คลิปเกษตร
22 มิถุนายน 2558
9,412
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
โคระ เป็นเครื่องสานที่ใช้ห่อ ขนุนและจำปาดะ เพื่อป้องกันตัวหนอนชอนไชทำความเสียหายให้กับผลไม้ และช่วยให้ผิวสวย เกษตรกรเกาะยอนิยมใช้โคระแทนการใช้กระสอบ โดยทั่วไปโคระทำจากทางมะพร้าวสด เลือกทางมะพร้าวที่มีก้านใบสมบูรณ์ดีไม่มีรอยฉีกขาด ตัดทางให้เป็นท่อนติดก้านใบข้างละ 4 ก้าน รวม 8 ก้าน นำท่อนทางที่ตัดแล้วจำนวน 2 ท่อนสานเข้าด้วยกัน โดยจับท่อนทางทั้งคู่หันหน้าเข้าหากัน สานขึ้นรูปทีละด้านด้วยลายขัด 1 ต่อ 1 เมื่อขัดได้ 4 ตาแล้ว ใช้ก้านมะพร้าวทำเป็นไม้กลัด กลัดตอกเส้นบนสุดของทั้งสองข้างไว้กันหลุด แล้วพลิกไปสานด้านตรงข้ามต่อไป ขัดตอกตามวิธีเดิมจนได้รูปคล้ายกรวย สานจนเหลือปลายใบสัก 2 คืบ รวบปลายใบมัดเป็นปม 2 ปม คล้ายผมเปียก็จะได้โคระที่เสร็จสมบูรณ์ เกษตรกรใช้โคระสวมขนุนหรือจำปาดะตั้งแต่ยังเป็นผลอ่อน อายุประมาณ 1 เดือน โดยสวมทางปากหรือก้นโคระก็ได้ แล้วปล่อยทิ้งไว้จนผลไม้เจริญเต็มที่ โคระก็จะขยายตัวยืดออกตามขนาดของผลไม้นั้น ๆ โดยไม่ฉักขาดโคระแต่ละใบใช้ได้เพียงครั้งเดียว
18 พฤษภาคม 2558
8,455
24 เมษายน 2558
4,423
21 มกราคม 2558
13,198
ปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ทำการเกษตร คือต้นทุน ที่เกษตรกรต้องซื้อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำเกษตร แต่หากเกษตรกรสามารถคิดค้นประดิษฐ์วัสดุอุปกรณ์ต้นทุนต่ำขึ้นมาเอง จะถือได้ว่าช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเลยทีเดียวเพราะสามารถเผยแพร่ให้เกษตรกรคนอื่นๆได้ใช้ด้วย คุณสมโภช ปานถม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.ลำปางปี2551แห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ.แม่เมาะ ปราชญ์ชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญการปลูกผักปลอดสารพิษ ได้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องพ่นยา ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็นต้องใช้ประจำในแปลงผักสวนครัว ปราชญ์ท่านนี้ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องพ่นจนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิ์ภาพ ด้วยส่วนประกอบที่หาได้ไม่ยากนัก ใครๆก็ทำได้ ยินดีเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจนี้ ให้เพื่อนเกษตรกรได้ลดต้นทุนและอาจนำไปต่อยอดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรต่อไป
21 มกราคม 2558
23,266
นายไม ไกรสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาส่วนผสม ปี 2552 ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ปลูกพืชทุกชนิดที่กิน และกินพืชทุกชนิดที่ปลูกบนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ด้วยการจัดวางระบบเป็นฐานเรียนรู้ การศึกษาการบำรุงดิน การทำปุ๋ยต่างๆ การปลูกไม้ผล และการเลี้ยงปลากินพืช ปีหนึ่งๆ มีรายได้จากผลผลิตในไร่นาสวนผสมเป็นจำนวนมาก และวันนี้ได้แนะนำการทำเครื่องห่อผลไม้ เพื่อป้องกันมดแดง หรือแมลงศัตรูผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีง่ายๆ ราคาไม่แพง อุปกรณ์ที่ใช้ คือ ท่อพีวีซี , เชือก ,หนังยาง ,ไม้ ,ยางวง และกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่ใช้สำหรับห่อ วิธีการคือ ให้นำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบรวมกัน ก็จะทำให้ได้เครื่องห่อผลไม้ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1 ชั่วโมง สามารถห่อผลไม้ได้ประมาณ 100 ผล ทำให้ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ห่อแล้วจะอยู่ได้ประมาณ 1 ปี และผลผลิตที่ได้ก็จะมีผิวสวย ไม่มีแมลงรบกวน
21 มกราคม 2558
7,269
เกษตรกรหลายท่านอาจเคยห่อผลไม้เพื่อเป็นการป้องกันแมลงต่าง ๆ มาเจาะกิน สร้างความเสียหายให้กับผลผลิต แต่การห่อผลไม้แต่ละลูกนั้นอาจใช้เวลานานมาก แถมถ้าหากมีกิ่งที่สูงเกินไปอาจจะต้องเสียค่าแรงงานเพิ่มเติมในการห่อผลไม้อีกด้วย อาจารย์ธนกร ภิบาลรักษ์ เกษตรกรคนเก่งในพื้นที่ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผู้ซึ่งคิดค้นสิ่งต่างๆมากมาย รวมถึงที่ห่อผลไม้ชิ้นนี้ด้วย ซึ่งสามารถหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆตามบ้านเรือน ได้แก่ ขวดพลาสติก , เชือก , หนังยาง , ไม้ และถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับห่อ แล้วนำอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบรวมกัน ก็จะได้ที่ห่อผลไม้ที่จะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากผลไม้ที่ต้องการห่ออยู่สูงก็เพียงแค่ต่อไม้ให้ยาวขึ้นก็สามารถห่อได้แล้ว
21 มกราคม 2558
13,539