เกษตรกรต้นแบบ

"นิตย์ ตั่นอนุพันธุ์ : ปลูกโกโก้...พืชแซมที่สร้างรายได้ หนึ่งไร่ได้ 60,000!!! ต่อปี"

 24 มกราคม 2563 4,736
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จงทำตัวให้มีประโยชน์
ทั้งต่อตัวเองและสังคม

ทำตัวให้มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคม หลังจากที่ตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว ก็ควรจะแบ่งปันแก่ผู้อื่นบ้าง คุณนิตย์จึงเปิดไร่ของตัวเองเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจเรื่องโกโก้ โดยถือหลักว่าจะให้ข้อมูลโดยไม่มีการปิดบัง เพราะมีความคิดอยู่อย่างว่าถ้าสามารถทำให้คนมีรายได้ที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ก็เหมือนกับได้มีโอกาสทำบุญ และอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าคนในประเทศไทยลงมือปลูกโกโก้โดยไทยไม่ต้องสั่งโกโก้นำเข้า ให้เงินตรงนี้ทั้งหมดตกอยู่กับเกษตรกรทั่วประเทศไทย ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และวิเศษที่สุด

คุณนิตย์เป็นเกษตรกรที่มีความสุขกับการได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้า และยืนยันว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงยืนยาว ถ้าเราทำงานบริษัทหรือราชการ ตอนเกษียณอาจจะได้เงินบำเหน็จบำนาญมาก้อนหนึ่ง แต่เงินก้อนนั้นถ้าไม่เอาไปต่อยอดก็มีวันหมด ในขณะที่อาชีพเกษตรกรรม ปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ก็สามารถหารายได้ได้แล้ว ถ้าเราปลูกมาก ก็จะยิ่งมีรายได้มาก อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่อิสระ สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ ขอเพียงให้รู้จักจับจ่ายใช้สอย

ทุกวันนี้นอกจากผลิตผลผลิตที่ดีปราศจากเคมีสู่ผู้บริโภคแล้ว คุณนิตย์ยังมีความสุขจากการที่ได้แบ่งปันความรู้ของตัวเองให้แก่เกษตรกรท่านอื่นอีกด้วย ด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโกโก้ ทำให้เกษตรกรท่านอื่นมีรายได้เพิ่มขึ้น เหมือนการได้ทำบุญอีกทาง ซึ่งคุณนิตย์ก็ให้ความรู้แบบไม่เคยปิดบังข้อมูล เพราะอยากเห็นประเทศไทยไม่ต้องสั่งโกโก้นำเข้า อยากให้เงินในส่วนนี้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยมากกว่า

ก่อนนี้คุณนิตย์ปลูกโกโก้ด้วยการใช้สารเคมีมาตลอด 28 ปี ไม่ได้คิดถึงผลเสีย ตลอดจนความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภค จวบจนเมื่อสองปีที่แล้ว พ่อค้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโกโก้ มาดูงานที่สวนของคุณนิตย์ เขาให้ความสำคัญกับโกโก้ออแกนิก คุณนิตย์จึงตัดสินใจงดใช้สารเคมีกับโกโก้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่พอสมควร ในเรื่องของความไม่แน่ใจว่างดใช้สารเคมีแล้วจะดีจริงหรือเปล่า แต่เนื่องจากคุณนิตย์เป็นคนไม่ท้อ ไม่เครียด เป็นคนคิดบวก มีพลังใจในการทำงานอยู่เสมอ มองปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเป็นความสนุกและท้าทาย อยากพิสูจน์ว่าไม่ใช้สารเคมีเลย โกโก้จะรอดจริงไหม ซึ่งผลก็ออกมานั้นดีมาก ผลโกโก้ยังลูกโตเหมือนเดิม ขายได้ราคาดีเหมือนเดิม ที่สำคัญค่าดินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นคุณนิตย์ก็ไม่หวนกลับไปใช้สารเคมีอีกเลย ทั้งผลโกโก้ ทั้งต้นกล้าโกโก้ที่คุณนิตย์ขายจึงเป็นแบบออแกนิกทั้งหมด ทำให้ลูกค้ายิ่งเกิดความเชื่อถือและมีลูกค้าเพิิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

จากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ทำให้คุณนิตย์ค้นพบภูมิปัญญาในเรื่องของการคืนความหนุ่มสาวให้กับต้นโกโก้ด้วยความบังเอิญ นั่นคือต้นโกโก้นั้นเป็นไม้ที่แตกกิ่งจากโคนต้นจำนวนมาก แล้วกิ่งที่แตกเหล่านี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้ เขาก็จะโตขึ้นเป็นต้นโกโก้อีกต้นหนึ่งเลย มองแล้วอาจจะดูเหมือนดีที่จะมีต้นโกโก้เพิิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างนี้ แต่จริงๆ แล้วการที่จะทำให้ต้นโกโก้ออกดอกออกผลดี จะต้องควบคุมทั้งความกว้างและความสูงของโกโก้ ฉะนั้นจะต้องตัดกิ่งเหล่านี้ออกอยู่เสมอ แต่วันหนึ่งคุณนิตย์เห็นว่าบางกิ่งนั้นสมบูรณ์มาก เสียดาย จึงทดลองที่จะเก็บไว้สัก 2 กิ่ง แล้วตัดต้นแม่ทิ้ง สรุปว่าต้นออกใหม่นี้แข็งแรงมาก สามารถผลิดอกออกผลได้ดี ในขณะที่ต้นแม่นั้นถ้าอายุเกิน 15 ปี การติดลูกเริ่มไม่ดีแล้ว หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา คุณนิตย์ก็ใช้เทคนิคกลับหนุ่มสาวให้กับโกโก้ของตนมาตลอด

