คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 13 กรกฏาคม 2564

“การทำอินทรีย์ ไม่ได้ที่ว่าใครมาบอกให้เราทำหรือไม่ทำ แต่มันอยู่ที่ตัวเราเอง จะทำหรือไม่ทำ” สิทธา สุขกันท์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563 ตัดสินใจกลับบ้านเกิด เพื่อพลิกฟื้นผืนนาเคมี ให้สามารถปลูกข้าวอินทรีย์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ที่ส่งขายในรูปของข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับนานาประเทศทั่วโลก พี่สิทธาหันมาทำเกษตรอินทรีย์ เพราะมองเห็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและชุมชน เดินหน้าเพื่อส่งต่อการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หวังเปลี่ยนผืนดินจังหวัดพิจิตร ให้ปลอดสารเคมี 100% ...

หันหลังให้ธนาคาร หันหน้าสร้างสุข ปลูกข้าวอินทรีย์
1896
ใหญ่ ยาว มัน วาว ขาว หอมนุ่ม ข้าวอินทรีย์พรีเมี่ยม
1621
สมโภชน์ ทับเจริญ ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
2777
ลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ชาวนา
2035
ทำหัวเชื้อบีทีไล่หนอน กำจัดหนอน ในนาข้าว
5159
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
3714
คำตอบของอาชีพอิสระ อยู่ในแปลงนาข้าว
1996
หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม
2199
เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ
2101
ทำอย่างไรให้ข้าวแตกกอแบบพอดี มีรายได้เดือนหลักแสน
4766
นพดล สว่างญาติ วิศวกรทำนา
2331
ต้นข้าวแข็งแรงโตไว ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย!!!
3213
 1  2  3  4  5  6  7  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 7

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×