คลิปเกษตร
การใส่ปุ๋ยพืช มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเกษตรในปัจจุบัน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชหลายสิบไร่ การใส่ปุ๋ยจะต้องใช้แรงงาน ใช้เวลาในการใส่ปุ๋ยมาก ดังนั้นคุณเกรียงไกร การุณ เจ้าของศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ดสูงเม่นหมู่9ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้มองเห็นความยากลำบากของพี่น้องเกษตรกรด้วยกัน จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์หยอดปุ๋ยพืชแบบง่ายๆ ใช้งานสะดวก ไม่ต้องทนปวดหลังกับการใส่ปุ๋ยแบบเดิมๆ อุปกรณ์หลักๆในการประดิษฐ์จะใช้ท่อPVC ,ตัวบังคับเบรคและสายเบรครถจักรยานนำมาประกอบดัดแปลงใช้งานกับการใส่ปุ๋ยพืชทุกชนิด และยังสามารถดัดแปลงไปใช้กับการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชได้อีกด้วย นับเป็นอุปกรณ์หยอดปุ๋ยพืชที่คุณเกรียงไกรอยากนำเสนอให้เกษตรกรได้ประดิษฐ์ใช้กันเอง รับรองได้ว่าจะช่วยให้การใส่ปุ๋ยพืชของเกษตรกรง่ายขึ้นอย่างแน่นอน
19 พฤศจิกายน 2558
17,446
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน เสวียนไม้ไผ่ คือการสานไม้ไผ่เพื่อกักเก็บวัสดุการเกษตร เป็นการใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ให้กับการเกษตร ที่หลายคนอาจมองข้าม ซึ่งคุณสรวิศ ดวงวรรณาผู้ใหญ่บ้านหมู่4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงรายได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการนำเสวียนไม้ไผ่มาใช้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน เคยได้รับรางวัลระดับจังหวัด สร้างเสวียนไม้ไผ่ครอบต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่สามารถนำเศษใบไม้ที่ร่วงหล่น เศษพืชต่างๆใส่ทับถมลงไปให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย สร้างความชุ่มชื้น ลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับหมู่บ้าน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวเสริมใสเสวียนได้ ซึ่งวิธีการทำไม่ยากนักเพียงเกษตรกรมีไม้ไผ่ ก็สามารถสร้างเสวียนรักษ์โลกได้ตามขนาดที่ต้องการ
22 ตุลาคม 2558
11,453
อีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาผู้นำชุมชน ที่พัฒนาอุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวให้สามารถใช้งานได้ละเอียดและพิถีพิถันมากขึ้น หลายคนอาจเคยเห็นมาบ้างแล้ว แต่คุณสรวิศ ดวงวรรณาผู้ใหญ่บ้านหมู่4 บ้านสันหนองควาย ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงรายได้นำจุดด้อยต่างๆมาปรับปรุงอีกครั้งเพื่อให้ได้ต้นข้าวที่เป็นแถวมากขึ้น เช่นการปรับ/บังคับการไหลของเมล็ดพันธุ์ข้าว ปรับให้เมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ให้ฟุ้งกระจาย ใช้ท่อPVCแบบ3ท่อนเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีแรงดันกันออกจากรูท่อได้ดีขึ้น ปรับให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น และยังจะพัฒนาให้สามารถติดรถไถเดินตามในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีวิธีการปรับปรุงที่สนใจ เกษตรกรสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้อีกเรื่อยๆตามการใช้งาน
21 ตุลาคม 2558
5,976
