เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พื้นที่น้อย "อยากมีสวนผัก" ออกแบบยังไงดี
15 กรกฏาคม 2563
4,441
คนเมืองอยากปลูกผัก...แต่ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ พื้นที่น้อย อาศัยอยู่บนตึกบนคอนโด แต่มีความฝันอยากจะทำสวนผักเล็ก ๆ ของตัวเอง จะทำยังไงให้ลงตัวที่สุด
แต่หากเรารู้จักมองหาพื้นที่ ไม่ว่าจะพื้นที่หน้าบ้าน ข้างบ้าน หลังบ้าน หรือพื้นที่ว่างสาธารณะที่อยู่ระหว่างบ้าน แล้วออกแบบร่วมกันภายในชุมชน บางที พื้นที่ที่เราเคยมองข้าม ก็อาจกลายมาเป็นพื้นที่สร้างอาหารใกล้บ้านของชุมชนได้เช่นกัน สร้างสังคมที่อบอุ่น และเกื้อกูล ก็ดูเป็นกิจกรรมน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อแนวคิดมาแล้ว ก็มาดูสิ่งที่เราควรจะต้องทำและคำนึงถึงกันบ้าง

1. สำรวจพื้นที่ในชุมชน ลองดูว่าเป็นพื้นที่แบบไหน เพื่อจะนำไปสู่การออกแบบให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชน สิ่งสำคัญคือ คนในชุมชนเห็นพ้องต้องกัน

2. เมื่อได้พื้นที่แล้ว สิ่งสำคัญต่อมาคือ ?แหล่งน้ำ? มองหาจุดที่จะเป็นแหล่งน้ำ กักเก็บน้ำ ไว้เพื่อใช้สำหรับทำสวน
3. ดูลักษณะพื้นที่ ว่าเป็นพื้นที่แบบไหน หากมีพื้นที่น้อยก็สามารถดัดแปลงเป็นสวนแนวตั้งได้ แต่หากกว้างมากพอ ก็สามารถทำสวนแนวราบ และออกแบบให้เหมาะสมและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าที่สุด

4. ดูลักษณะของดิน ดินพื้นที่นั้น เป็นชนิดไหน ดินร่วน ดินทราย ร่วนปนทราย เหนียว แล้วหาวิธีแก้ดิน ด้วยการปรุงดินใหม่ ให้เหมาะต่อการปลูกผัก

5. ทิศทางแสงแดด แล้วเลือกจัดวางชนิดผักที่ปลูกให้ตรงกับความต้องการปริมาณแสงแดด เช่น แดดเต็มวันปลูกผักกินผล แดดครึ่งวันผักกินใบ แดดรำไรผักพื้นบ้าน
6. ดูเรื่องโครงสร้างใกล้เคียงจุดที่จะปลูก ว่าเป็นรั้ว เป็นกำแพง หรือไม่ สามารถใช้เป็นค้างผักได้หรือไม่ เพื่อจะได้เลือกใช้ภาชนะปลูกที่เหมาะสม

7. การเลือกภาชนะปลูก เลือกแบบใหญ่บ้างเล็กบ้าง ตามลักษณะพื้นที่ ที่สำคัญควรเลือกใช้จากของเหลือใช้ภายในครัวเรือนก่อนอันดับแรก เพื่อช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่ง

8. ออกแบบการปลูก ไม่ให้พืชบังเงากันเอง เช่น พืชผักต้นสูง ไม่ควรจะบังแดดผักต้นเตี้ย และควรจะมีการปลูกผักที่หลากหลาย

9. ควรออกแบบพื้นที่ให้มีร่มเงา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางทำกิจกรรม พูดคุยร่วมกัน เก็บเครื่องมือ และทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง โดยเลือกใช้เศษอาหาร เศษผักผลไม้ในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่ง
กิจกรรมปลูกผัก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สานสัมพันธ์คนในชุมชนได้ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน บนพื้นที่เล็ก ๆ นอกจากจะทำให้คนชุมชนเกิดความสามัคคีได้แล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.mcgill.ca/mchg/pastproject/edible-landscape/montreal/work/winter05
http://www.thaicityfarm.com
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
28-33°C
เชียงใหม่
27-36°C
นครราชสีมา
26-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C