เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
เกรียงไกร ไทยอ่อน
ไผ่หวานหนองโดนเศรษฐกิจเงินล้าน
ถ้าเอ่ยถึงเรื่องไผ่ จะลืมไม่ได้เลยคือ พ่อเกรียงไกร ปราชญ์เกษตรกรวัย 53 ปี จ.หนองบัาลำภู คงไม่มีใครในวงการไผ่ที่ไม่รู้จักคุณเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญปลูกไผ่หวานหนองโดน เป็นไผ่ที่เจริญเติบโตได้ดี ลักษณะ หน่ออวบปล้องสั้น มีขนเล็กน้อยที่ปลายยอดเปลือกค่อนข้างหนาและแข็งทนทานต่อการส่งในระยะไกลๆ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของไผ่หวานหนองโดนนั่นคือนำมาทำเป็นส้มตำหน่อไผ่รสชาติหวานกรอบ พ่อเกรียงไกร เจ้าของสวนไผ่หวานหนองโดน กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับไผ่ มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี มีการเผยแพร่ข้อมูล จนเกิดการตื่นตัวในวงการเกษตร และสร้างอาชีพใหม่ให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของไผ่ โดยส่วนตัวแล้ว ณ เวลานั้นคิดว่าไผ่ชนิดนี้น่าจะมีอยู่ที่บ้านเกิดของตนที่เดียว จึงได้ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านเพื่อเป็นเกียรติ และมีแนวคิดว่าจะนำมาปลูกขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเหตุผลหลักที่ทำให้เกษตรกรหลายรายเข้ามาดูการปลูกไผ่ในสวนของตนนั้นเนื่องจากการปลูกไผ่เป็นพืชที่ลงทุนครั้งเดียว ต้นทุนต่ำ ไม่ต้องใช้สารเคมี การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก เพียงรดน้ำใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็สามารถทำให้ไผ่ออกหน่อและเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้มาก
ประไพ หมายสุข
สาวโรงงานกับการผันตัวเป็นปราญช์เกษตร
บุญส่วน แก้วไพฑูรย์
ผู้ผลิตมะม่วงส่งออกแห่งดินแดนอีสาน
ดวงเด่น ลีรัตนปัญญา
ต้นแบบผู้ผลิตและก่อตั้งศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวไร่ชุมชน แห่งแรกของไทย
ทับทิม ฉายประดิษฐ์
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้คุณภาพดี ต้นกำเนิดอาชีพที่ยั่งยืน
สุเทพ ศิริมูล
เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเมืองดอกบัว