เกษตรกรต้นแบบ

"ณัฐธยาน์ ดำงาม : ข้าวโพดหวาน รายได้หอม"

 30 ตุลาคม 2562 4,100
จ.นครสวรรค์
เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ
ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ปรับปรุง

วันนี้ของคุณณัฐธิยาน์คือความสุขในการทำการเกษตร การที่ได้อยู่กับต้นไม้ อยู่กับพืช อยู่กับสิ่งที่มีชีวิตใบสีเขียว ๆ มันทำให้คุณณัฐธิยาน์สุขใจ ตื่นเช้ามาได้เดินเข้าไปดูในสวน เห็นต้นข้าวโพด เห็นพัฒนาการของข้าวโพด เห็นการเจริญเติบโตในทุก ๆ วัน เขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่เปลี่ยนไป การที่เราได้มาเห็นได้มาดูอะไรในสวนทำให้สุขใจและมีความสุข แล้วเราก็จะอารมณ์ดี ไม่เครียด รู้สึกสนุกสนานกับการทำเกษตร

นอกจากนั้น การเป็นเกษตรกรทำให้ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งสาขาเกษตรกร เป็นรางวัลจากสถาบันส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ซึ่งเป็นโล่จากนายกรัฐมนตรีคือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้รู้สึกภูมิใจในอาชีพนี้ยิ่งขึ้น

ตั้งแต่เริ่มทำไร่ณัฐธิยาน์ สิ่งที่เธอทำตลอดมาคือการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น และลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ จนเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้ เป็นผลผลิต เป็นการสร้างงาน และเป็นรายได้ที่มีเข้ามาเลี้ยงชีวิตในทุก ๆ วัน

อาชีพเกษตรสำหรับเธอเป็นอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน เพราะเราสามารถนำผลผลิตของตัวเองมาจำหน่ายได้ในทุก ๆ วัน การที่เธอตัดสินใจมาทำการเกษตร เพราะส่วนหนึ่งเธอยึดเอาพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาใช้ และปฏิบัติตามในทุกๆ วัน คือการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทำเกษตรแบบพอเพียง แล้วเราก็จะมีรายได้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทุกคนที่ทำการเกษตรจะต้องมีความขยัน อดทน และในความเป็นจริง ถ้าจะทำเกษตร วันหยุดก็สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องลาออกจากการทำงานประจำ เพราะการทำเกษตรเพียงในวันหยุด ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองได้ หรือหากอยากจะมาทำเกษตรเต็มตัว ก็คือกลับมาทำเกษตรแบบผสมผสาน ไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวโพดหวานสีแดง แต่เลือกทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถหมุนเวียนออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง และควรเป็นพืชระยะสั้น ที่ขายได้เร็ว สร้างรายได้ให้ทุกวัน

ก่อนจะมาเป็นเกษตรกร คุณณัฐธยาเล่าให้ฟังว่า เธอเรียนจบจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อเรียนจบได้เข้าทำงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเวลากว่า 9 ปี แต่เนื่องจากเธออยู่กับคุณแม่เพียงแค่สองคนในบ้าน เมื่อคุณแม่มีอายุมากขึ้นจึงคิดที่อยากจะกลับบ้านเพื่อไปดูแลท่าน เมื่อคิดจะลาออกจากอาชีพเดิม จึงได้เตรียมการณ์ว่า ที่นาของที่บ้านที่รกร้าง เธอจะกลับมาพัฒนามันให้ดีให้จงได้ จึงตัดสินใจลาออกและกลับมาลงมือทำนาข้าวหอมมะลิ แต่ด้วยราคาข้าวที่ตกต่ำ ทำให้ต้องหาสิ่งใหม่มาเพาะปลูกแทน

และสิ่งที่เธอนำมาเพาะปลูกแทนคือ ข้าวโพดหวานสีแดง พันธุ์สยามรูบี้ควีน ราชินีทับทิมสยามเป็นข้าวโพดหวานทานสดได้ เนื้อมีสีแดง ปรับปรุงพันธุ์โดยดอกเตอร์ทวีศักดิ์ ภู่หลำ พันธุ์นี้สามารถทานสดได้ท้องไม่อืดเพราะความเป็นแป้งจะน้อยกว่าข้าวโพดหวานสีเหลือง และมีสารเอ็นโทไซยานินซึ่งมีประโยชน์กับร่างกาย สามารถต้านมะเร็งได้ และมีสารชะลอความแก่ มีเบต้าแคโรทีนซึ่งมีประโยชน์กับผู้บริโภค ซึ่งตอนนี้มีผู้คนให้ความสนใจค่อนข้างมาก ตอนนี้เธอปลูกข้าวโพดได้ 3 ปีเต็มแล้ว และกำลังย่างเข้าปีที่ 4 ในการทำข้าวโพดหวานสีแดงนี้

