เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รักบ้านเกิด คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานโลก เพื่อรอยยิ้มคนปลูก ความสุขคนกิน
22 กรกฏาคม 2562
2,220
ปัจจุบัน เราจะเห็นว่าคนไทยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้น ตระหนักถึงปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม้ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไม่มีวี่แววว่าจะลดลง โดยสารเคมีนั้นส่งผลกระทบไปทั้งระบบ ตั้งแต่คนปลูกจนถึงคนกิน สุขภาพคนกินก็แย่ คุณภาพชีวิตเกษตรกรก็ไม่ดีขึ้น
"รักบ้านเกิด" อยู่เคียงคู่เกษตรกรไทยมากว่า 20 ปี เห็นความสำคัญของทุกชีวิตที่ต้องอยู่ในกระบวนการเกษตรกรรม "ทั้งคนปลูกและคนกิน" รวมถึงสิ่งแวดล้อม ชุมชน คนอยู่อาศัย จึงตั้งใจส่งเสริมการลดใช้สารเคมี ผลักดันให้เกษตรกรรมไทยเข้าสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาปัจจัยการผลิต
เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้ ใช้แล้วผลผลิตดีมีคุณภาพและดีต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภค ที่สำคัญมีรายได้ที่ตอบโจทย์ชีวิตการทำเกษตรยุคใหม่ เพราะเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีรอบด้าน ทั้งคุณภาพทางกายและคุณภาพทางใจ

ผลิตภัณฑ์ All Bio สารกระตุ้นการเจริญเติบโตทางชีวภาพ(Biostimulants) สุดยอดนวัตกรรมทางการเกษตร ที่จะช่วยเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต คือหนึ่งสิ่งดี ๆ มีคุณภาพ ที่ "รักบ้านเกิด" คัดสรรมาด้วยความมุ่งหวัง ให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก มีความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกร ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโนชั้นสูง เน้นช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ลดภาวะพืชเครียดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ทนทานต่อเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช โดยไม่ต้องใช้เคมีใด ๆ ในทุกขั้นตอนการปลูก มาในรูปแบบผง เกษตรกรใช้ง่ายเพียงละลายน้ำฉีดพ่นแปลงเกษตร ทดแทนการใช้สารเคมี
"รักบ้านเกิด" มองเห็นทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร จึงได้เปิดตัวสารกระตุ้นการเจริญเติบโตทางชีวภาพ 5 สูตรแรก ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญเติบโตพืช (Plant Growth Booster Formula) ช่วยกระตุ้นให้พืชสามารถดูดสารอาหารในดินมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดการเผาผลาญพลังงานด้วยการนำสารอาหารไปใช้ได้ในทันที
2. ผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำหนักให้กับนาข้าว (Paddy Corp Cultivation Formula) ช่วยกระตุ้นให้ต้นข้าว สร้างสารแป้งให้ข้าวเต็มเมล็ด และเต็มรวง ลดการร่วงหล่น และเสริมต้นข้าวให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์
3. ผลิตภัณฑ์เพิ่มความสมบูรณ์ใหักับพืชผัก (Vegetable Cultivation Formula) ช่วยกระตุ้นให้พืชผัก เสริมสร้างความแข็งแรง ในทุกส่วนประกอบของพืชผัก เนื้อเยื่อใบ ผล ให้มีความสมบูรณ์
4. ผลิตภัณฑ์ป้องกันโรคพืช (Anti-Disease & Fungus Formula) ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง สามารถสร้างเกราะป้องกันที่อาจก่อให้เกิดการฝังตัวในผนังเซลล์
5. ผลิตภัณฑ์ป้องกันแมลง (Anti-Insect Formula) ช่วยให้พืชสร้างเกราะป้องกันทางชีวภาพทำให้ยากต่อการกัดแทะ และเข้าทำลายจากแมลง

"รักบ้านเกิด" คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล ที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยเกษตรกร ปลดล็อคทุกปัญหา ที่เกษตรกรเคยพบเจอ เรามองเห็นว่า คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรนั้นควรเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีก่อนเสมอ เมื่อสุขภาพดี ผลผลิตดี รายได้ดีดีที่คุ้มค่าก็ตามมาอย่างแน่นอน

ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย จะทำให้เราได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัย ที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้...สุขภาพที่ดีของคนปลูกคือจุดเริ่มต้นของการส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับคนกิน
ชีวิตที่ดีขึ้นต้องเริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีเสมอ


" กว่า 20 ปี ที่เรามุ่งส่งเสริม สนับสนุน และตั้งใจส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับทุกคนในแผ่นดินบ้านเกิด
เพราะเรา...อยากเห็นเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพราะเรา...อยากเห็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร ปลอดภัยต่อทุกชีวิต
เพราะเรา...มุ่งยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานโลก
เพื่อรอยยิ้มของคนปลูก...และความสุขของคนกิน "
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×