เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ภัททนันทน์ ชื่นอมรกุลชัย
หวานน้ำตาลอาย ต้องสวนส้มโอกาวางฟาร์ม
สิ่งที่คุณกวางคิดเสมอ คือ ทุกอย่าง ทุกอาชีพ ทุกคน ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มักจะเจอปัญหาตลอด แต่เราจะเอาปัญหาตรงนั้นมาเป็นโอกาส เป็นแรงผลักดันหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่เรา คุณกวางมีคติประจำใจคือ “ไม่ว่าอะไรจะเข้ามา ก็ยิ้มสู้กับมัน” แล้วใช้ สติ สมาธิ ปัญญา นำทางไปตามทางที่ถูกที่ควร เพื่อฝ่าฝันทุกปัญหา เพื่อเก็บปัญหาเหล่านั้นกลับมาเพื่อเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าเราเคยผ่านจุดนี้มาได้เพราะอะไร และยิ้มสู้ไปกับมัน ความสุขของคุณกวางในวันนี้ คือ การได้อยู่กับครอบครัว ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องญาติ ๆ สามารถดูแลท่านได้ ที่สำคัญเลยคือไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน สามารถดูแลและอยู่ในท้องที่ของตนเอง อย่างที่สอง คือ เรื่องอากาศ ความเป็นอยู่ ถึงที่พิจิตรอากาศจะร้อนไปบ้าง แต่ก็มีต้นไม้รอบ ๆ ตัว บางท่านอาจจะชอบในความหรูหรา ความวุ่นวาย แต่คุณกวางเป็นคนชอบธรรมชาติ ความสุขของกวางก็เลยอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ การที่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง ทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไร เราควรจะนำพาตัวเองไปในทิศทางไหน และทำอะไรแบบไหน ทำให้เห็นตัวเองชัดขึ้น
สิทธิเดช อ่องเภา
จิ๋วแต่แจ๋ว "มะนาวคาเวียร์" เกษตรกรพิจิตร จากเงินลุงทุน 10,000 บาท
ธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา
เปลี่ยนมนุษย์เงินเดือนเป็นเกษตรกร สร้างสุขด้วยการปลูกผัก
ชนินทรี สองเมือง
เกษตรกรไทย เพาะกล้วยไม้ ส่งขายทั่วโลก
กฤษณะ สิทธิหาญ
จากชีวิตช่างไปเป็นเกษตรกร ปลูกสับปะรสพันธุ์หอมเขลางค์แบบอินทรีย์
อาคม มีเมล์
พบความสุขหลังงานประจำ ทำโกโก้ ได้เงิน ได้สุขภาพ
ยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์
ทำเกษตรแบบเข้าใจ พาเมล่อนไทยไปตลาดโลก
ทองคำ อินพรหม
เกษตรกรผู้ใช้หัวใจทำนาแบบมืออาชีพ
วิรัตน์ จันเลน
เกษตรไทย ผู้ใช้หัวใจปลูกสับปะรดนางแล
ถวิล สุริยะ
ผู้มีมานะอดทน สร้างตนให้เป็นต้นแบบนาข้าวอินทรีย์