คลิปเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 20 ธันวาคม 2565

จตุรงค์ จันมา “สวนนำฮอย” จังหวัดยโสธร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565 --------------- เกษตรกรนักคิดค้น พัฒนา นำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในกระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิต . จากปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการรับประทานข้าว ผัก ผลไม้ ที่ใส่ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงมาอย่างยาวนาน จึงเกิดความคิดที่อยากจะชักชวนพ่อแม่ พี่น้อง หันมาทำเกษตรอินทรีย์ เหมือนในสมัยก่อน จนกลายเป็น “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่” ปลูกข้าวไร้สารพิษ . เน้นปฏิบัติในแปลงตั้...

สิทธา สุขกันท์ ชาวนาหัวใจอินทรีย์
1540
หันหลังให้ธนาคาร หันหน้าสร้างสุข ปลูกข้าวอินทรีย์
2412
ใหญ่ ยาว มัน วาว ขาว หอมนุ่ม ข้าวอินทรีย์พรีเมี่ยม
1952
สมโภชน์ ทับเจริญ ปลูกข้าวมากคุณค่า จากนากลางกรุง
3476
ลำพอง ภู่วงษ์ ชาวนาผู้ปลูกข้าวให้ชาวนา
2660
ทำหัวเชื้อบีทีไล่หนอน กำจัดหนอน ในนาข้าว
5922
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยย่อยสลายของเสียในแปลงนา
4756
คำตอบของอาชีพอิสระ อยู่ในแปลงนาข้าว
2558
หญิงแกร่งแห่งบุญมาฟาร์ม
2543
เกษตรกรผู้ทำนาแบบมีอารยะ
2460
ทำอย่างไรให้ข้าวแตกกอแบบพอดี มีรายได้เดือนหลักแสน
5521
นพดล สว่างญาติ วิศวกรทำนา
2842
 1  2  3  4  5  6  7  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 7

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×