เกษตรกรต้นแบบ

"ธณัส รัตนแสงศรี : เห็ดแปรรูปความสุขกินได้ที่ Happy life farm"

 23 สิงหาคม 2560 7,976
จ.นครปฐม
ทำน้อยแล้วดีทำให้หลากหลาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้เกิดในชีวิตจริงได้ และทำได้จริงๆ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา Happy life farm

หนุ่มนักเรียนนอกที่มีใจรักการเกษตรไม่มีความรู้ทางด้านนี้ถึงแม้จะล้มเหลวในครั้งแรกแต่ไม่ถอดใจทบทวนบทเรียนนำไปสู่การแก้ปัญหาเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองเติมเต็มในสิ่งที่ขาดสร้างฝันร่วมกันในวิถีเกษตรอินทรีย์วิถีแห่งความสุขบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้คุณธณัส รัตนแสงศรี,คุณกมลวัน จันทร์พะยอม และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนาหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม Happy life farm ผู้ผลิตเห็ดหลินจือและเห็ดแปรรูปก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำได้ อยู่ได้ ใช้ได้จริงอย่างมีความสุขอีกด้วย

“เรามาร่วมเปลี่ยนโลกด้วยกัน ทุกคนรู้ว่าเกษตรอินทรีย์ดีอย่างไรต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องแข็งใจเริ่มเปลี่ยนตัวเองทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง ปลายทางผู้บริโภคก็จะได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพและต่อโลก” คุณกมลวัน บอกว่า “หลักคิดของพวกเราวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา ตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์ที่ดีต่อโลก ต่ออนาคตของลูกหลาน บางคนบอกว่าได้มาตรฐาน GMP ก็พอ แต่นั่นมันแค่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย คำว่าปลอดภัยยังมีการใช้ยาใช้สารเคมีอยู่แต่เกษตรอินทรีย์มันสูงกว่านั้นคือไม่ใช้ยาและสารเคมีใดๆเลยทั้งสิ้น เราปลอดสารตั้งแต่แต่กระบวนการเพาะวัตถุดิบอย่างขี้เลื่อยไม้ยางพาราก็ผ่านการรับรองว่าไม่ใช้สารเคมี กระบวนการแปรรูปก็ไม่มีผงชูรส สินค้าทุกตัวผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ,IFOAM (สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM))

พวกเราเชื่อว่านี่คือหนทางแห่งความยั่งยืนที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคจะมีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข สิ่งแวดล้อมดี โลกก็ดีไปด้วย การทำเกษตรอินทรีย์เมื่อรวมเข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรับรองว่าชีวิตนี้มีแต่ความสุขมีน้องๆในวิสาหกิจหลายคน ภายนอกเราอาจมองว่าเขายากจนลองถามเขาสิว่าเขามีความสุขไหม คำตอบที่ได้คือมีความสุข เขามีบ้าน มีที่ทำกิน มีบ้านให้เช่า ซื้อมอเตอร์ไซค์ด้วยเงินสด ไม่เป็นหนี้นอกระบบอาจดูไม่โก้เก๋อย่างที่เราคิดแต่นี่คือความสุขของเขาที่เขามีอยู่อย่างพอเพียง” คุณกมลวัน กล่าว

