เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พืชผัก Organic ทำไมต้องแพง?????
29 เมษายน 2562
1,309
ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่า ผู้คนให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น เป็นเทรนด์ใหม่ของคนทุกวัยในยุคนี้ (Health Trend) ทำให้คนหันมาใส่ในใจเรื่องของการซื้อหาอาหารที่ปลอดภัยให้ตนเองและครอบครัว สืบเนื่องจากภาคการเกษตรที่ยังคงมีการใช้เคมีเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่สูงกว่า 90 % ของผลผลิตทางการเกษตรที่มีภายในประเทศ แน่นอนว่า ผัก-ผลไม้อินทรีย์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ

แต่ก็ยังมีข้อสงสัย และมีการตั้งคำถามต่าง ๆ นา ๆ จากผู้บริโภคว่า "ผัก-ผลไม้ Organic ทำไมต้องแพง???" ทั้งที่ทุกขั้นตอนการปลูกและการดูแลทำด้วยวิธีทางธรรมชาติ ไม่ได้ใช้เคมีเกษตรที่มีราคาสูง ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยที่หมักและทำเองด้วยวิธีธรรมชาติ ยังจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้แพงได้...นั่นสิ งั้นไปดูกัน...
 
"เหตุผลต่าง ๆ ที่ทำให้ พืชผัก Organic มีราคาสูง"
1. ก่อนจะมีสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้พวกเราได้รับประทานกันนั้น เกษตรกรต้องผ่านระยะการปรับเปลี่ยนจากเคมีให้เป็นอินทรีย์ โดยใช้ระยะเวลาถึง 3 ปีด้วยกัน จึงจะได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (รับรองพื้นที่การปลูก) เพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเราจะได้ผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ 100 %
2. เมื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิต ในระยะปีแรกผลผลิตจะลดลงจากเดิม เนื่องจากการปรับสภาพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ รวมไปถึงการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อให้พร้อมที่สุดต่อการผลิตในระบบอินทรีย์ และแปลงเกษตรอินทรีย์นั้นจะมีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตที่มากกว่าแปลงเกษตรทั่ว ๆ ไป
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ จึงมีความจำเป็นต้องตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขั้นตอนการตรวจรับรองจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอีก 10 %(รวมไปถึงการจัดการในการผลิต)
4. เกษตรอินทรีย์เน้นทำน้อย และเน้นผลิตตามฤดูกาล เพื่อให้สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้น ๆ ด้วย รวมไปถึงปริมาณของสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อหน่วย ออกสู่ตลาดนั้นสูงกว่าผลผลิตทั่วไป
5. ค่าใช้จ่ายในขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเพราะในการขนส่ง หรือแปรรูปจะต้องแยกออกจากผลผลิตทั่วไปอย่างชัดเจน
6. แปลงพืชผักอินทรีย์ มีความจำเป็นต้องมีแนวกันชน เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเคมีจากแปลงข้างเคียง

เมื่อเรามองถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องใช้ต้นทุน ทั้งการจัดการพื้นที่ การจัดการระบบการผลิตรวมถึงการแปรรูปและการขนส่ง เราจะพบว่าสินค้า พืชผัก ผลไม้ Organic นั้นไม่ได้แพงไปกว่าสินค้าทั่ว ๆ ไปเลยแม้แต่น้อย ถ้าเทียบกับการลงแรงทั้งกายและใจของพี่น้องเกษตรที่ต้องดูแลทุกกระบวนการผลิตก่อนถึงมือผู้บริโภค...นี่แหละคือความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ จะได้รับ....
"เราเชื่อว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์จะมีโอกาสโตขึ้น และโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต เพราะผู้คนในปัจจุบันไม่ได้ใส่ใจเพียงแค่รูปลักษณ์ มันคือเรื่องของสุขภาพด้วย(Health Trend) ผู้คนจะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้อะไรที่คุ้มค่าและดีต่อสุขภาพเขามากขึ้น เพราะไม่มีใครอยากป่วย ไม่มีใครอยากเป็นโรคร้าย เราต่างต้องการความ Premium ในทุก ๆ การใช้ชีวิต และสินค้าเกษตรอินทรีย์คือคำตอบที่เรายอมรับได้"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
: ทีมงานรักบ้านเกิดดอทคอม
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
21-33°C
เชียงใหม่
14-27°C
นครราชสีมา
17-30°C
ชลบุรี
21-31°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×