คลิปเกษตร
4 พฤศจิกายน 2559
5,332
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
รังชันโรง เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ผสมเกสรโดยตรง หรือเพื่อการเพาะเลี้ยงชันโรงไว้สำหรับการแยกขยายพันธุ์และเก็บน้ำหวานจำหน่าย ซึ่งนายประแสร์ บุญจันทร์ หรือลุงแสร์ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ผลิตกล่องรังชันโรงจากไม้จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่เข้ามาสั่งซื้อ โดยทำควบคู่ไปกับการทำสวนผลไม้ ราคาจำหน่ายกล่องละ 140 บาท (ขนาดมาตรฐาน) หากมีขนาดใหญ่หรือเล็กตามความต้องการของลูกค้า ราคาก็จะเพิ่มหรือลดตามขนาดที่สั่งผลิต ซึ่งปัจจุบันความต้องการกล่องรังชันโรงของเกษตรกรมีแพร่หลายเป็นอย่างมาก และมีเกษตรกรจากหลายพื้นที่เข้ามาสั่งซื้อ จนกระทั่งลุงแสร์ไม่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ทัน เนื่องจากเป็นการทำด้วยแรงงานคนทั้งสิ้น โดยลุงแสร์จะพิถีพิถันและใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงปัจจุบันลุงแสร์เป็นช่างที่ผลิตกล่องรังชันโรงเพียงผู้เดียวในตำบลวังแซ้มที่ยังทำผลิตภัณฑ์รังชันโรงจำหน่ายให้กับผู้ที่สั่งซื้อ โดยเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำสวนผลไม้เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก
18 ตุลาคม 2559
9,114
เพราะชีวิตเคยทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวมาหลายอย่าง จึงรู้ดีถึงปัญหาที่เกษตรกรไทยพบเจอในปัจจุบัน จึงตั้งใจอยากเป็นแบบอย่างให้เพื่อนเกษตรกรได้กินอยู่อย่างพอเพียงตามคำพ่อสอน ครูเปรียวจันทร์-ครูกุศล ต๊ะต้นยาง ได้เนรมิตพื้นที่กว่า23ไร่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมแบบเดิมๆ มาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ปี2542 จนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งสองได้รับการยอมรับว่าเป็นครูเกษตรที่เป็นต้นแบบให้เลิกใช้สารเคมี แล้วหันมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่คือต้นแบบที่คุณต้องการ ที่นี่มีสิ่งใหม่ๆให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอ ช่วยลดต้นทุนการทำการเกษตร มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปลูกต้นจามจุรีเพื่อสร้างรายได้,การปลูกอ้อยเพื่อการแปรรูป,นาข้าวอินทรีย์,การเลี้ยงวัวหลุม,การเลี้ยงหมูสนาม,แปลงผักปลอดภัยไร้สารเคมี ทั้งสองท่านภูมิใจนำเสนอและเชิญคุณเปิดมิติใหม่ทางการเกษตรแบบลดต้นทุน ที่บ้านครูเกษตร ณ หมู่บ้านสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน
29 กันยายน 2559
3,628
คุณแก้ว อุดใจ ปราชญ์เกษตรผู้ทำไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บ้านสันทราย หมู่ 9 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย ทำการเกษตรมากว่า 20 ปี ลองผิดลองถูกในเรื่องการเกษตรต่างๆ จนได้พบกับองค์ความรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง การผลิตน้ำส้มควันไม้ ปลูกลำไยแบบเสริมขา แปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ และการดูแลผลิตผลทางการเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมี โดยเฉพาะการปลูกลำไยแบบเสริมขา คุณลุงแก้ว จะให้ความสำคัญมาก เอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการผลิต ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีประโยชน์ และมีคุณค่าให้กับตัวเองรวมไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างและผู้บริโภคอีกด้วย
15 กันยายน 2559
5,419
14 กันยายน 2559
3,156
คุณคำใหม่ บริบาล เกษตรกร ต.ไผ่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และหมอดินอาสาดีเด่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เผยถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการทำนาให้ได้ผลผลิตสูง ด้วยบทบาทของหมอดินอาสาพบว่าการปลูกพืชทุกชนิดให้ได้ผลผลิตสูง เกษตรกรจำเป็นต้องทราบว่าดินที่ใช้ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับใด จากเดิมที่คุณคำใหม่เคยทำนาปลูกข้าวหอมมะลิได้ผลผลิตเพียง 400-500 กก./ไร่ จนได้มีโอกาสทำการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินและเริ่มต้นหันมาปรับปรุงบำรุงดินในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาและสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิได้สูงถึง 1,100 กก./ไร่ ซึ่งคุณคำใหม่ได้ให้คำแนะนำวิธีการตรวจสอบดินโดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดินให้ทั่วแปลงนาอย่างน้อย 3-5จุด โดยใช้จอบขุดดินเป็นรูปตัววี(V)ลึกประมาณ 15 ซม.แล้วเก็บตัวอย่างดินทุกจุดรวม 1 กก.นำไปให้หมอดินอาสาประจำตำบลหรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งใกล้บ้านทำการตรวจวิเคราะห์ดิน ตรวจค่าความเป็ดกรด-ด่างของดิน รวมถึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ทราบถึงการใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อช่วยให้การทำนาปลูกพืชได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพต่อไป
11 กรกฎาคม 2559
3,995
การเก็บรักษาความสด กรอบ ของผักสด เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกษตรกรควรให้ความสนใจ ยิ่งในยุคที่สามารถซื้อขายออนไลน์ และต้องมีการจัดส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคในเวลาที่จำกัด การรักษาความสดของผัก ก่อนจัดส่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไร่อธิศพัฒน์ บ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดย อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรออร์แกนิค จนเป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่น ที่มาร่วมเป็นเกษตรกรอาสาอยู่ที่ไร่ และ ทำการปลูกผักออร์แกนิคหลายชนิด ส่งออกประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ อ.อธิศพัฒน์ ยินดีแนะนำเทคนิคง่ายๆ ในการน็อคผักสด ให้คงความกรอบได้นาน 7 วัน ด้วยวิธีการ ดังนี้ เตรียมน้ำเย็นจัดประมาณ 5 องศาเซลเซียส ด้วยการใส่น้ำแข็งลงในภาชนะ สังเกตได้โดยใช้มือจุ่มดู หากมือเริ่มชา แปลว่าความเย็นได้แล้ว จากนั้นนำผักสดที่เตรียมไว้ ลงแช่ให้ทั่วประมาณ 5-10 วินาที แล้วนำขึ้นมาพักในภาชนะที่เตรียมไว้ เพื่อนำส่งต่อไป ซึ่งการน็อคผักด้วยวิธีนี้ จะช่วยคงความสดของสีผัก และ ความกรอบไว้ได้อย่างดี นานประมาณ 7 วัน ถือเป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยคงคุณค่าของผักสดไว้ได้ก่อนถึงมือผู้บริโภค
10 กุมภาพันธ์ 2559
6,189