เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ทำไม?? เกษตรกร ต้องเผา!!!อ้อย
22 เมษายน 2562
1,502
จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่น ควันในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ ที่ผ่านมา รวมไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน( PM2.5) ที่เกิดจากควันดำจากการเผาผลาญของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะและงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยและระบบโครงสร้างพื้นฐาน ลามไปถึงการเผาขยะตามแหล่งขยะชุมชนบางแห่ง และอีกหนึ่งสาเหตุที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลย คือ การ "เผา" ทั้งตอซังฟางข้าว และการเผาอ้อยที่ถือเป็นปัญหาใหญ่ในทุก ๆ ปี
 
"เผา" คือวิถีของชาวไร่อ้อย???
"เผาอ้อย" ถือเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุของปัญหานี้ด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วทำไม ต้อง "เผาอ้อย" ทั้งที่รู้ว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำลายสภาพแวดล้อม จริง ๆ การเผาอ้อยมีนานมากแล้ว เกษตรกรชาวไร่อ้อยทำจนกลายเป็นเรื่องที่เคยชิน เป็นวิถีที่ต้องคู่กับชาวไร่อ้อย แต่สืบเนื่องมาจากสองสามปีหลังนี้ เกษตรกรเลือกใช้วิธีการเผา มากกว่าการตัดอ้อยสดเพื่อนำไปขาย สืบเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย
แล้วทำไมต้อง "เผา"
อย่างที่บอกว่า ปัญหาหลัก ๆ ของชาวไร่อ้อย คือขาดแคลนแรงงาน หรือคนงานตัดอ้อย แรงงานส่วนใหญ่ ทั้งไทยและต่างด้าว ปฏิเสธที่จะรับงานตัดอ้อยสด เนื่องจากการตัดอ้อยสดนั้นมีความยากลำบากกว่าการตัดอ้อยเผา ทั้งใบอ้อยมีความคมบาดมือและผิวหนัง อ้อยบางพันธุ์มีหนาม ทำให้เกิดความล่าช้าในการตัด แต่หากเป็นการเผาจะทำให้คนงานทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถตัดได้ในปริมาณที่มากถึง 4-5 ตันต่อวัน ซึ่งถ้าเป็นการตัดสดจะได้เพียง 1.5 ตันต่อวันเท่านั้น
คนไทยติดหวาน น้ำตาลตก พื้นที่ปลูกอ้อยจึงเพิ่มมากขึ้น
จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศในเวลานี้ มีมากเกือบ 12 ล้านไร่ ถ้าดูตัวเลขปริมาณอ้อยที่คาดการณ์กันว่า ปี 2561/2562 ปลูกอ้อยมากถึง 120-121 ล้านตันอ้อย หรือ ปลูกกันเฉลี่ยไร่ล่ะ 10-11 ล้านตันอ้อย ก็ถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อย อีกทั้งโรงงานน้ำตาล 57 โรงงานทั่วประเทศ มีอ้อยเข้าหีบมากถึง 1.2-1.3 ล้านตันต่อวันเลยทีเดียว
หีบอ้อย ช้าหรือเร็วสำคัญไฉน
ระยะเวลาในการหีบอ้อยก็มีข้อจำกัด เพราะการตัดอ้อยสดจะใช้เวลานานกว่า และอาจเสี่ยงต่อปัญหาภัยธรรมชาติ ตามปกติภายใน 3-4 เดือน ต้องหีบอ้อยให้เสร็จ ไม่เช่นนั้นอาจเจอปัญหาอื่นตามมา เช่น ฝนตกหนักจนตัดอ้อยไม่ได้ หรือ รถบรรทุกเข้าพื้นที่ขนอ้อยไม่ได้ เพราะน้ำท่วมขัง รถติดหล่ม หากปิดหีบช้าต้นทุนโรงงานน้ำตาลก็จะยิ่งบานปลาย
แล้วแบบนี้เกษตรกรต้องทำอย่างไร จะหยุดเผาได้หรือไม่???
หลายประเทศพยายามรณรงค์เลิกการเผาอ้อย เปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางโลกที่หันมารักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสามารถลดการเผาอ้อยได้ เพราะมีกำลังในการลงทุนซื้อเครื่องจักรตัดอ้อยทดแทนคน แต่อุตสาหกรรมอ้อยในประเทศไทย มีทั้งคนจนและคนรวย ใครมีกำลังทรัพย์ก็สามารถซื้อเครื่องตัดอ้อยได้ โดยมีราคาหลากหลาย ราคาเครื่องตัดอ้อยหากนำเข้าราคาจะสูงถึง 13-14 ล้านบาทต่อเครื่อง หรือ ซื้อในประเทศ ราคามีตั้งแต่ 5-7 ล้านบาทต่อเครื่อง แม้ราคาในประเทศจะถูกกว่ากันครึ่งต่อครึ่ง แต่เชื่อว่ามีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ไม่มีกำลังซื้อเครื่องตัดอ้อย แต่ในปัจจุบันก็มีบริการรถตัดอ้อยลำ ให้เกษตรกรได้เรียกใช้บริการแต่ก็ถือยังน้อยมากถ้าเทียบกับปริมาณการปลูกที่มีในปัจจุบัน อาจจะเป็นเพราะ ราคาของรถตัดอ้อย ที่บอกเลยว่าเทียบได้กับบ้านเป็นหลังเลยทีเดียว
บทลงโทษ ของการ "เผา" คืออะไร???
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนดว่า ถ้าใครเผาอ้อยจะถูกหัก 30 บาทต่อตันอ้อย โดยนำเงินที่หักไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรที่ตัดอ้อยสด โดยเพิ่มราคาให้สูงขึ้น และตามกฎหมายท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยวิธีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดส่งเข้าโรงงานน้ำตาล มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท และมาตรา 25 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือ กรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร ถือเป็นปัญหาใหญ่ ที่ไม่เพียงแต่ชาวไร่อ้อยเท่านั้นที่ต้องเจอกับปัญหานี้ นี่คงเป็นโจทย์ใหญ่ ที่รอการแก้ไข เพราะฉะนั้นระหว่างที่รอการแก้ไข ก็ต้องหันกลับมาแก้ให้ได้ที่ตัวเราก่อน ว่าสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนจะส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเราเองและผู้อื่นน้อยที่สุด ก็ควรจะเลือกทำสิ่งนั้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-34°C
เชียงใหม่
18-31°C
นครราชสีมา
20-35°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×