คุณนิตย์ยึดอาชีพเกษตรกรปลูกมะพร้าวและลองกองตามรอยบรรพบุรุษ มีรายได้พอดูแลครอบครัวได้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 บริษัทไทโทรฟีร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำโครงการทดลองปลูกโกโก้สู่เกษตรกร คุณนิตย์เป็นผู้ถูกเลือกให้ทดลองปลูก ซึ่งเขาไม่ปฏิเสธ เพราะอยากมีรายได้เพิ่มอยู่แล้ว ช่วงแรกของการปลูกยังไม่มีความรู้ รู้แต่ว่าถ้าสามารถสร้างรายได้เพิ่มก็พอ จากนั้นจึงค่อยๆ ศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ โดยจากวันที่ปลูกเป็นปีแรก คุณนิตย์ใช้เคมีตลอด ไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากรายได้ ไม่ได้สนใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร จวบจนเมื่อสองปีที่แล้ว มีพ่อค้าที่ติดต่อซื้อขายโกโก้กับคุณนิตย์ได้มาเยี่ยมสวน แล้วก็แนะนำว่าควรจะปลูกโกโก้แบบออแกนิค กระแสออแกนิคกำลังมา นอกจากเป็นผลดีต่อผู้บริโภคแล้ว ยังสามารถใช้ตรงนี้เป็นจุดขายได้อีกทาง คุณนิตย์จึงตัดสินใจงดใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิง ซึ่งผลก็ออกมาน่าพอใจมาก เม็ดโกโก้ยังลูกโตเหมือนเดิม ไม่มีลีบไม่มีเล็ก เหนือกว่านั้นคือค่าดินดีมาก เรียกว่ามีรายได้เท่าเดิมแต่ลดต้นทุนการผลิตไปได้มาก

สำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกโกโก้ คุณนิตย์ได้ให้ความรู้ไว้ว่า โกโก้เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็วมาก คือสองปีเท่านั้น ยิ่งถ้าดูแลอย่างดี ประมาณ 1 ปี 10 เดือนก็ออกดอกแล้ว พอย่างเข้าปีที่ 3 จะได้เก็บผลผลิตแน่นอน เขาจะออกลูกตลอดทั้งปี และสามารถเก็บเกี่ยวทุก 15 วัน เรียกว่าสร้างเม็ดเงินให้เกษตรกรได้ต่อเนื่อง ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกโกโก้ คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากว่าโกโก้เป็นพืชที่ผลัดใบ ใบโกโก้ที่ตกค้างอยู่ก็ปล่อยให้คลุมดินกลายเป็นปุ๋ยได้เลย

คุณนิตย์สนับสนุนให้คนปลูกโกโก้กันเยอะๆ เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งสูง ซึ่งประเทศไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ต้องสั่งจากต่างประเทศ หรือถ้าหากบางช่วงเกิดว่าล้นตลาดจริงๆ เมล็ดโกโก้แห้งที่หมักแล้วก็สามารถเก็บรักษารอตลาดได้อีกนานหลายปี

สุดท้ายคุณนิตย์ได้ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อยากให้คนออกมาทำการเกษตรกันเยอะๆ เพราะเป็นอาชีพที่อิสระ สามารถสร้างความมั่นคงได้ แต่ก็ไม่อยากให้ทำอะไรตามกระแส ก่อนทำควรจะศึกษาเรื่องการตลาดและความเสี่ยงให้รอบคอบ และสำหรับคนที่คิดจะปลูกโกโก้ก็สามารถปลูกเป็นพืชหลักได้ หรือจะปลูกเป็นพืชแซมก็ได้หมด เพียงแต่ต้องศึกษาหาความรู้ให้เยอะๆ ก่อน ซึ่งคุณนิตย์ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง

จากการปลูกโกโก้มายาวนานกว่าสามสิบปี คุณนิตย์ค้นพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกโกโก้ ควรเป็นพื้นที่ที่มีสภาพน้ำท่วมขังติดต่อกันได้นานถึง 5 เดือน ส่วนดินที่ใช้ในการปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย สามารถระบายน้ำได้ดี

โรคของโกโก้ส่วนมากมีสองอย่างคือ โรคผลเน่าดำและโรคกิ่งแห้ง ป้องกันได้โดยเก็บฝักที่เป็นโรคออกจากต้น นำไปทำลาย/ตัดแต่งกิ่งให้พุ่มโปร่ง เพื่อให้แสงและอากาศถ่ายเทสะดวก/กำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ

