เกษตรกรต้นแบบ

"อาคม มีเมล์ : พบความสุขหลังงานประจำ ทำโกโก้ ได้เงิน ได้สุขภาพ"

 06 มีนาคม 2563 3,243
จ.ลำปาง
มัวแต่คิด ไม่ลงมือทำ
ก็ไม่สำเร็จ

หลังจากที่คุณอาคมได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำงานประจำมาประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัว คุณอาคมได้พบกับความสุขที่เรียกได้ว่ามีมากจนอธิบายไม่ถูก ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศสถานที่ทำงานจากในออฟฟิศมาเป็นการทำงานในบรรยากาศที่มีแต่ความสดชื่นจากต้นไม้สีเขียว ได้ทำงานไปพร้อม ๆ กับดูแลสุขภาพไปด้วย ซึ่งก็ได้จากการเดินออกกำลังกาย ได้ดูต้นไม้ในสวนเราเอง ได้ทั้งรายได้ ทั้งสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีความสุขในทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน คนที่อยู่ในออฟฟิศหลายๆคนพยายามที่จะปลูกต้นไม้ ทั้งต้องการที่จะลดความเครียดหรือเพิ่มสีสันให้กับชีวิต คุณอาคมแนะนำอีกด้วยว่าถ้าหากมีพื้นที่ มีโอกาสมาใช้ชีวิตในอาชีพเกษตรกร ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้

อาชีพเกษตรกรทำให้มีความสุขเมื่อได้มาอยู่กับต้นไม้ เห็นการเจริญเติบโตของเขา เห็นผลงานที่เราตั้งใจทำ แต่ยังไงก็ตามผลไม้ ต้นไม้ หรือพืชทุกอย่างที่เราทำมัน ไม่ได้เติบโตจากแค่การมาเดินชม จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ต้นไม้จะสวยงามสมบูรณ์ ก็ต้องมีปุ๋ยที่ดี ซึ่งปุ๋ยที่ดีที่สุดของต้นไม้ก็คือ “เจ้าของ” เจ้าของต้นไม้นั้นต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิด ต้นไม้ของเราก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ ให้ผลผลิตที่ดี ชีวิตเราเองก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นกัน

หลักในการใช้ชีวิตของคุณอาคมนั้น ใช้หลักการที่สามารถช่วยนำพาไปสู่สิ่งที่เป็นความต้องการในชีวิตของคนทุกคน นั่นก็คือ "ความสุข" คุณอาคมกล่าวว่าในชีวิตคนเราต้องมีความสุข แล้วสิ่งใดที่จะสามารถช่วยนำพาชีวิตให้ได้เจอกับคำว่า "ความสุข" นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องตั้งเป้าหมาย ต้องหาให้เจอให้ได้ว่าตนเองต้องการที่จะทำสิ่งใด ต้องมาจากความต้องการจากใจของเราจริงๆ ไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำแล้วก็ทำตาม เมื่อพบว่าสิ่งใดคือสิ่งที่เราต้องการทำแล้วนั้น เราก็ต้องศึกษาค้นหาแนวทางวิธีที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จต่อไป


คุณอาคมมีหนึ่งสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั่นคือ การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุก ๆ วัน ต้องคิดก่อนจะทำเสมอว่า การทำสิ่งใดต้องทำแต่พอดีไม่มากเกินกำลังของตน เมื่อตัดสินใจที่จะเริ่มทำสิ่งใดแล้ว จะต้องมีการศึกษา มีความรู้ มีความพร้อมในทุกด้านอย่างแท้จริงเสียก่อน แล้วเริ่มทำแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละอย่างให้ดีที่สุดเพื่อผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมด้านเวลามีเวลาเพียงพอที่จะสามารถดูแลสิ่งที่จะทำได้หรือไม่ ความพร้อมที่สองคือ ความพร้อมเรื่ององค์ความรู้ สิ่งนี้สำคัญมาก เมื่อพร้อมในความรู้ที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถเดินหน้าต่อได้เต็มที่ หากแม้จะเริ่มคิดทำการใหญ่แต่ก็ควรเริ่มทำจากน้อยไปก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร


