เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผนึกกำลัง สร้างนักรบเกษตรรุ่นใหม่ สู่ผู้นำโลกด้วย Agritech
26 สิงหาคม 2562
1,909
ปัจจัยการผลิต ผลผลิตล้นตลาด รวมไปถึงแรงงานภาคการเกษตร ปัญหาเรื้อรังของไทย ที่คงต้องแก้ไขด้วยการหันมาส่งเสริมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ และปั้นนักประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีเกษตร ผนึกกำลังสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้ไทยเป็นที่หนึ่งด้านเทคโนโลยีเกษตรครองโลก
เทคโนโลยีด้านการเกษตร ที่จะพัฒนาสังคมเกษตรยุคใหม่ในความหมายของไทยแลนด์ 4.0 ในวันนี้เริ่มเห็นบทบาทชัดขึ้นว่าสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของเกษตรกรไทยจะต้องตื่นตัว ใช้ความได้เปรียบจากเป็นประเทศมีรากฐานการผลิต ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอด พลิกฟื้นปัญหา อุปสรรค และความท้าทายมาเป็นโอกาสของการต่อยอดสังคมเกษตรไปสู่ เกษตรนวัตกรรมไทยครองตลาดโลก

หน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริมสตาร์ทอัพทุกรูปแบบในระดับประเทศ อย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คือหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาสตาร์ทอัพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ในภาคเกษตรกรรม เพื่อพลิกโฉมประเทศ จากต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ

ภาคการเกษตรของไทยมีมูลค่าต่อจีดีพี(ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ)เติบโตขึ้นจากสัดส่วน 8-9% ขึ้นมาเป็น 10-11% ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตลดลงเหลือ 6% โดยมีกลุ่มธุรกิจมาแรงอย่าง ภาคบริการ ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ดังนั้นความหวังของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศจึงต้องเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับภาคบริการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศเข้ามาผนึกกำลังกันไปลุยตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ภาคการเกษตรยังเผชิญกับความท้าทายและประเด็นปัญหาในหลายด้าน ที่สั่งสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตเกษตรกรไทย ระบบการถือครองที่ดิน การพัฒนาระบบซัพพลายเชน ปัจจัยทางการเกษตร ผลผลิตล้นตลาด รวมถึงอนาคตลูกหลานเกษตรกรไทยที่ไม่เข้ามาทำงานด้านการเกษตร จึงขาดผู้สืบทอด

โมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยี (Agtech) จึงมาจาก 3 ด้าน คือ

1.รูปแบบของการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยทั่วไปมักมองแค่เพียงเรื่องของแอพลิเคชั่น แต่ในความเป็นจริง มีหลากหลายรูปแบบที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ โดยใช้เทคโนโลยี หัวใจสำคัญคือการแบ่งปันทรัพยากร (Sharing Economy) ร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจโดยมีความร่วมมือ จากหลากหลายซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

2.แนวคิดการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ เกิดจากการมองเห็นปัญหาภาคการเกษตร (Pain point) ที่สั่งสมมานานแล้วอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการ หรือสังคม เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม เช่น โจทย์ของการที่ประเทศไทยมีครอบครัวที่อยู่ในภาคการเกษตร 20 ล้านคน แต่กลับมีลูกหลานที่ไม่เข้ามาสืบสานอาชีพ จึงต้องหาวิธีดึงคนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมวิทยาการ เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร

"ในสัญญาณอ่อนแรงของทายาทภาคการเกษตร แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ที่จบการบริหารจัดการ ไม่เกี่ยวข้องกับเกษตร แต่เบื่อชีวิตคนเมือง เข้ามาใช้ความรู้ประยุกต์ธุรกิจสตาร์ทอัพจากรากฐานการเกษตร ซึ่งจะเปลี่ยนภาพลักษณ์มุมมองเกษตรกรใหม่ ด้วยคนสตาร์ทอัพ เป็นนักรบเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior) "

3.เริ่มธุรกิจจากความรักและพลัง ความฝันอันแรงกล้า (Passion) ที่มาพร้อมไอเดียธุรกิจเต็มไปหมด จึงไปหา กองทุนสนับสนุน (Crowdfunding) เพื่อสานฝันเสริมพลังให้สามารถเริ่มธุรกิจนั้นได้
โมเดลทั้ง 3 ด้านจะช่วยเกื้อหนุนทุกคนในระบบภาคเกษตรไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน หากคนรุ่นใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผนึกกำลัง ช่วยผลักดันให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่จะเข้ามาช่วยการเกษตรไทยให้ก้าวนำในทุกด้าน ขจัดทุกปัญหาที่เรื้อรังมานานในหลากหลายรูปแบบธุรกิจ เชื่อว่าอนาคตอันใกล้เราจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของอาชีพเกษตรกรให้กับลูกหลานมองว่า นี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เขาใฝ่ฝันและอยากที่จะเป็นในอนาคต และเพื่อให้เราก้าวสู่การเป็นผู้นำเกษตรโลก ด้วยการนำจุดขายของเราที่ถูกขนานนามว่าเป็น "ครัวของโลก" มาเป็นโจทย์สำคัญในการออกแบบธุรกิจเพื่อส่งเสริมการเกษตรของไทยต่อไป

"เทคโนโลยีด้านการเกษตรจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนทำการเกษตร รวมถึงการบริโภคของประชากร แบบพลิกฟ้าพลิกปฐพี ดังนั้น หากใครเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เป็นหนึ่งเดียวของโลกจึงมีโอกาสครองตลาดโลกในอนาคต"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : S-CURVE HUB ศูนย์กลางธุรกิจยุคดิจิทัล , ผศ.ดร.ธีรเกียรติ เกิดเจริญ ภาควิชาฟิสิกส์ และ ศูนย์นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×