เมื่อการทำนาข้าวไม่สัมฤทธิ์ผล คุณณัฐธยาน์จึงค้นหาพืชที่ดูแตกต่าง ไม่มีผู้ใดปลูก จนได้ไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่ง คือ ดร.ทวีศักดิ์ ผู้หลำ ท่านได้แนะนำการเพาะปลูกข้าวโพดพันธุ์ SIAM Ruby Queen หรือ พันธุ์ราชินีทับทิมสยาม เธอจึงเกิดความสนใจข้าวโพดชนิดนี้เป็นอย่างมาก และได้นำกลับมาปลูกทดลองบนพื้นที่ 1 งาน จำนวน 2,000 ต้น

ในการปลูกปีแรก เธอได้ผลผลิตไม่ดีเท่าไหร่ แต่ก็มีโอกาสได้รับคัดเลือกจาก ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ซึ่งเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ ให้ได้เข้าร่วมโครงการ 5 ไร่อยู่รอด คุณณัฐธยาน์คือหนึ่งใน 13 คนของทีม ที่ดอกเตอร์คัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม 5 ไร่อยู่รอด คนที่ได้รับคัดเลือก จะได้ความรู้ในการปลูกข้าวโพดตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งตอนนี้เธอก็นำองค์ความรู้ตรงนี้มาพัฒนาและปรับปรุงข้าวโพดที่ปลูก

หลังจากที่คุณณัฐธยาน์เริ่มทดลองปลูกข้าวโพดพันธุ์ราชินีทัพทิมสยาม 2,000 ต้นในพื้นที่จำนวน 1 งานสำเร็จ เธอจึงตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มกว่า 5 ไร่ และมีการวางระบบการจัดการการปลูกให้สามารถมีข้าวโพดขายได้ตลอดทั้งปี จนปัจจุบันเธอสามารถนำข้าวโพดพันธุ์ราชินีทัพทิมสยามมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆอาทิเช่น ไอศกรีม น้ำพริกเผา ข้าวเกรียบ เป็นต้น

ฝักสดของข้าวโพดหวานสีแดงทับทิมสยามหรือสยามรูบี้ควีน คุณณัฐธิยาน์จัดจำหน่ายทาง Facebook ทาง Page ข้าวโพดหวานสีแดงไร่ณัฐธยาน์ ซึ่งจัดส่งทั่วประเทศ ในการจัดส่งจะตัดเช้าและส่งบ่ายให้ลูกค้า เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้รับข้าวโพดจะยังใหม่สด ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดหวานสีแดง คือ ข้าวโพดเขามีฝักเล็ก ๆ หรือฝักสองที่ออกมา ซึ่งขนาดค่อนข้างเล็ก ทางไร่จึงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ข้าวเกรียบข้าวโพดหวานสีแดง น้ำพริกเผาข้าวโพดหวานสีแดง ในส่วนน้ำพริกเผาจะมีกลิ่นแมงดาด้วย ไอศกรีมข้าวโพดหวานสีแดง ขนมทองม้วนข้าวโพดหวานสีแดง น้ำชา น้ำชาพร้อมดื่มทำจากไหมข้าวโพดหวานสีแดง และน้ำนมข้าวโพดหวานสีแดง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีขายทางออนไลน์ และออกบูทตามงานต่างๆ ซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับดีมาก เพราะยังเป็นอะไรที่แปลกใหม่อยู่

ต้นทุนในการผลิตข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินีทับทิมสยามของคุณณัฐธยาน์นั้น หนึ่งงานเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท รวมค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าไถ ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้วก็ค่าแรงตัวเธอเองด้วย ส่วนผลผลิตในการเก็บเกี่ยวใน 1 งานนี้ สามารถจำหน่ายฝักสดได้ประมาณเกือบๆ 40,000 บาท และผลิตภัณฑ์แปรรูป ใน 1 งาน สามารถสร้างรายได้ ได้ประมาณ 60,000 บาท ระยะเวลาคือ 60 วัน หลังหยอด หรือว่าสองเดือน

ส่วนในอนาคต ของไร่ณัฐธยาน์จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สองไร่ จะมีข้าวโพดหวานสีแดงพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม หรือสยามรูบี้ควีนเป็นหลัก แล้วก็จะมีข้าวโพดญี่ปุ่นพันธุ์ไวท์เลดี้ มีการปลูกพืชผสมผสาน มีผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกในโรงเรือน และจะปลูกพืชอีกหลากหลายชนิด มีไผ่อินโดจีน มีมะนาว มีมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มีกล้วยนาคลูกสีม่วง มีพริกตุ้ม พริกเจ็ดสี แล้วก็มะเขือการ์ตูน จะรวบรวมอะไรที่แปลก ๆ ไว้ที่ไร่เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม

เกียรติประวัติ : รางวัลผู้หญิงเก่ง สาขาเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสถาบันส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ซึ่งเป็นโล่จากนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

คุณณัฐธยาน์ ดำงาม
ที่อยู่ อ.ท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160

ณัฐธยาน์ ดำงาม ข้าวโพดหวาน รายได้หอมข้าวโพดหวานสีแดง เก็บอย่างไรให้หวานกำลังดี

เรื่อง/ภาพโดย: ณัฏฐ์ คำวิชัย ทีมงานรักบ้านเกิด