คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2566

จตุรงค์ จันมา ผู้นำนวัตกรรมการผลิต ข้าวอินทรีย์ดงแคนใหญ่ --------------- "รงค์" จตุรงค์ จันมา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 เกษตรกรนักคิดค้น พัฒนา นำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร . โดยชักชวนพ่อแม่ พี่น้อง หันมาทำเกษตรอินทรีย์ จนกลายเป็น “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่” และได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกในกลุ่มให้ขึ้นเป็นประธานกลุ่ม และก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์" . ส่งเสริมสมาชิกในกลุ...

จตุรงค์ จันมา “สวนนำฮอย” จังหวัดยโสธร
523
สิทธา สุขกันท์ ชาวนาหัวใจอินทรีย์
2409
หันหลังให้ธนาคาร หันหน้าสร้างสุข ปลูกข้าวอินทรีย์
2832
ใหญ่ ยาว มัน วาว ขาว หอมนุ่ม ข้าวอินทรีย์พรีเมี่ยม
2295
สมโภชน์ ทับเจริญ ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
3881
ลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ชาวนา
3041
ทำหัวเชื้อบีทีไล่หนอน กำจัดหนอน ในนาข้าว
6758
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
5848
คำตอบของอาชีพอิสระ อยู่ในแปลงนาข้าว
2864
หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม
2987
เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ
3117
ทำอย่างไรให้ข้าวแตกกอแบบพอดี มีรายได้เดือนหลักแสน
7049
 1  2  3  4  5  6  7  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 7

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×