เกษตรกรต้นแบบ

"สุกิจ กิตติชนม์ธวัช : ผู้เชี่ยวชาญวิถีแพะ"

 09 สิงหาคม 2559 4,721
จ.ชุมพร
ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่
รับผิดชอบในหน้าที่ให้ดีที่สุด
แล้วความสำเร็จก็จะตามมา

เราจะทำฟาร์มแพะนมเพื่อครอบครัว ถ้าเหลือจึงขาย

เพียงเพราะอยากให้ลูกได้กินนมจากธรรมชาติกันอย่างเต็มที่ จึงเสาะหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่ให้นม จนในที่สุดมาลงตัวที่แพะ ทุกวันนี้ คุณสุกิจ กิตติชนม์ธวัช เจ้าของฟาร์ม ณ บุญศิรมาตาฟาร์ม ที่บ้านท่าแซะ 95 หมู่ 1 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีความภูมิใจในสิ่งที่ทำ ด้วยความรักลูกจึงต้องศึกษาทุ่มเทเพื่อมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกๆ เลี้ยงแพะนมจนมีนมให้ลูกกินอย่างเพียงพอและมีประโยชน์ และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ จากหนุ่มวิทยาลัยบูรพา มีครอบครัว มีลูก ลูกเป็นภูมิแพ้ทานนมยาก จึงหันมาหาข้อมูลและประโยชน์ของนมสัตว์แต่ละชนิด จนในที่สุดมาลงตัวที่แพะ โดยตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะทำฟาร์มแพะนมเพื่อครอบครัว เพื่อให้ลูกได้ทาน ถ้าเหลือจึงขาย จึงก่อเกิดมาเป็น ณ บุญศิรมาตาฟาร์ม ฟาร์มแพะนมของคนชุมพร ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากลูกๆทั้ง 4 คนนั่นเอง

หลักคิดในการใช้ชีวิต

ถ้าเรายิ่งทำมันก็ยิ่งได้ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราลงมือทำ และต้องทำจริง

คุณสุกิจ กิตติชนธวัช(คุณบอย) เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 2516 มีพี่น้อง 4 คนเป็นลูกคนที่ 2 (แต่เป็นพี่ชายคนโต) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยความที่ชอบการคิดแบบมีเหตุตามมาด้วยผล การวิเคราะห์ต่างๆ จึงเลือกเรียนทางด้านนี้

ก่อนที่จะมาเริ่มต้นเลี้ยงแพะนม หลังจบการศึกษาคุณสุกิจทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนานเกือบ 5 ปี และลาออกกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดชุมพรทำอาชีพค้าขายและได้สมรสกับคุณสุดารัตน์ ไม้เขียว (คุณเก๋) ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดคนแรกที่จะเลี้ยงแพะนมเพื่อลูกและปรึกษากันจนตัดสินใจว่าเลี้ยงแพะนมนี่แหละ ประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกและทุกคนในครอบครัว จึงเป็นจุดกำเนิดเกิดฟาร์มแพะขึ้นมา แบ่งหน้าที่ตามความถนัด ช่วยร่วมกันวิเคราะห์ แก้ปัญหา พัฒนา ปรับปรุง ให้ ณ บุญศิรมาตาฟาร์ม เป็นฟาร์มแพะนมของคนชุมพรที่มีคุณภาพมั่นคงต่อไป

เริ่มต้นการเลี้ยงแพะเมื่อปี พ.ศ. 2553 จากแนวคิดที่ต้องการทำเกษตรด้านปศุสัตว์ เลี้ยงแพะเพื่อต้องการทำน้ำนม ไว้ให้ลูกๆดื่มเองเพื่อสุขภาพของลูก กลับกลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นอกจากสุขภาพที่ดีของลูกและทุกคนในครอบครัวแล้ว เรายังสามารถแปรรูปน้ำนมแพะเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เพิ่มได้ดีอีกด้วย หลังจากเลี้ยงได้มาระยะปีกว่าจึงได้รู้จักธรรมชาติของแพะ มีการปรับปรุงสายพันธุ์และจัดการฟาร์ม และเป็นฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดชุมพร จนปัจจุบันได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นฟาร์มปลอดโรคระดับ A มีแพะที่เลี้ยงหมุนเวียนภายในฟาร์มทั้งหมด 30 ตัว ตั้งแต่รุ่นแรกเกิด รุ่นให้นม รุ่นพ่อแม่พันธุ์ หมุนเวียนสลับกันไป

