เกษตรกรต้นแบบ

"อภิรักษ์ เขียวประเสริฐ : “สวนมะลิหอมอิ่มใจ” ปลูกแบบปลอดสารพิษ รายได้ดี สุขภาพดี"

 09 สิงหาคม 2561 7,761
จ.ฉะเชิงเทรา
ทุกคนต้องสร้างความฝันของตัวเองก่อน
เราอยากจะทำอะไร เราชอบอะไร
ให้มุ่งมั่นและทำตรงนั้นให้ดี

คุณอภิรักษ์ เจ้าของสวนมะลิที่ชื่อ “สวนสมุนไพร อิ่มใจ ออร์แกนิก”

พื้นที่กว่า 40 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ปลูกต้นมะลิแบบปลอดสารพิษ ของคุณอภิรักษ์ เขียวประเสริฐ ที่ทำควบคู่ไปกับอาชีพหลักอย่างอาชีพรับราชการตำรวจ ในวันที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อรับใช้ประชาชน ครอบครัวของคุณอภิรักษ์ จะช่วยกันดูแลสวนมะลิแห่งนี้เป็นอย่างดี คุณอภิรักษ์ทำสวนมะลิมากว่า 10 ปีแล้ว เริ่มต้นจากพื้นที่มรดกจากคุณพ่อ คุณแม่ แต่เดิมนั้นมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ รังสิต คลอง 12 จังหวัดปทุมธานี แต่เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกน้อย และอยากจะขยับขยายแปลงปลูก จึงมองหาพื้นที่ใหม่ จนเกิดเป็น “สวนสมุนไพร อิ่มใจ ออร์แกนิก” ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบัน และการมองเห็นโอกาสทางการตลาดของการทำสวนมะลิ ด้วยสรรพคุณทางยาที่โดดเด่น และมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมืองไทย เป็นเมืองพุทธ ที่ต้องมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ง “มะลิ” ถือเป็นดอกไม้ที่เรียกได้ว่าต้องใช้แทบจะทุกพิธีที่เกิดขึ้น และที่สำคัญยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลาย

ในทางการค้า “มะลิ” เป็นไม้ดอก ที่ใช้ได้หลากหลาย ทั้งในส่วนของการร้อยมาลัย การใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และพิธีอื่น ๆ และยังมีการนำดอกมะลิไปสกัดเพื่อเป็นหัวน้ำหอม สำหรับใช้ในการปรุงแต่งเครื่องสำอางในรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกด้วย “มะลิ” ยังถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่าง ๆ และที่สำคัญมะลินั้นเป็นดอกไม้ที่มีสรรพคุณทางยา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้คุณอภิรักษ์มองเห็นถึงโอกาสทางการค้าในอนาคต จึงปรับเปลี่ยนวิถีการปลูก เข้าสู่การปลูกแบบปลอดสารพิษ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้คุณภาพ และตลาดต้องการเพิ่มมากขึ้น

การปลูกมะลิแบบปลอดสารพิษของคุณอภิรักษ์นั้น เรียกได้ว่าปลอดสารในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว โดยมะลิที่เลือกใช้นั้น คือ “มะลิพันธุ์เพชร” หรือ “พันธุ์เพชรบุรี” นั่นเอง

ซึ่งความโดดเด่นของสายพันธุ์เพชรนั้น ก็สมชื่อ ด้วยความแข็งแกร่งดั่งเพชร ทนร้อน ทนฝน ทนแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ และที่สำคัญยังออกดอกดกได้ตลอดทั้งปี คุณอภิรักษ์ยังเล่าให้ทีมงานรักบ้านเกิดฟังด้วยว่า เหตุการณ์น้ำท่วมในปี 54 ที่ผ่านมา พื้นที่สวนมะลิในจังหวัดปทุมธานี ของคุณอภิรักษ์ถูกน้ำท่วมทั้งแปลง แต่เมื่อน้ำลด ต้นมะลินั้นยังคงอยู่และสามารถออกดอกต่อได้ตามปกติ จึงทำให้คุณอภิรักษ์ไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปใช้พันธุ์อื่น

