คลิปเกษตร
คุณวรชัย ศิลวัตรพงศกุล เกษตรกรที่มีอายุ 70 ปี แต่อายุไม่ใช่ปัญหาในการทำเกษตรกรรมของคุณลุง ที่ยังแข็งแรงและเป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถอย่างนี้ เพราะคุณลุงเน้นทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ สุขภาพจึงดีวันดีคืน และเป็นการนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้เพื่อประหยัดต้นทุนอีกด้วย อย่างการทำเคื่องพ่นสารชีวภาพเครื่องนี้ ก็เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มสุดๆ เคื่องพ่นสารชีวภาพนี้หากซื้อตามร้านเกษตรทั่วไป ราคาอาจจะอยู่ที่เครื่องละเป็นหมื่น แต่คุณลุงใช้เงินเพียง 1,200 บาท ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบได้เลยทีเดียว
21 มกราคม 2558
5,880
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณตาจรูญ จวนเจริญ ได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือห่อกระท้อนอย่างง่าย ใช้วัตถุดิบราคาถูก วัสดุ-อุปกรณ์ 1.เหยือกน้ำพลาสติก ปาดกว้าง 12 นิ้ว 2.สายไฟอย่างอ่อน จำนวน 10 เมตร 3.ไม้ไผ่ขนาดยาว ตามความเหมาะสมที่ต้องการ 4.หนังยางรัดของ 5.ถุงห่อกระท้อน (เป็นถุงที่ทำมาจากถุงปูนซีเมนต์ที่ทางกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดนนทบุรีทำขึ้น) 6.ยางในล้อรถจักรยานยนต์ที่เสียแล้วนำมาตัดให้เป็นเส้นเพื่อนำมารัดเหยือกกับไม้ให้ติดกันแน่น วิธีการทำ 1.นำเหยือน้ำพลาสติดที่เตียมมาตัดปากแหลมๆ ออกให้เป็นปากวงกลม แล้วเจาะรู ข้างๆหูของเหยือกน้ำเพื่อใช้สอดสายไป เมื่อได้เหยือตามความต้องการแล้วก็นำ ไม้ไผ่ขนาดตามที่ต้องการมามัดกับเหยือน้ำโดยใช้ยางในรถรัดเพื่อให้แน่นมากๆ 2.เมื่อเสร็จจากขึ้นตอนที่ 1 แล้ว ก็นำสายไฟย่างอ่อนสอดเข้าไปข้างในรูที่เจาะไว้ให้สอดสายไฟเข้าไปข้างในแล้วมัดปม (ตามรูป) โดยการนำไปครอบผลไม้ที่จะห่อแล้วกระตุกสายไฟ ก็จะห่อผลไม้ได้
21 มกราคม 2558
6,712
คุณประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกไม้ดอก-ไม้ผล แบบเกษตรอินทรีย์ แนะนำวิธีการใช้เครื่องดูดแมลงแบบประหยัดแทนการใช้สารเคมีในช่วงที่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยใช้พัดลมและกับดักล่อแมลง โดยใช้หลักการง่ายๆคือ ตอนกลางคืนจะเปิดไฟBlack light ไปพร้อมกับพัดลมดูดจะมีแมลงมาเล่นแสงไฟซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย-หนอนกระทู้ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่นสีเขียว แมลงบั่ว ฯลฯ ส่วนตอนกลางวันจะขยี้ใบพลูป่าห้อยไว้บนกับดักแทนการเปิดไฟซึ่งกลิ่นของพลูป่าจะช่วยล่อแมลงวันทองมาติดกับดัก แล้วพัดลมจะดูดเอาแมลงต่างๆตกลงไปในถุงตาข่ายที่รองรับไว้ด้านล่าง โดยแขวนกับดักไว้ที่ความสูงจากพื้นดินประมาณ 2-3 เมตร จะสามารถล่อแมลงได้ไกลถึง 100 เมตร รวมต้นทุนการผลิต 1,600 บาท(พัดลมขนาด 6 นิ้ว,หลอดไฟ,สายไฟ,ถังพลาสติก และอื่นๆตามความเหมาะสม) อายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของถังพลาสติกที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างหลัก หรือจะนำวัสดุอื่นๆมาประยุกต์ใช้ก็ได้
21 มกราคม 2558
7,755