ครั้งแรกที่เลี้ยงแพะนมมีลูกแพะทั้งหมด 3 ตัว ทำคอก สร้างคอก ให้อาหาร ตามตำราวิชาการที่ได้ศึกษาก่อนที่จะทำการเลี้ยง แต่เมื่อแพะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามอัตราการเลี้ยงมีการเพิ่มจำนวน ขนาดของคอก ต้นทุนในการเลี้ยงย่อมมีมากขึ้น ภาระค่าใช้จ่ายตามมา แน่นอนด้วยความที่เป็นคนชอบคิดและวิเคราะห์อยู่แล้วจึงพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มในเรื่องระบบการจัดการคอก ระบบการจัดการด้านอาหาร ว่าเราสามารถหาอาหารที่แพะชอบทาน ตรงตามความต้องการของแพะ พืชชนิดไหนกินแล้วให้นมเยอะ พืชชนิดไหนกินแล้วแพะอิ่ม พืชชนิดไหนกินแล้วรักษาโรค พืชชนิดไหนสามารถกินได้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะแพะสำหรับรีดนมทางฟาร์มต้องการน้ำนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง รสชาติที่อร่อย ไม่คาว มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นสาบตัวแพะ จำเป็นต้องใช้พืชอาหารสดเช่น ใบกระถิน ใบมันสำปะหลัง พืชอาหารที่อิ่มท้องนานๆ เช่นหญ้าประเภทต่างๆและอาหารกลุ่มธัญพืช เพื่อเสริมคุณค่าทางอาหารให้แก่แพะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แนวการเลี้ยงและอาหารที่เรานำมาเลี้ยงมากกว่า 90เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชสีเขียว มีการนำพืชสมุนไพรและน้ำหมักสมุนไพรมาเลี้ยง อาหารที่ใช้ในส่วนของอาหารเสริมและโปรตีนจะเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากพืชเท่านั้น แต่ก็ยังคงมีอาหารสำเร็จรูปไว้ผสมให้กินด้วยเหมือนกัน จึงต้องหาความรู้เพิ่มด้วยการเข้าอบรมในการจัดอบบรมจากหน่วยงานราชการ มีการสอบถามจากสัตว์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และลองนำมาปรับเปลี่ยนใช้จริงในแต่ละวัน จากการสังเกตุวิถีของแพะ ด้วยระยะเวลา 6 ปี ก็สามารถตอบโจทย์ให้กับตัวเองได้ว่าควรดูแลแพะอย่างไร เพื่อให้ได้นมแพะตามความต้องการและน้ำนมมีประสิทธิภาพและที่สำคัญแพะของเราก็ต้องมีความสุขต้องแข็งแรง ต้องปราศจากโรค เพราะเราใส่ใจแพะที่เราเลี้ยงทุกขั้นตอน

เมื่อเราเรียนรู้ทุกอย่างจนเข้าใจธรรมชาติของแพะ เราก็สามารถที่จะเลี้ยงแพะได้ตามธรรมชาติ จนปัจจุบันนอกเหนือจากมีความรู้ในการเลี้ยงแพะให้กับตัวเองยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา สมาชิกผู้เลี้ยงแพะ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาหาวิชาความรู้ เพราะคุณสุกิจได้รับให้เป็นวิทยากรทางด้านแพะนมของกรมปศุสัตว์จังหวัดชุมพรและที่ ณ บุญศิระมาตาฟาร์ม ยังเป็นฟาร์มสาธิตด้านการเลี้ยงแพะนมของกรมปศุสัตว์ประจำจังหวัดชุมพร ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราลงมือทำ และทำจริง