จากปัญหาภัยแล้งที่สร้างผลกระทบด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว หลายคนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ชาวนาหลายคนทิ้งที่นาและได้อพยพออกไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ด้วยปัญหานี้ อ.ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เอง ด้วยขั้นตอนวิธีการทำดังนี้ เพียงนำแผงโซลาเซลล์ ขนาด 280 วัตต์ 1 แผง แบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลต์ 2 หม้อ ปั๊มน้ำมอเตอร์ .สายไฟ+วาล์ว เปิด-ปิด จากนั้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อทำหน้าที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นต่อสายไฟผ่านสวิส เปิด-ปิด เข้ากับแบตเตอร์รี่ ซึ่งเป็นตัวเก็บพลังงานในยามที่ไม่มีแสงแดด จากนั้นต่อวงจรจากแบตเตอร์รี่ไปยังปั๊มน้ำมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ และส่งน้ำลำเลียงออกไปตามท่อ โดยนาที่ต้องการน้ำก็จะมีวาล์วปิดเปิด เมื่อต้องการใช้น้ำก็สามารถเปิดวาล์วใช้น้ำได้เลย
20 ตุลาคม 2558
7,801
วัสดุอุปกรณ์ 1.เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2.เหล็กเส้นยาว 50 ซม. (ให้ทำตัวล็อคด้ามเครื่องตัดหญ้า ไว้ 2 จุด) 3.แผ่นเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว วิธีทำ นำเหล็กเส้นที่เตรียมไว้ ล็อคติดกับด้ามส่วนหน้าของเครื่องตัดหญ้าโดยใช้น๊อตหมุนรัดให้แน่น นำแผ่นเหล็กกลมไปเจาะรูตรงกลาง และให้ตัดปลายแผ่นเหล็กให้เป็นรูปกงจักรเล็กๆ แล้วนำไปเปลี่ยนแทนใบมีดเดิมของเครื่องตัดหญ้า เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การตัดหญ้าตัดไปในทางเดียวกับ รวมถึงตัวเหล็กเส้นที่ยึดติดกับด้ามของเครื่องตัดหญ้า ก็จะทำการบังคับหญ้าที่ตัดไปแล้ว ตกไปในทิศทางเดียวกันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ฟุ้งกระจาย ทำให้เก็บเศษหญ้าได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลาอีกด้วย
8 กันยายน 2558
8,935
สิ่งประดิษฐ์จักรยานสูบน้ำเพื่อการเกษตร เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประหยัดพลังไฟฟ้า พลังงานงานเชื้อเพลิง น้ำมันโดยใช้แรงปั่นของคนขี่ ในการสูบน้ำเพื่อรดพืชผัก และผลไม้และวันนี้เกษตรกรคนเก่งอย่างพี่ประไพ หมายสุข เกษตรกรประจำบ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำการเกษตร อาทิการทำนวัตกรรมทางด้านการเกษตรไว้ใช้เอง และวันนี้มีการทำเครื่องจักรยานปั้นน้ำเพื่อสุขภาพ ลดโลกร้อน ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้ เพียงนำ 1.จักรยานเก่าที่ไม่ใช้งาน 1 คัน 2.ปั้มน้ำแบบชัก 1 เครื่อง 3.สายพานขนาด 92 นิ้ว 1 เส้น 4.สายยาง 5.ท่อPVC 6.ฐานวางจักรยานและเครื่องปั้มน้ำ วิธีการทำ 1.ตั้งฐานวางจักรยานและเครื่องปั้มน้ำใกล้กับแหล่งน้ำ 2.ติดตั้งจักรยาน และเครื่องปั้มน้ำเข้ากับฐานวางจักรยาน 3.พ่วงสายพานขนาด 92 นิ้ว เข้ากับล้อจักรยานและเครื่องปั้มน้ำ 4.ต่อท่อPVC วางลงในแหล่งน้ำจากนั้นนำสายยางต่อเข้าเครื่องปั้มน้ำ พร้อมใช้งาน วิธีการใช้ ใช้แรงงานคนปั้นจักรยาน เพื่อรดน้ำพืชผักผลไม้ และด้านการเกษตร อื่นๆ ประโยชน์ ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำมัน ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
27 สิงหาคม 2558
9,866
ขั้นตอนในการปอกสับปะรดสำหรับรับประทาน มีความยุ่งยากที่สุดคือการเฉือนเอาตาสับปะรดออก หากจะดีที่สุดถ้ามีอุปกรณ์ช่วยให้ขั้นตอนในการปอกสับปะรดง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งคุณอุดร รีรักษ์ เกษตรกรนักประดิษฐ์ บ้านโป่งพระบาท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงรายได้เปิดเผยเรื่องราวการประดิษฐ์มีดเซาะร่องตาสับปะรดให้กับทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย เพื่อให้เกษตรกรได้ปอกสับปะรดได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว ได้ผลสับปะรดที่สวย น่ารับประทาน มีวิธีการประดิษฐ์ที่ไม่ยุ่งยาก ส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่าง ก็สามารถนำมาใช้งานได้เลย ง่าย และทนทาน เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับคุณอุดรได้เลย
17 สิงหาคม 2558
12,130