แมลงศัตรูของโกโก้ คือมวนโกโก้ มีลักษณะคล้ายยุงแต่มีขนาดใหญ่กว่า ป้องกันได้โดย ดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด ตัดแต่งกิ่งให้พุ่มโปร่งเพื่อป้องกันการหลบซ่อนของมวนโกโก้/ปลูกพืชล่อ เช่น กระถิน หรือ ถั่ว/ใช้ศัตรูธรรมชาติช่วยป้องกันกำจัด เช่น มดแดง และจักจั่นเทเป็นต้น/ทำลายผลที่ตกค้างเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์

สัตว์ศัตรูโกโก้ คือกระรอก ป้องกันได้โดยอย่าปล่อยให้มีพุ่มไม้หรือเถาวัลย์ที่พอจะให้กระรอกอาศัยทำรังได้
การเก็บเกี่ยวผลผลิตของโกโก้ เมื่อเขาติดลูกแล้วนับไป 120 วันเขาจะเหลือง เราต้องเก็บที่เหลืองพอดี อย่าให้เป็นเหลืองส้มเพราะว่าถ้าเหลืองส้มมันจะงอกในลูก และถ้าเป็นลูกออกแต้มเขียวหลังจากหมักแล้ว เมล็ดจะลีบ ขาดความสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นต้นไม้ที่อายุยืน ออกผลตลอดปี แต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยต้นโกโก้ตามมีตามเกิด จะต้องมีการใส่ใจดูแล ทำให้เขากลับเป็นหนุ่มเป็นสาว ซึ่งเป็นเทคนิคที่คุณนิตย์ภูมิใจนำเสนอมากๆ เป็นเทคนิคที่ทำขึ้นเพื่อความแข็งแรงและให้ผลที่โตสวยของต้นโกโก้ โดยอายุที่ควรต้องทำให้เขากลับเป็นต้นหนุ่มสาวคือเมื่อเขาอายุได้ 11 ปี(แต่คุณนิตย์ทำตอนเขาอายุได้ 15 ปี)

นอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้ว คุณนิตย์ยังมีเทคนิคการหมักโกโก้เพื่อให้มีรสชาติอร่อยขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าการขายให้กับโกโก้ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง

คุณนิตย์ออกตัวว่าทำการตลาดไม่เป็น ก่อนนี้ไม่มีช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ผลผลิตของตัวเองนัก โดยแรกๆ จะส่งให้บริษัทไทโทรฟีเพียงอย่างเดียว ต่อมาผู้ที่มาศึกษาดูงานที่สวนจะแชร์ลงไปในอินเตอร์เน็ต ทำให้เป็นที่สนใจ เริ่มมีลูกค้าติดต่อมา เริ่มมีเกษตรกรมาขอศึกษาดูงาน พร้อมกันนั้นก็มีโอกาสได้เดินทางไปให้ความรู้กับเกษตรกรตามจังหวัดต่างๆ ด้วย ก็เลยทำให้คนรู้จักสวนของคุณนิตย์มากขึ้น แต่ทุกวันนี้สวนของคุณนิตย์มีแฟนเพจของตัวเองแล้ว โดยลูกชายเป็นคนทำและดูแลให้ กลายเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อคุณนิตย์ได้สะดวก

สำหรับราคาโกโก้ในตลาดจะค่อนข้างนิ่ง ไม่แกว่งไปมาเหมือนยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน เหมาะแก่การปลูกขาย เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง สามารถป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้มากมาย ทั้งเป็นอาหาร ทำเป็นช็อกโกแลต โอวัลติน ไมโล และยังใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางอีกด้วย ตอนนี้มีบริษัทเอกชนรับซื้อเมล็ดตากแห้งในราคา กก.ละ 50 บาท เพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี และฟิลิปปินส์ โก้โก้สามารถสร้างรายได้ให้คุณนิตย์ไร่ละ 60,000 บาทต่อปี

นอกจากขายเม็ดโกโก้แล้ว คุณนิตย์ยังเพาะต้นกล้าขายเพื่อสร้างรายได้เพิ่มอีกด้วย

เกียรติประวัติ : รางวัลแทนคุณแผ่นดินจากมูลนิธิชัยพัฒนา ปี 2561

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

คุณนิตย์ ตั่นอนุพันธุ์ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 28 หมู่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 FB : สวนโกโก้ บางสะพาน , บ้านไร่โกโก้ระ

โกโก้...พืชแซมที่สร้างรายได้ หนึ่งไร่ได้ 60,000!!! ต่อปี l รักบ้านเกิดเทคนิคกลับหนุ่มกลับสาวใหั้ต้นโกโก้ ให้มีผลผลิตอีกครั้ง l รักบ้านเกิดการหมักเมล็ดโกโก้ เพิ่มความหอมและความอร่อยก่อนขาย l รักบ้านเกิด

เรื่อง/ภาพโดย: ณัฏฐ์ คำวิชัย ทีมงานรักบ้านเกิด