ดอกมะลิสายพันธุ์เพชร

สำหรับการดูแล ไม้ดอกอย่างมะลิ ในแบบฉบับของคุณอภิรักษ์นั้น เลือกจะใช้คนงาน แทนการใช้สารเคมี เนื่องจาก มะลิ มีปัญหาเรื่องของ หนอนเจาะดอกอยู่เป็นประจำ และในแปลงปลูกก็มีศัตรูพืชซึ่งต้องอาศัยแรงงานในการดูแลด้วยการถางหญ้าด้วยจอบโดยไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ส่วนในเรื่องของบำรุงต้นและดอก ปุ๋ยที่คุณอภิรักษ์เลือกใช้ ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลวัว และที่สำคัญต้องเป็น “วัวนม” เนื่องจากว่ามูลจากวัวนมนั้นมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์และสามารถบำรุงดอกได้เป็นอย่างดีเพราะวัวนมนอกจากจะกินหญ้าแล้ว ยังกินหัวอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อพืชและสัตว์ สำหรับการป้องกันหนอน แมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ก็เลือกใช้ฮอร์โมนชีวภาพที่ปลอดสารเคมี 100 %

“มะลิดอกตูม ใหญ่ สีขาวบริสุทธิ์ คือมะลิที่เป็นที่ต้องการของตลาด” สวนมะลิของคุณอภิรักษ์ จะมีมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า กับรอบบ่าย ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. ซึ่งในการเก็บแต่ละรอบ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า หากลูกค้าต้องการมะลิดอกตูม ผิวแน่น สำหรับการร้อยมาลัย ก็จะเลือกซื้อมะลิในรอบเช้า ส่วนลูกค้าที่ต้องการมะลิเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร น้ำหอม หรือการแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ ก็จะเลือก มะลิในรอบบ่าย เนื่องจากมี ดอกตูม

สามารถเก็บดอกได้ทั้งเช้าและบ่าย

สำหรับเรื่องของราคามะลิปลอดสารพิษในปัจจุบัน ยังถือว่าไม่แตกต่างจากมะลิทั่วไปมากนัก แต่การปลูกแบบปลอดสารพิษจะทำให้ต้นทุนในการปลูกลดลง และที่สำคัญทำให้มีช่องทางในการขายที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากดอกมะลิสด เป็นที่ต้องการของร้านอาหารไทยหลายแห่ง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารไทย เป็นชื่นชอบทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

“สวนสมุนไพร อิ่มใจ ออร์แกนิก” ส่วนแห่งความฝัน แต่ต้องเรียกว่า เป็นฝันที่เป็นจริง ที่เกิดขึ้นของคุณอภิรักษ์ ด้วยความตั้งใจ ที่อยากจะสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในครอบครัว และคนอื่น ๆ ที่เริ่มต้นมาจากการปลูกมะลิแบบปลอดสารพิษ ปัจจุบันพัฒนาด้วยการปลูกสมุนไพรอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น กระเจี๊ยบ หญ้าหวาน ตะไคร้หอม และเริ่มมีการแปรรูปสมุนไพร เพื่อทำเป็นชา เพื่อสุขภาพ ด้วยการนำดอกมะลิมาช่วยในการปรุงกลิ่นให้หอมสดชื่น พร้อมกับเพิ่มสรรพคุณทางยาให้กับชาชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองทำเพื่อแจกจ่ายให้กับคนอื่น ๆ ได้ลิ้มลอง ถือเป็นการแบ่งปันสุขภาพที่ดีให้กับคนรอบข้างได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังมีการขยายพันธุ์มะลิ รวมถึงพันธุ์หญ้าหวาน เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ และหากใครอยากจะลองจิบชามะลิหอม ๆ ก็เชิญได้เลยที่ “สวนสมุนไพร อิ่มใจ ออร์แกนิก” จังหวัดฉะเชิงเทรา ติดต่อได้ที่ 089-162-6519

มะลิสายพันธุ์เพชร สามารถนำไปร้อยมาลัย ส่วนประกอบอาหาร หรือแม้กระทั่งชา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

สวนสมุนไพร อิ่มใจ ออร์แกนิก
คุณอภิรักษ์ เขียวประเสริฐ
บ้านหนองยางโพธาราม
ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา 24160

สวนมะลิหอมอิ่มใจ ปลอดภัย ไร้สารพิษ

เรื่อง/ภาพโดย: ณัฏฐ์ คำวิชัย ทีมงานรักบ้านเกิด