เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แมลงมันฮิต !!! เลี้ยงจิ้งหรีดเลยไหมหละ
06 พฤษภาคม 2562
1,943
"จิ้งหรีด" แมลงยอดฮิต แหล่งอาหารโปรตีนสูงของคนยุคนี้ คนส่วนใหญ่พอได้ลิ้มลองรสชาตของจิ้งหรีดแล้วมักจะติดใจ วางมือไม่ลง จนตอนนี้กลายเป็นหนึ่งสินค้าที่มีความต้องการสูง แล้วแมลงตัวเล็ก ๆ อย่างจิ้งหรีดที่โตเองตามธรรมชาติ ก็โตไม่ทัน จึงได้มีการเริ่มทำฟาร์มจิ้งหรีดกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
 
สำหรับ พันธุ์จิ้งหรีดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์บ้านสะดิ้ง และพันธุ์ทองดำ มีกำลังการผลิตสูงถึง 700 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าจิ้งหรีดสดมากกว่า 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตแมลงในไทยโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมทั้งโรงงานแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป(EU) จีน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
"กาฬสินธุ์-สารคาม"แหล่งผลิตจิ้งหรีดแปลงใหญ่
มหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดในระบบแปลงใหญ่ใน ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ประมาณ 280 ราย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี สำหรับโครงการแปลงใหญ่จิ้งหรีดของ จ.มหาสารคาม นั้นเริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เข้าไปช่วยในการฝึกอบรมวิธีการเลี้ยงอย่างถููกวิธี รวมไปถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดวันละประมาณ 2,000 - 3,000 กิโลกรัม ทำรายได้เข้าหมู่บ้านได้ปีละประมาณ 60-70 ล้านบาท แต่ละปีจะสามารถเลี้ยงได้ 4-5 รุ่น แต่ละรุ่นก็สร้างรายได้ถึง 16 ล้านบาทเลยทีเดียว

ขณะที่ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอีกพื้นที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดในระบบแปลงใหญ่ โดยชาวบ้านได้ยึดอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดมานานหลายปีแล้ว เนื่องจากเป็นแมลงที่มีความต้องการของตลาดสูงมาก ขณะนี้ผลผลิตเกือบทั้งหมดจะมีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อส่งออกไปยังสปป.ลาว ซึ่งมีทั้งจิ้งหรีดสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป
" ที่จริงการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริม เพราะอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือทำนา แต่อาชีพเสริมกลับทำรายได้ดีกว่า ตอนนี้มีชาวบ้านเริ่มหันมาสนใจเลี้ยงจิ้งหรีดกันมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการแปลงใหญ่จิ้งหรีดที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน "

จิ้งหรีด เป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ โดยเฉพาะจิ้งหรีดแดงทองลาย (สะดิ้ง) มีขนาดประมาณ 4.85x1 ซม. มีสีน้ำตาลปนเหลือง ชอบกระโดด กินพืชเป็นอาหาร ปัจจุบันคนนิยมเลี้ยงเพื่อบริโภคเป็นอาหาร โดยการทอดคั่ว แกง ห่อหมก และยำ จิ้งหรีดมีสารอาหารโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ สามารถช่วยแก้ปัญหาขาดสารอาหารได้ เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะที่เกษตรกรจะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ไว้บริโภคและจำหน่ายเพิ่มรายได้ เนื่องจากเลี้ยงไม่ยาก สามารถใช้เวลาว่างจากการเพาะปลูกมาดูแลจิ้งหรีดได้ ภายในเวลา 1 ปี จะสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ถึง 5 รุ่น
"เลี้ยงจิ้งหรีดต้องเตรียมอะไรไว้บ้างอย่างไร"