การปลูกพืชทุกชนิดเราต้องรู้จักนิสัยใจคอของพันธุ์พืชที่เราจะปลูก ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรในการเติบโต เราควรทำพื้นที่อย่างไรให้รองรับความต้องการของพันธุ์พืชที่จะปลูก เพื่อที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี เมื่อทุกอย่างลงตัวแล้ว จึงค่อยขยายก็จะได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ถ้าเราศึกษาหาความรู้ก่อน ก็สามารถมีรายได้ 100,000 บาท เพียงแค่การเริ่มปลูกเพียงไร่เดียว แต่หากไม่เคยศึกษาให้รู้จริงเสียก่อน แต่ทุ่มทำไป 10 ไร่ ก็ไม่สามารถมีรายได้ถึงแสน เพราะไม่มีความรู้จริง หากเริ่มทำเพียงทีละน้อย ให้ได้เรียนรู้จนถูกต้องครบถ้วนเราก็สามารถมีรายได้มีความสำเร็จได้มากกว่าการเริ่มในปริมาณที่มาก แต่ไม่มีความรู้ในสิ่งที่ทำ เมื่อพร้อมทั้งความรู้ พร้อมทั้งกายใจในการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เราก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ก่อนที่จะมาใช้ชีวิตในอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวนั้น คุณอาคม มีเมล์ เริ่มทำสวนลำไยเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการทำงานประจำ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลสวนลำไยที่ได้ปลูกไว้ ปล่อยให้เติบโตไปตามธรรมชาติ จนมาประสบกับพายุทำให้เกิดความเสียหาย หลังจากที่มีวิกฤตเรื่องพายุเข้ามาในพื้นที่ ทำให้ต้นลำไยเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากราชการ แต่ไม่สามารถขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยไว้ แต่ในวิกฤติยังมีโอกาส เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงในอาชีพด้านการเกษตรของคุณอาคมเลยก็ว่าได้ ตอนที่ไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ทางเจ้าหน้าที่ได้มาสำรวจพื้นที่ปรากฏว่าพื้นที่สวนของคุณอาคมนี้มีความสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วน เหมาะสมกับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร คุณอาคมจึงมีความยินดีที่จะให้พื้นที่ของตนเป็นแหล่งความรู้เพื่อเกษตรกรทุกคน เมื่อยินยอมในการใช้พื้นที่ก็เริ่มมีการพัฒนาเป็นที่เรียนรู้ของเกษตรกรทันที


ขณะเดียวกัน ได้รับคำแนะนำและชักชวนจากน้องคนหนึ่งในเรื่องการปลูกโกโก้ ซึ่งที่จริงแล้วก็ยังไม่รู้จักโกโก้ ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับโกโก้เลย แต่ก็ทดลองลองปลูกไว้ก่อนประมาณ 340 ต้น เมื่อปลูกแล้วไม่ได้ดูแลอะไรเลยเพราะว่าไม่เข้าใจว่าโกโก้คืออะไร แต่หลังจากที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สันต์ ละอ่อนสี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งท่านเป็นเจ้าของสายพันธุ์โกโก้ ได้ให้เกียรติมาเล่าให้ฟัง ทำให้พลิกความคิดใหม่ เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะตั้งใจปลูกให้เกิดผลสำเร็จที่สุดต่อไป

สำหรับแปลงของคุณอาคมนั้น มีการปลูกโกโก้หลายรูปแบบ เป็นการปลูกเชิงเดี่ยว แต่จะมีการแซมมะรุมอินเดียเข้าไปบ้าง แปลงข้างหลัง ด้านหลังก็จะเป็นการแซมใบกล้วย มีทั้งกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการแซมปลูกลำไย การปลูกที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่นั้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไปด้วยทั้งของตัวเองและถือโอกาสให้สมาชิกให้เข้ามาเรียนรู้ได้ศึกษาเป็นตัวอย่างและนำไปปรับใช้

