เกษตรกรต้นแบบ

"สีไพร ศรีแสงทรัพย์ : บัวกระถางเงินล้าน"

 14 มีนาคม 2561 14,085
จ.ปทุมธานี
เมื่อมีเป้าหมายจะทำสิ่งใดแล้ว ต้องตั้งใจ
ยิ่งได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด ทำอาชีพที่ตนเองรัก
ยิ่งต้องอดทน ไม่ท้อ ไม่เปลี่ยนใจกลางทาง
ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง
คือหนทางสู่ความสำเร็จ

คุณสีไพร ศรีแสงทรัพย์ เจ้าของธุรกิจบัวกระฐางเงินล้าน จ.ปทุมธานี

ความสำเร็จในการปลูกบัวกระถางของคุณสีไพร เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการขยายพันธุ์บัวกระถาง บัวกระด้ง รวมถึงเทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสำคัญที่สุดคือศึกษาความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนสามารถเป็นเกษตรกรผู้ผลิตบัวกระถางที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านคุณภาพ และรายได้

หลักคิดและการใช้ชีวิต
ประสบการณ์จากความล้มเหลวเมื่อครั้งเช่าที่ดินปลูกผัก จนเป็นหนี้สินนับล้าน คือบทเรียนที่นำมาปรับปรุงเมื่อหันมาทำอาชีพปลูกบัวกระถาง นั่นคือ การรู้จักพอประมาณ เราพึ่งเริ่มต้นยังไม่เชี่ยวชาญ ต้องค่อยทำ ค่อยเป็นค่อยไป และมานะมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนใจกลางทาง ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรค คำสบประมาทก็ต้องอดทนไม่ท้อถอย หมั่นศึกษา เรียนรู้เทคนิคภูมิปัญญาต่างๆให้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์บัวให้ได้จำนวนมาก รวดเร็วและเพียงพอกับความต้องการของตลาด

นั่นคือสิ่งที่คุณสีไพรยึดหลักในการทำงาน และเมื่อประสบความสำเร็จแล้วต้องแบ่งปัน ทั้งเทคนิค ความรู้ต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้เพื่อนเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ โดยไม่หวงวิชา เพราะความรู้ในการทำเกษตรกรรมยิ่งให้ ก็ยิ่งได้ นั่นคือได้เครือข่ายทั้งผู้ปลูกบัวเป็นอาชีพและผู้ปลูกบัวเป็นไม้ประดับไม้มงคลในบ้าน และที่สำคัญที่สุด ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า ไม่หลอกลวง ไม่ผิดนัด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคนไทย หรือลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งความซื่อสัตย์นี้เองที่ทำให้ได้รับความเชื่อถือมายาวนาน

บัวกระถาง ไม้ดอกไม้ประดับที่เปลี่ยนชีวิต

ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเกษตรกร
คุณสีไพร ศรีแสงทรัพย์ เจ้าของสวนบัวสีไพร คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี ก่อนจะมาเป็นสวนสีไพรบัวกระถางเงินล้านนั้น คุณสีไพรล้มเหลวจากอาชีพปลูกผัก มีหนี้สินนับล้าน ได้หันไปรับจ้างส่งบัวกระถางไปขายตามตลาด จนสังเกตเห็นว่า บัวกระถางเป็นพืชที่มีอนาคต ขายได้ทั้งปี จึงตัดสินใจลงทุนปลูกบัวกระถางขายเอง ด้วยเงินเพียง 4,500 บาท เพื่อซื้อกระถาง และสายพันธุ์บัวต่างๆ มาทดลองปลูก ไม่ว่าจะเป็น ทั้งบัวผัน บัวเผื่อน บัวฉัตร บัวหลวง และบัวสีต่าง ๆ มาขยายพันธุ์ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของญาติพี่น้อง คุณสีไพรอดทนและมุ่งมั่น ลองผิดลองถูกอยู่นานจึงประสบความสำเร็จ จากจุดเริ่มต้น 4,500 บาท คุณสีไพรสามารถขายบัวได้ถึง 700 กระถาง มีทั้งบัวตัดดอก และบัวกระด้ง มีรายได้และความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยบัวของคุณสีไพรนั้นปลูกทั้งในกระถางและในนาข้าวอีกด้วย ในช่วงแรกนั้นคุณสีไพรเช่านา 5 ไร่ เพื่อปลูกบัวกระถาง เมื่อรายได้มากขึ้น จึงเช่าที่มากขึ้นอีกเป็น 80 ไร่ เป็นการเติบโตของสวนบัวสีไพรแบบค่อยเป็นค่อยไป จนถึงปัจจุบันคุณสีไพรพื้นที่ปลูกบัวมากขึ้น และยังมีที่ของตนเองแล้วมากกว่า 10 ไร่ มีบัวกระถางหลักแสนกระถาง สามารถส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท

ภูมิปัญญาอันโดดเด่น
การที่จะเป็นแหล่งขยายพันธุ์บัวกระถางที่มีชื่อเสียง และมีบัวจำหน่ายนับแสนกระถางได้นั้น ต้องมีเทคนิคภูมิปัญญาที่แตกต่าง จึงจะเพิ่มกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่สวนบัวสีไพร เทคนิคในการเลือกสายพันธุ์สำหรับทำบัวกระถาง โดยเลือกปลูกบัวเผื่อน หรือ บัวสี และบัวพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ ที่มีดอกสีขาวชมพู ม่วง โดยเน้นเลือกพันธุ์ที่สามารถขยายด้วยใบได้ ซึ่งหลักสังเกตง่ายๆ คือ กลางใบบัวจะมีปุ่มตา

บัวหลากสีที่มีความโดดเด่นที่ต่างกัน

วิธีขยายพันธุ์ จะเริ่มจากนำดินเลนมาใส่ในกระถางขนาด 10 นิ้ว 12 นิ้ว และ 18 นิ้ว ประมาณ 1 ใน 3 ของกระถาง ตากให้แห้ง 7 วัน แล้วใส่น้ำลงไป ทิ้งไว้อีก 3 วัน ให้ดินนิ่ม จึงนำหน่อพันธุ์บัวลงปลูก หลังปลูก วางกระถางไว้กลางแจ้ง และต้องดูแลรดน้ำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เมื่อปลูกได้ 7 วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดเพื่อบำรุงต้น หลังจากนั้น ก็ใส่ทุก 15 วัน คุณสีไพรบอกว่า ใช้ปุ๋ยชีวภาพดีกว่าปุ๋ยเคมี เพราะทำให้ต้นบัวแข็งแรง และไม่มีปัญหาน้ำเน่าด้วย

ภูมิปัญญาการเพาะบัวกระด้ง บัวกระด้งคือบัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเมืองไทย มีความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่การขยายพันธุ์ต้องใช้เมล็ดเท่านั้น คุณสีไพรจึงใช้ภูมิปัญญาในการเก็บเมล็ดบัวกระด้งเพื่อขยายพันธุ์ด้วยวัสดุเหลือใช้ คือตาข่ายกับขวดพลาสติก ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยาก เพียงนำตาข่ายมาเย็บให้เป็นถุง จากนั้นนำไปมัดครอบดอกบัวกระด้งดอกที่หุบใกล้โรย ผูกถึงตาข่ายกับขวดพลาสติกมัดไว้กับก้านดอก กระทั่งดอกแก่จัด หลุดจากก้าน จะได้เมล็ดบัวกระด้งอยู่ภายในถุง และประโยชน์ ของการผูกขวดพลาสติกไว้ก็คือ ไม่ว่าน้ำพัดขวดลอยไปที่ไหนเราจะได้ตามไปได้ หลังจากได้เมล็ดบัวกระด้งในถุงตาข่ายแล้ว จะนำไปเพาะขยายพันธุ์บ่ออนุบาลหรืออ่างอนุบาลไว้ประมาณ 10 - 20 วันบัวกระด้งจึงจะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมา จากนั้นจึงย้ายไปปลูกในกระถางขนาดใหญ่ขึ้น

นอกจากเทคนิคภูมิปัญญาในการขยายพันธุ์บัวกระถาง การเก็บเมล็ดบัวกระด้งด้วยถุงตาข่ายลอยน้ำแล้ว คุณสีไพรยังมีปุ๋ยสูตรพิเศษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบำรุงดอกบัวและกำจัดแมลงโดยไข่ไก่จากไข่ไก่ อีกด้วย นับเป็นเกษตรกรผู้ไม่หยุดนิ่งในการศึกษาหาเทคนิคในการเพิ่มผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกคนหนึ่ง

เกียรติประวัติและผลงาน
คุณสีไพรเป็นเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี ปี 2559 และได้เป็นเกษตรกรดีเด่นลำดับ2 ของเขต ได้รางวัลชนะเลิศจากการประกวดบัวสวยงามประเภทบัวหลวง 3 สมัยติดต่อกัน

บัวกระถางหลากหลายสายพันธุ์ ดูละลานตาเหล่านี้เริมจากเงิน 4,500 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

นายสีไพร ศรีแสงทรัพย์ บ้านเลขที่ 10/1 หมู่ 7 เลียบคลอง 13 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ปลูกบัวกระถางขาย รายได้เป็นล้าน จากเงิน 4,500 บาท

เทคนิคเพาะบัวกระถางแบบง่ายๆ บัวโตไว รอด100%

เรื่อง/ภาพโดย: ณัฏฐ์ คำวิชัย ทีมงานรักบ้านเกิด