1. ขันไข่ บ่อละ 5 ขัน 2. ท่อปูนพร้อมฝาปิดท่อ ขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม. จำนวน 1 ท่อ หรือกะละมังพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 72 ซม. สูง 30 ซม. หรือจะเป็นภาชนะที่ใส่ได้ทุกขนาด 3. ตาข่ายไนลอนเขียว 100x100 ซม. จำนวน 1 ผืน 4. แผ่นพลาสติก ขนาด 25x270 ซม. จำนวน 1 ผืน 5. ยางรัดปากบ่อหนา 1 ซม. จำนวน 1 เส้น 6. ถาดอาหาร-น้ำ ขนาด 5x10 ซม. ลึก 1.5 ซม. 2 ถาด 7. กระบอกไม้ไผ่ ยาว 20 ซม. ผ่าครึ่งจำนวน 10 อัน หรือกระดาษรังไข่ 3 อัน 8. ถาดหรือถุงพลาสติกใส่ดินร่วนปนทราย หนา 2 ซม. 9. เศษหญ้าแห้งวางหนา 2 ซม.และเทปกาว
"จะเลี้ยงให้ดี ให้ประสบความสำเร็จต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง"

- ขั้นตอนการสร้างเรือนโรง หรือหลังคาป้องกันแดดและฝนโดยให้แดดส่องเช้าเย็น ปรับพื้นที่กำจัดมดและศัตรูจิ้งหรีด วางบ่อบนฝา ใช้ปูนผสมทรายฉาบปริ่มขอบภายในและภายนอก ป้องกันมดเข้าทำลายลูกจิ้งหรีด ติดแผ่นพลาสติกด้านบนขอบบ่อหรือกะละมังด้วยเทปกาว

- พันธุ์จิ้งหรีด หาพันธุ์ได้จากธรรมชาติ หรือซื้อได้โดยการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีตัวโตแข็งแรง อวัยวะครบทุกส่วน ปัจจุบันได้พัฒนาการเลี้ยงในลักษณะขันไข่ โดยสามารถจัดซื้อจากฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อนำไปเลี้ยง ทำให้สามารถเก็บผลผลิตเป็นรุ่นๆ ได้

- การให้อาหารและน้ำ พืชอาหาร ได้แก่ ต้นอ่อนและยอดอ่อนของพืชหรือหญ้าสดทุกชนิด หญ้าขน หญ้าลูซี่ ผักตบชวา ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูง โดย 2 วัน ให้หญ้า 1 ครั้ง ครั้งละ 1 กำมือโดยหญ้าเก่าไม่ต้องนำออก จะเป็นที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป ส่วนอาหารเสริม รำอ่อน หรืออาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่จิ้งหรีด 1 บ่อ ใช้อาหาร 3กก./รุ่น ราคาประมาณ 15 บาท/กก. อาหารเสริมควรให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน
- การให้น้ำ ขวดน้ำพลาสติกเจาะรูข้างขวด 2 รู ใช้ผ้าทำความสะอาดม้วนใส่รูเพื่อให้น้ำซึมสำหรับจิ้งหรีดวัยตัวอ่อน ภาชนะสำหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายและแกลบเผาใส่ขันสำหรับอาบน้ำ ใช้ฟ็อกกี้ฉีดน้ำทุก 3 วัน พอชื้นไม่แฉะ ก่อนฉีดน้ำนำถาดอาหารออกก่อน ถ้าเปียกจะเกิดเชื้อรา ใช้เฉพาะในช่วงที่มีตัวเต็มวัยที่จะวางไข่

- ทุนการผลิตและผลตอบแทน สามารถเลี้ยงได้ปีละ 5 รุ่นต่อบ่อ มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรวม 850 บาทต่อบ่อต่อปี ส่วนผลตอบแทน จิ้งหรีดที่เลี้ยงมีผลผลิตได้ 5 กก.ต่อบ่อต่อรุ่น ปัจจุบันราคากิโลกรัมละประมาณ 100 บาท (ราคาส่ง)

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามอง เพราะไม่เพียงแค่ในปัจจุบันที่แมลงกลายเป็นอาหารยอดฮิต เพราะมีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าในอนาคต แมลงต่าง ๆ จะกลายเป็นแหล่งโปรตีนหลักที่คนทั้งโลกจะเลือกกินและกินกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ขอขอบคุณ : กรมส่งเสริมการเกษตร / คมชัดลึก
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
23-34°C
เชียงใหม่
15-29°C
นครราชสีมา
19-32°C
ชลบุรี
23-32°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×