คุณอาคมปลูกลำไย ปลูกไม้ผสมผสานมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นลำไย มะขาม มะม่วง กระท้อน มีผลไม้อะไรที่อยากทานก็ปลูก ดำเนินตามแนวทางของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงสอนไว้ ในการเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูกในตอนแรกนั้นก็มาจากความคิดที่ว่าอยากทานอะไรก็ปลูกตามนั้น ไม่ได้เน้นเรื่องขาย เน้นเพียงแค่ให้มีไว้ทาน มีแบ่งปันกัน เมื่อมีผลไม้ออกครบสมบูรณ์ พร้อมทานทุกอย่างในสวนนี้แล้ว จึงมาทำเรื่องผักปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ไว้ทานต่อเนื่องมา เรียกได้ว่าเจ้าของสวนได้ประโยชน์ คนรอบข้างได้รับการแบ่งปัน เป็นที่ชื่นชอบของมิตรสหายที่มีการแนะนำให้ทำเป็นแปลงปลูกไปด้วย แปลงเที่ยวไปด้วยในตัว ทำให้เป็นการท่องเที่ยงเชิงเกษตรนั่นเอง คุณอาคมก็ได้ต่อยอดความคิดนี้ โดยเริ่มจากการปลูกสับปะรด ผักตามฤดูกาล สตอเบอร์รี่ เพื่อนำมาช่วยสร้างสีสันให้กับพื้นที่ให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น หลัก ๆ แล้วที่ผ่านมาพื้นที่นี้จะเป็นการปลูกลำไย ซึ่งมีประมาณ 300 กว่าต้น แต่ในปัจจุบันนี้จะมีโกโก้เข้ามาเป็นหลักเพิ่มเติม และต่อจากนี้ทั้งสองพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ไม้ ที่เป็นรายได้หลักของคุณอาคมอีกด้วย

คุณอาคม ปลูกโกโก้ โดยใช้พันธุ์ IM1 ของ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สันต์ ละอองศรี เหตุผลที่เลือกสายพันธุ์นี้เพราะเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ได้รับการรับรองสายพันธุ์เรื่องมาตรฐานการรับรองพันธุ์พืชโดยกรมวิชาการการเกษตร ทำให้แสดงว่าพืชพันธุ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อย โดยมีสัญลักษณ์ IM1 การันตี จุดเด่นอีกอย่างก็คือ เป็นโกโก้พันธุ์หอม และมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับอากาศของบ้านเรา ตามที่อาจารย์ได้ศึกษามาประมาณ 20 กว่าปี จึงทำให้เกิดความมั่นใจในสายพันธุ์นี้

นอกจากจะเป็นโกโก้พันธุ์หอมแล้ว ยังมีปริมาณไขมันที่อยู่ในเม็ดโกโก้ มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึงว่าความต้องการของตลาดจะมากตามไปด้วย ทั้งยังเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ตลาดเริ่มต้องการ จึงมั่นใจได้ว่าระยะเวลา 20-30 ปีต่อจากนี้ไป เกษตรกรผู้ปลูกโกโก้พันธุ์นี้มีความมั่นคงอย่างแน่นอน

การให้ผลผลิตของโกโก้นั้น จะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกประมาณ 3 ปี จึงให้ผลผลิต แต่ในบางต้นหากเจริญเติบโตเหมาะสม จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่ปีกว่าก็ออกผลผลิตได้แล้ว

หลักในการเพาะปลูกโกโก้ ควรมีระยะการปลูกที่เหมาะสม ซึ่งระยะการปลูกที่เหมาะสมจะอยู่ที่พื้นที่มีตั้งแต่ 2 × 2 , 2.5 × 3 , 3 × 4 เมตร แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ที่เจ้าของสายพันธุ์ได้แนะนำ ถ้าปลูกเชิงเดี่ยวก็คือ 3 เมตร คูณ 3 เมตร ขุดหลุมลึก 50 × 50 ซ.ม. รองพื้นด้วยอินทรีย์ และมีระบบน้ำเข้าไปด้วย

ในเรื่องของโรคและแมลงก็เป็นเรื่องปกติในพืชทั่ว ๆ ไป ที่จะมีแมลงกินใบ บ้างมีหนอนเจาะลำต้นบ้างเป็นเรื่องปกติของต้นไม้ที่เราต้องดูแล ซึ่งในพื้นที่ของคุณอาคมนั้นมีการทำโกโก้อินทรีย์ ที่นี่จะใช้ปุ๋ยหมัก เอามาใช้กับสวนโกโก้ ใช้น้ำหมักชีวภาพ เมื่อนำมาใช้ตรงนี้ ก็สามารถช่วยลดต้นทุนได้ ผลที่ได้โดยตรงอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราปลอดภัยแล้วผู้บริโภคก็จะปลอดภัยตามเราไปด้วยนั่นเอง

