำไยสด ต้องจดทะเบียนผู้ส่งออก (LO)

3. ข้อกำหนดการติดฉลากบนสินค้า เช่น ทุเรียนสด ต้องติดฉลากรายละเอียดที่ขั้วผล

เมื่อศึกษาทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อด่านตรวจพืช กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตรและจัดเตรียมสินค้าสำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หากไม่พบศัตรูพืชและเป็นไปตามข้อกำหนด เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/SOP-การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช-new.pdf


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งออก : สอบถามได้ที่ กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร Tel.02-940-6467-8 email:epqsg@hotmail.com


เกษตรกร ที่มีความพร้อมในการส่งออกสินค้าเกษตร เราต้องการคุณ
คลิ๊กเลย >>> https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/relation/open.php?id=51
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอบคุณ : กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
25-37°C
นครราชสีมา
26-35°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C