คลิปเกษตร
เนื่องจากเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุเรียนออกมามาก จึงได้นำทุเรียนมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวน แต่การปอกทุเรียนด้วยมือนั้นพ่อค้าแม่ค้าต้องมาถูกหนามทุเรียนแทงมือ จึงทดลองนำเครื่องปอกทุเรียนที่ประดิษฐ์มาใช้ปอก ปรากฎว่า ปอกได้เร็วกว่าการใช้มีด ทำให้การแปรรูปทุเรียนง่ายขึ้น โดยนายประทิน สนั่นวงศ์ ชาวสวนทุเรียน ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องปอกทุเรียนอย่างง่าย ๆ โดยใช้ความรู้ที่มี นำเหล็กกล่องตัดเป็นท่อนนำมาเชื่อมต่อติดกัน ซึ่งส่วนประกอบหลักของเครื่องปอกทุเรียนจะเป็นเหล็กทั้งหมด ใช้เหล็กกล่อง2 ชิ้น ชิ้นแรกวัดขนาดความยาว 53 เซนติเมตร ชิ้นที่สองวัดขนาดความยาว 25 เซนติเมตร แล้วนำมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัวที(T) จากนั้นใช้เหล็กขนาด6หุน ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เชื่อมต่อตรงกลางกับเหล็กกล่องชิ้นที่สอง เพื่อใช้เป็นหลักยึด และมีเหล็กอีกชุด เพื่อใช้ง้างเปลือกทุเรียน โดยที่ฐานเหล็กกล่องจะมีตัวยึดไม่ให้ลูกทุเรียนกลิ้ง จากนั้นใช้แท่งเหล็กมาทำให้แหลมเพื่อแทงผลฉีกพูทุเรียน ปรากฏว่า ใช้ได้ผล สามารถใช้ปอกทุเรียนแทนมีดได้จริง
13 สิงหาคม 2558
13,468
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
วิธีการฟักไข่ด้วยเครื่องตู้ฟัก ขั้นแรก เริ่มจากที่เราเก็บไข่ไก่จากแม่ไก่ เมื่อเก็บมาแล้วให้ทำการระบุวันที่ลงบนไข่ไก่ แล้วรวบรวมไข่ไก่ให้ได้ตามปริมาณของตู้ฟัก 30 ฟอง นำใส่ในตู้ฟักใช้อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส โดยทุกๆ3วันให้ทำการเปิดตู้ฟักแล้วฉีดพรมน้ำลงบนไข่ไก่ หลังจากใส่ในตู้ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน ไข่ก็จะฟักเป็นลูกไก่ ให้นำลูกไก่ไปใส่ตู้อนุบาลพร้อมเปิดไฟให้ความอุ่นประมาณ 15 วัน ลูกไก่จะเริ่มแข็งแรง หลังจากนั้นจึงทำการย้ายจากตู้อนุบาลชุดที่1 ไปตู้อนุบาลชุดที่2 เปิดไฟให้ความอุ่นต่ออีก15 วัน สังเกตุลูกไก่เริ่มออกหางและแข็งแรงจึงนำไปเลี้ยงต่อยังสถานที่เตรียมไว้ต่อไป
28 กรกฎาคม 2558
6,657
หากคุณมีความต้องการปลูกผักสวนครัว แต่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ในการเพาะปลูกและไม่มีเวลาในการดูแล วันนี้เราขอนำเสนอวัสดุเพาะปลูกผักจากยางรถยนต์เก่า โดยคุณสถาพร ใจลูน เกษตรกรในพื้นที่บ้านท่าหัด ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้ประสบความสำเร็จจากแนวคิดในการนำยางรถยนต์เก่าๆที่เหลือทิ้งให้เป็นขยะ นำมาประดิษฐ์ด้วยวิธีง่ายๆให้เป็นวัสดุเพาะปลูก ช่วยประหยัดพื้นที่ ดูแลง่าย พืชผักโตวัย สามารถกักเก็บน้ำเพื่อล่อเลี้ยงต้นพืชได้หลายวัน ใช้ปลูกพืชผักได้หลายชนิด แม้กระทั่งมะนาว ก็ยังสามารถนำมาปลูกในวงล้อยางรถยนต์ได้ มีวิธีการที่น่าสนใจ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ
27 กรกฎาคม 2558
15,224
อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวแทนการปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นของคุณนิธิโรจน์ วันดี อยู่บ้านเลขที่ 302/1 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ได้คิดค้นอุปกรณ์ในการหยอดข้าว เพื่อลดต้นทุนไว้ใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนาแต่ละครั้ง เพียงแค่ใช้ท่อ PVC และเศษเหล็กที่ใช้แล้ว ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไร ช่วยให้เกษตรกร ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน และยังประหยัดเวลาอีกด้วย โดยการนำท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร และเศษเหล็กที่เหลือใช้ มาทำเป็นวงล้อ แล้วเจาะรูท่อ PVC ให้มีขนาดเล็ก พอให้เมล็ดลอดได้ ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร และทำที่เปิด ปิด เพื่อนำเมล็ดข้าวไปใส่ไว้ในท่อ จากนั้นก็ใช้แรงคนเพียงคนเดียวก็สามารถหยอดเมล็ดข้าวในแปลงนาให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
22 กรกฎาคม 2558
16,315
เกษตรกรชาวนามักจะประสบปัญหานกเป็ดน้ำมาจิกกินกล้าข้าวช่วงที่หว่านกล้าใหม่ๆ และชอบมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยเทคนิคง่ายๆจากคุณประวิทย์ ชัยวงศ์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวมากกว่า 10 ปี ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. ขวดแก้วใส 2. น้ำมันโซล่า 3. ผ้าฝ้าย 4. หลักไม้ 5.ถุงพลาสติก ด้วยวิธีการทำดังนี้ นำน้ำมันโซล่าใส่ขวดจนถึงคอขวดแล้วนำผ้าฝ้ายใส่แยงลงไปในขวดให้เหลือเป็นจุกโผล่ไว้จุดไฟ จากนั้นก็นำไปวางไว้ในหลักไม้ที่ปักไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมบนคันนาแล้วเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ด้านบน และจุดไฟไล่นกในช่วงเวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป เริ่มใช้ตอนที่หว่านกล้าข้าวตั้งแต่วันแรกรับรองได้ว่านกเป็ดน้ำไม่มารบกวนนาข้าวอีกเลย
13 กรกฎาคม 2558
5,669
คุณอำนวย มหาดไทย เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำวิธีการนำเอามูลโค-กระบือ มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ หรือที่เรียกกันแบบภาษาชาวบ้านว่าก๊าซชีวมวล โดยนำเอาพลาสติกทึบแสงสีดำแบบหนาพิเศษมาปะติดปะต่อกันให้เป็นรูปทรงกระบอกเพื่อกักเก็บก๊าซ แล้วนำปลายทั้ง 2 ข้างไปเชื่อมต่อกับท่อ PVC ให้ด้านหนึ่งเป็นช่องทางป้อนมูลสัตว์ ส่วนอีกด้านเป็นช่องทางผลักดันให้มูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักหมมเป็นแก๊สแล้วออกไป ส่วนด้านบนจะต่อท่อนำก๊าซออกไปใช้งานในครัวเรือนผ่านวาล์วเปิด-ปิด และหัวแก๊สหุงต้ม ซึ่งมูลโค-กระบือ เพียงวันละ 15-20 กก. จะสามารถผลิตแก๊สชีวมวลไว้ใช้งานได้นานตลอดทั้งวัน อีกทั้งมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักหมมแล้วยังสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้งานได้อีกด้วย มูลสัตว์จึงถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนอันทรงคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
10 กรกฎาคม 2558
6,628
สำหรับเกษตรกรที่มีใจรักการทำเกษตรอินทรีย์ การทำน้ำสมุนไพรหรือน้ำหมักชีวภาพสำหรับใช้ในการเกษตรคือสิ่งที่จำเป็น ซึ่งเมื่อได้พืชสมุนไพรมาแล้ว ต้องนำมาสับ ตำ แล้วคั้นหรือสกัดให้ได้น้ำเข้มข้นที่สุด ดังนั้น เพื่อสะดวกในการทำและให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการ คุณผ่าน ปันคำ ปราชญ์เกษตรแห่งโรงเรียนชาวนาเกษตรยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย จึงขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่เกษตรกรต้องหลงรัก"เครื่องบีบสกัดน้ำสมุนไพรสารพัดประโยชน์" ส่วนประกอบของเครื่องไม่ยุ่งยาก สะดวก ใช้งานง่าย ได้ความเข้มข้นตามต้องการ กากที่เหลือจากการบีบอัดยังมีประโยชน์ นำไปใช้เป็นปุ๋ย เป็นก้อนบำบัดน้ำเสียได้ ไม่เสียเปล่า ใครๆก็สามารถทำได้
24 มิถุนายน 2558
6,388