ปกติโกโก้เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่ร้อนชื้นในโซนอเมริกาใต้ แต่พอมาพัฒนาสายพันธุ์ก็สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในภาคเหนือก็ได้ผลผลิตที่ดีเกือบทุกจังหวัด ในทางอีสานก็สามารถปลูกได้แล้วเช่นกัน เพียงแต่ว่าในฤดูร้อน ช่วงที่ร้อนจัด ๆ จะต้องมีน้ำให้เขาบ้าง ถ้าไม่มีน้ำก็จะเจอปัญหาบ้างเหมือนกัน อย่างที่ได้เห็นว่าบางต้นน้ำไม่พอ บางทีน้ำไม่พอ รดลงไปก็เหมือนกับลวกเขา

ในเรื่องการให้ผลผลิต ปกตินี้โกโก้จะออกผลตลอดทั้งปี จึงเป็นเสน่ห์ของพืชพันธุ์นี้เลย คือเมื่อเกษตรกรปลูกแล้วสามารถสร้างรายได้ได้ทุกเดือนอีกด้วย

ในส่วนของที่มาของ "โกโก้ชาววัง" นั้น ก็เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสามวัง คือบ้านวังโป่ง ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ส่วนแปลงใหญ่ใช้ชื่อว่า "โกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง" เพราะว่ามีสมาชิกปลูกทั้งอำเภอ ซึ่งนี่ก็เป็นที่มาและที่ไปของคำว่าโกโก้ชาววัง และคุณอาคมได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้แปลงใหญ่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อีกด้วย

ในเรื่องของการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่นี่นั้น หลังจากที่เราสนใจเรื่องการปลูกโกโก้ในพื้นที่ สมาชิกทุกคนมีความสนใจ จึงทำการแนะนำให้สมาชิกได้มีการขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอว่าเราได้ปลูกโกโก้ไว้ เหมือนเราปลูกพืชอื่น ๆ การขึ้นทะเบียนไว้ก็เพื่อให้หน่วยราชการรับทราบว่าเรามีตัวตนที่ปลูกชัดเจน แล้วปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

พอรวมตัวกันถึงจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ก็จะขึ้นกับหลักการของการเป็นแปลงใหญ่ ที่เขาบอกว่าเกษตรกรต้องมีการรวมกันตั้งแต่ 30 รายขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 150 ไร่ ซึ่งที่นี่มีครบหมดตั้งแต่แรกรวมกันได้ประมาณ 50 กว่าราย เนื้อที่แรก ๆ ก็ประมาณ 200 กว่าไร่ รวมกันตั้งแต่ปี 2561 ขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ปี 2561 ก็ได้ปีกว่า ตอนนี้มีสมาชิกผู้ปลูกจากต้น 200 กว่าไร่ ตอนนี้ทั้งอำเภอมีไม่น้อยกว่า 500 ไร่ สมาชิกผู้ปลูกมากกว่า 100 ราย

การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ที่นำมาเป็นศูนย์การเรียนรู้นั้นก็เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มในการปลูกโกโก้ด้วย ที่นี่นอกจากจะเป็นแปลงใหญ่โกโก้แล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ ศพก.หรือศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์นี้เรามีคณะกรรมการที่ร่วมกันดูแลซึ่งมาจากสมาชิกแปลงใหญ่หลาย ๆ แปลง และกลุ่มเกษตรในพื้นที่รวมกันประมาณ 14 กลุ่ม จะเป็นอำเภอในจังหวัดลำปางที่แปลงใหญ่เยอะที่สุด คือมีสี่แปลง แปลงแรกเป็นแปลงลำไยแปลงใหญ่ซึ่งก็มีที่ตั้งอยู่ที่นี่เหมือนกัน แปลงที่สอง คือ ข้าวโพดแปลงใหญ่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แปลงใหญ่ แปลงที่สามก็คือ มันสำปะหลัง สุดท้ายน้องใหม่ คือ แปลงโกโก้ คณะกรรมการเหล่านี้ก็มาช่วยกันว่าเราจะพัฒนาแปลงใหญ่ของเราในแต่ละปีให้บรรลุเป้าหมายอะไรบ้าง โดยเฉพาะในส่วนของโกโก้ ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะทำให้เป็นโกโก้อินทรีย์ จึงได้มีการสมาชิกมาทำเรื่องปุ๋ยหมักเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเดียวกันมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าในอนาคตจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในเชิงของวิสาหกิจชุมชนต่อไป