จากไม่รู้ สู่ Happy life farm

ที่มา ที่ไป สู่ Happy life farm
คุณธณัส รัตนแสงศรี คนหนุ่มไฟแรงมีความสนใจอยากจะเข้ามาทำธุรกิจเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเลือกเลี้ยงกบ และปลา ทว่า ความตั้งใจดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากขาดประสบการณ์ หลังล้มเหลวจากการทำเกษตรครั้งแรก คุณธณัสยังไม่ถอดใจนำแต่เปลี่ยนเป็นทำโรงเพาะเห็ดเพราะใช้โครง
สร้างพื้นฐานเดิมมาทำแล้วได้รวมกลุ่มชาวบ้านจดทะเบียนจัดตั้งเป็น วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เมื่อ ปี 2547 โดยคุณธณัสรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้คุณกมลวัน จันทร์พยอม รองประธานกลุ่มเพื่อมาดูงานการตลาด ทำการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดแบบไร้สารเริ่มแรกทางกลุ่มทำเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า โดยคิดเรื่องการแปรรูปเห็ดแทนการขายสดเห็ดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึ่งทางกลุ่มมองต่างจากที่อื่นๆตรงที่เห็ดสดเก็บไว้ไม่ได้นาน เหลือขายไม่หมดมันก็เน่าเสียการแปรรูปทำให้เห็ดของกลุ่มเราสามารถอยู่ในตลาดได้นานช่วยเพิ่มโอกาสขายได้มากขึ้นที่สำคัญสามารถเพิ่มมูลค่าเห็ดได้มากกว่าเดิม ครั้งแรกทางกลุ่มฯส่งเข้าเลม่อนฟาร์ม ต่อมาทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมมีความต้องการเห็ดหลินจือเราจึงลองนำเข้าเห็ดหลินจือจากประเทศจีนแต่คุณภาพสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการนั้นมันไม่ได้คุณภาพจึงเป็นที่มาของการเพาะเห็ดหลินจือด้วยตัวเองซึ่งสารสำคัญที่ทางองค์การเภสัชกรรมต้องการมีครบถ้วยและมีคุณภาพดีมากอีกด้วย

การเพาะเห็ดหลินจือ
เริ่มจากการทำก้อนเชื้อเห็ดคล้ายกับการทำก้อนปกติ จากนั้นอัดก้อนด้วยการกระแทกจนแน่นใส่คอขวดพลาสติกรัดยาง อุดด้วยสำลี จากนั้นทำการนึ่งฆ่าเชื้อทิ้งไว้ให้เย็น ทำการเขี่ยเชื้อเห็ดฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยดึงจุกสำลีลนปากขวดหัวเชื้อด้วยเปลวไฟเทหัวเชื้อลงในถุงอาหารประมาณถุงละ 20-30 เมล็ดข้าวฟ่าง ปิดที่ครอบคอขวดไว้ตามเดิม การหยอดหัวเชื้อต้องทำในที่สะอาดและไม่มีลมพัดผ่าน การบ่มก้อนเชื้อเห็ด นำก้อนเชื้อเห็ดวางบนชั้น ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้รอจนจนเส้นใยเจริญเต็มถุงใช้เวลาประมาณ 1-1 ½ เดือน

ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่แปรรูปจากเห็ด

โรงเรือนสำหรับเห็ดหลินจือถ้าต้องการเก็บเฉพาะดอกไม่เน้นสปอร์สามารถใช้หลังคาใบจากได้แต่ถ้าต้องการเก็บสปอร์หลังคาโรงเรือนควรเป็นหลังคากระเบื้องหรือเมทัลชีทผนังโรงเรือนจะต้องเป็นมุ้งสีขาวกันแมลงและฝุ่นละอองที่จะมาปนเปื้อนสปอร์เห็ดสิ่งที่เน้นสำหรับเห็ดหลินจือคือจะต้องโปร่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เห็ดหลินจือสายพันธุ์ที่ทางฟาร์มใช้(เห็ดหลินจือแดง G2 Ganoderma Lucidum )สามารถทนร้อนได้แต่ความชื้นสัมพัทธ์ต้องอยู่ประมาณ 70 พื้นเป็นทรายเพื่อเก็บความชื้นการปลูกโรงเรือนควรปลูกตามทางลมจากนั้นวางก้อนเห็ดขวางทางลมดอกเห็ดจะไม่โดนลมโดยตรงซึ่งจะทำให้ดอกเห็ดไม่เสียรูปทรง ในนกรณีที่เน้นเก็บดอก ผนังโรงเรือนสามารถใช้สแลนสีดำพรางแสงได้ การให้น้ำอย่างน้อยวันละครั้งโดยให้น้ำบนพื้นทรายโรงเรือนแทนการฉีดพ่นฝอยโดยอาศัยให้ไอน้ำความชื้นละเหยลอยขึ้นมาแทน