แพะนมมากด้วยคุณภาพ

ประวัติและความเป็นมาเกี่ยวกับตัวเกษตรกร

คุณสุกิจและภรรยานอกเหนือจากการเลี้ยงแพะนมจนประสบผลสำเร็จและได้น้ำนมที่มีคุณภาพแล้ว ยังมีความสามารถในการคิดค้นสูตรอาหารในการเลี้ยงแพะแบบประหยัดต้นทุนและตรงกับความต้องการของแพะ แพะได้รับประโยชน์มีให้เลือกหลากหลายสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการและมีประโยชน์กับแพะมากที่สุด ในแต่ละวันทั้งสองจะต้องแบ่งหน้าที่กันดูแลทั้งลูกและแพะ คุณสุดารัตน์จัดการให้ลูกไปโรงเรียนส่วนคุณสุกิจจะต้องเตรียมเกี่ยวกับอาหารแพะ ซึ่งแต่ละวันกิจวัตรของคุณสุกิจจะต้องออกไปหาอาหารพืชใบเขียวให้แพะในช่วงเวลาสายๆไม่มีน้ำค้างหลงเหลืออยู่เหตุผลคือจะไม่มีไข่พยาธิติดมากับหญ้าใบเขียวที่นำมาเป็นวัตถุดิบ และไปแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ต้องเสริมให้กับแพะ และไปหาอาหารประเภทผักใบเขียว อาหารกลุ่มธัญพืช และอาหารเหลือทิ้งจากเกษตรกรของเพื่อนบ้านเช่นต้นข้าวโพด ต้นถั่วลิสง รวมทั้งแหล่งขายอาหารกลุ่มธัญพืชที่มีประจำและราคาไม่สูงนัก นอกเหนือจากการหาวัตถุดิบให้แพะกินแบบสดแล้ว คุณสุกิจยังมีการทำอาหารหมักเพื่อเก็บอาหารไว้ให้แพะกินช่วงหน้าฝนเพื่อความสะดวก และการทำก้อนอาหารเสริมโปรตีนไว้ให้แพะเลียได้ทั้งวันได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

ในแต่ละวันทางฟาร์มจะรีดนมแพะได้8-10ลิตร/วัน จำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท และยังแบ่งน้ำนมดิบส่วนหนึ่งนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีอยู่อาทิเช่น นมแพะพาสเจอไรส์ โยเกิร์ต นมแพะพร้อมดื่ม เบเกอรี่จากนมแพะ สบู่นมแพะ มูลไส้เดือนจากแพะนม ปุ๋ยขี้แพะ ซึ่งผลิตด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เราใส่ใจคุณภาพเพราะผู้บริโภคคือทุกคนในครอบครัวและลูกค้าที่ชอบดื่มนมแพะเพื่อสุขภาพ ทุกอย่างคือความสุข ทุกอย่างคือความภาคภูมิใจ ทุกอย่างคือความสำเร็จที่หล่อเลี้ยงทุกคนในครอบครัว ด้วยสัตว์ที่ให้นมชื่อ แพะ

สูตรอาหารเรียกน้ำนมแพะ

เกียรติประวัติและผลงาน

เกียรติประวัติและผลงาน
-ประธานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดชุมพร
-เลขาฯคณะกรรมการเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเขต 8
-ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านน้ำพุจังหวัดชุมพร
-เป็นฟาร์มสาธิตด้านการเลี้ยงแพะนมของกรมปศุสัตว์ประจำจังหวัดชุมพร
-เป็นวิทยากรร่วมเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม

เรื่อง/ภาพโดย: อรวรรณ รักษาผล จนท.ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ชุมพร