สมาชิกปลูกโกโก้ตอนนี้มีทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนล่าสุด 110 กว่าราย ในส่วนของคุณอาคมตอนนี้ในสวนมีทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงผสม รวมกันประมาณ 20 กว่าไร่

ในการรวมกลุ่มสมาชิก ทำให้มีผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตจะนำไปขาย โดยคุณอาคมจะเป็นจุดรวบรวมให้สมาชิก และนำส่งให้บริษัทเอเชียโกโก้ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำสัญญาซื้อขายไว้แล้ว เอเชียโกโก้จะเป็นผู้รับผลผลิต เแล้วก็ส่งให้กับมาร์คลินช็อกโกแลตเป็นผู้แปรรูป เอเชียโกโก้นั้นจะส่งเสริมการปลูกและนำเทคโนโลยีการปลูกให้กับเกษตรกรอีกด้วย

เทคนิคการผลิตโกโก้...
ในบทบาทของการเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรแล้วก็เป็นแปลงใหญ่ทำโกโก้ ซึ่งเป้าหมายอันหนึ่ง ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากที่สุด จึงได้คิดค้นสูตรอาหารที่เป็นธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ และแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในไร่สวนของทุกคน

เทคนิคของคุณอาคมนั่นก็คือ เทคนิคการทำยูเรียธรรมชาติ โดยได้ทำการศึกษาจากตำราต่างๆ ศึกษาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมจากใน YouTube ค้นคว้าจากหลากหลายแหล่งความรู้ นำมาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อต้องการลดการใช้สารเคมี ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและนำมาใช้นั้น เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์นั้นได้ผลดีไม่น้อยกว่าปุ๋ยยูเรียเคมีเลย แม้ว่าเราจะประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ก็ตาม ทั้งยังมีมูลค่าราคาที่สามารถประหยัดต้นทุนได้มากอีกด้วย สูตรนี้จะช่วยเรื่องความสวยของใบ เรื่องการเติบโตของต้น จะไปช่วยเร่งต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะพืชที่ต้นเล็กๆจะมีการเติบโตที่สมบูรณ์อย่างมาก

เทคนิคที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เทคนิคทำน้ำยาล้างจานจากโกโก้ จากการที่เป็นผู้ปลูกโกโก้ จะมีวัสดุหรือสิ่งที่เหลือจากการผลิตโกโก้ จึงมีการนำของเหลือจากการผลิตมาแปรรูป เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้มากขึ้นจากของที่เหลือ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงในการประกอบอาชีพ โดยการนำของที่เหลือจากการแปรรูปโกโก้มาเป็นของใช้ในบ้าน นั่นคือ น้ำยาล้างจานจากน้ำหมักเยื่อโกโก้

จากปัญหาที่ประสบในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ เมื่อมีผู้เดินทางเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก ก็จะเกิดปัญหาเรื่องการทำอาหาร การล้างภาชนะ เนื่องจากยังไม่ได้มีการทำระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อล้างเสร็จแล้วน้ำก็ไหลลงลำห้วย ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย จากการศึกษาจึงพบว่าตัวน้ำหมักเยื่อโกโก้นี้ สามารถใช้ในเรื่องการชะล้างได้ จึงนำมาปรับใช้ เมื่อใช้เสร็จแล้วน้ำก็กลับใสขึ้น ทุกคนในพื้นที่เมื่อเห็นแล้วก็ดีใจ ชื่นชอบกันอย่างมาก ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งในตอนนี้นอกจากจะได้นำไปใช้ในครัวเรือนแล้ว ก็ยังได้แบ่งปันให้กับทุกคนที่สนใจ จัดทำเป็น package เล็ก ๆ ให้ทดลองใช้กันซึ่งก็เป็นนิยมใช้กันอย่างมาก