การดูแลเห็ดหลินจือต้องใช้ความประณีตในการดูแลรักษามากเพราะเห็ดหลินจือชอบชื้น แต่ไม่ต้องการโดนลมโดยตรงอากาศโปร่งสบายและต้องอากาศที่สะอาดดอกจะมีคุณภาพ ในกรณีที่ต้องการเก็บสปอร์จะต้องสร้างโรงเรือนที่สามารถป้องกันฝุ่นสิ่งแปลกปลอมปะปนได้ หลังจากเปิดดอกได้ 30 วันดอกเห็ดหลินจือจะเริ่มโตเต็มที่เตรีมออกสปอร์เราจะปล่อยไปอีก 5 วันคือ 40 วันเราจะเริ่มงดน้ำสปอร์จะเริ่มเกาะเต็มดอกพออายุได้ 45-50วันสปอร์จะหนาพอให้เก็บสปอร์ครั้งแรกสปอร์เกรดเอจะอยู่บนตัวดอกส่วนสปอร์ที่อยู่ตามถุงตามพื้นเกรดก็จะลดหลั่นลงมาเพราะอาจมีฝุ่นปนเปื้อนดังนั้นช่วงเก็บสปอร์บนพื้นจะต้องปูพลาสติกเพื่อให้การเก็บสปอร์สะดวกมากขึ้น จุดยากที่สุดของเห็ดหลินจือคือก่อนที่ดอกจะบาน 10 วันแรกหลังจากเปิดดอกเห็ดหลินจือต้องการอากาศบริสุทธิ์ถ้าอากาศไม่บริสุทธิ์ดอกจะอั้นจะไม่ยอมบานหรือดอกบิดเบี้ยว การดูว่าดอกเห็ดหลินจือแก่พร้อมเก็บจะดูสีดอกต้องเป็นสีน้ำตาลเข้มมีสปอร์อยู่ด้านบนใต้ท้องดอกจะเป็นสีเหลืองทิ้งไว้ 3-5 วันก็สามารถเก็บดอกได้ทันทีถ้าเกินจากนี้ดอกเห็ดจะเป็นราเขียวจะต้องทิ้งถือว่าเป็นดอกเสียติดเชื้อแล้ว

ผลผลิตเห็ดหลินจือ 1,000 ก้อนจะเก็บดอกเห็ดได้ 10 กิโลกรัม,10,000ก้อนจะเก็บดอกเห็ดได้ 100 กิโลกรัมระยะเวลาเก็บดอกเห็ดหลังจากเปิดดอก 45 วันแรกจะเก็บชุดแรกได้ เมื่อเก็บดอกไปรอ 15 วันดอกชุดที่ 2 จะทยอยเกิดขึ้นมา การเก็บดอกจะเก็บแค่ 2 ชุดเท่านั้นเพราะจะไม่คุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นชุดแรกเก็บได้ 100 กิโลกรัม ชุดที่ 2 เหลือเพียง 50 กิโลกรัมเป็นต้น ราคาดอกเห็ดหลินจือคุณภาพจะตกที่กิโลกรัมละ 2,000 บาท

เห็ดหลินจือ เห็ดที่เป็นทั้งอาหารและยาหนึ่งในเห็ดของ Happy life farm

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารตำบลสระพัฒนา เลขที่ 107 หมู่ที่ 9 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180

เห็ดแปรรูปความสุขกินได้ที่ Happy life farm

เทคนิคเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดสมุนไพรขายได้ราคาแพง

เรื่อง/ภาพโดย: ณัฏฐ์ คำวิชัย ทีมงานรักบ้านเกิด