คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 13 กรกฏาคม 2564

“การทำอินทรีย์ ไม่ได้ที่ว่าใครมาบอกให้เราทำหรือไม่ทำ แต่มันอยู่ที่ตัวเราเอง จะทำหรือไม่ทำ” สิทธา สุขกันท์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563 ตัดสินใจกลับบ้านเกิด เพื่อพลิกฟื้นผืนนาเคมี ให้สามารถปลูกข้าวอินทรีย์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ที่ส่งขายในรูปของข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับนานาประเทศทั่วโลก พี่สิทธาหันมาทำเกษตรอินทรีย์ เพราะมองเห็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและชุมชน เดินหน้าเพื่อส่งต่อการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หวังเปลี่ยนผืนดินจังหวัดพิจิตร ให้ปลอดสารเคมี 100% ...

หันหลังให้ธนาคาร หันหน้าสร้างสุข ปลูกข้าวอินทรีย์
1500
ใหญ่ ยาว มัน วาว ขาว หอมนุ่ม ข้าวอินทรีย์พรีเมี่ยม
1308
สมโภชน์ ทับเจริญ ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
2256
ลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ชาวนา
1670
ทำหัวเชื้อบีทีไล่หนอน กำจัดหนอน ในนาข้าว
4359
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
3267
คำตอบของอาชีพอิสระ อยู่ในแปลงนาข้าว
1677
หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม
1985
เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ
1918
ทำอย่างไรให้ข้าวแตกกอแบบพอดี มีรายได้เดือนหลักแสน
4032
นพดล สว่างญาติ วิศวกรทำนา
1906
ต้นข้าวแข็งแรงโตไว ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย!!!
2694
 1  2  3  4  5  6  7  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 7

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×