การตลาด...
ในปัจจุบันนี้คุณอาคมมีการจำหน่ายผลผลิตโกโก้ส่งในรูปแบบของผลสดอย่างเดียว โดยเป้าหมายในอนาคตของแปลงใหญ่ที่วางได้ไว้นั้นจะมีการพัฒนา นอกจากที่จะมีการทำพันธสัญญากับบริษัทแล้ว อีกสิ่งหนึ่งคือ การเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเอง ชื่อแบรนด์โกโก้เมืองวัง เพื่อนำเข้าสู่ตลาด และการแปรรูปเมล็ดโกโก้เป็นโกโก้ ซึ่งจะมาทำในเชิงของวิสาหกิจชุมชน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้น ตอนนี้มีการผลิตน้ำหมักไว้ใช้ ทำน้ำยาล้างจานในสวน ซึ่งหลังจากที่ได้สังเกตว่าเมื่อใช้น้ำยาล้างจานที่ซื้อมา มีผลทำให้น้ำเสีย เมื่อได้มาน้ำยาตัวนี้ น้ำกลับใสขึ้น จึงได้ศึกษาและผลิตเป็นสูตรของเราเอง

ในเรื่องการเติบโตของตลาดโกโก้นั้น คุณอาคมได้ศึกษาข้อมูลและได้ทราบข้อมูลจากอาจารย์ด็อกเตอร์สัน ทำให้ทราบว่า โกโก้นั้นเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เพราะสามารถแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมได้หลากหลายมากมายทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลต เป็นส่วนประกอบของขนมหลากหลายรูปแบบ ในด้านอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมโรงงานยาสูบก็ยังมีช่องทางตลาดของโกโก้อีกด้วย นั่นแสดงว่าช่องทางที่มีในหลากหลายอุตสาหกรรม ความต้องการที่มีมากขึ้น ซึ่งมีข้อมูลว่าในบ้านเรานำเข้าโกโก้ปีละไม่น้อยกว่า 50,000 ตัน ขณะที่ผลิตในพื้นที่มีไม่ถึง 10% นั่นคือโอกาสที่ดีอีกมากในอนาคต โดยเฉพาะตลาดยุโรปมีความต้องการโกโก้นำเข้ายุโรปเฉพาะIM1 จำนวนหลายหมื่นไร่ ซึ่งตอนนี้มีคนปลูกไม่ถึง 10,000 ไร่ นี่ก็คือโอกาสที่ดีอีกทางหนึ่งของเกษตรกรไทย

ในเรื่องของรายได้ที่ได้จากการปลูกต้นโกโก้นั้น ในส่วนของคุณอาคมอยู่ในช่วงเริ่มต้นการให้ผลผลิตในช่วงปีที่ 3 ณ ตอนนี้มีพื้นที้การเพาะปลูกจำนวน 20 ไร่ ในปีนี้เป็นปีแรกที่โกโก้เริ่มออกผลผลิต ตอนนี้มีผลผลิตออกมาให้เห็นแล้วประมาณ 8 ไร่ จำนวนผลผลิตที่จะได้รับนั้นเมื่อพร้อมเต็มที่แล้วประมาณการคร่าวๆจะได้ 2,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งราคาขายสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาท และหากนำไปตากแห้ง ราคาจำหน่ายเมล็ดโกโก้แห้งนั้นจะได้ราคาสูงขึ้นที่ราคา 80-150 บาทต่อกิโลกรัม คำนวณรายได้เบื้องต้นนั้น จากพื้นที่การเพาะปลูก 20 ไร่ ผลผลิตโดยประมาณ 2,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ ในการขายผลสด คุณอาคมจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 320,000 - 800,000 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

คุณอาคม มีเมล์ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140

พบความสุขหลังงานประจำ ทำโกโก้ ได้เงิน ได้สุขภาพทำน้ำยาล้างจานจากโกโก้ สะอาด ปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสูตรปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ เร่งพืชผักเจริญเติบโต

เรื่อง/ภาพโดย: ณัฏฐ์ คำวิชัย ทีมงานรักบ้านเกิด