คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณอิศริญ คิดต่อยอดกิจการและยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานของการเป็นเกษตรกร เขาได้ค้นคว้าหาข้อมูลการทำเกษตรแนวอื่นๆ เพิ่มเติม จนพบกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เกิดเป็นความสนใจและทดลองปลูกจนประสบความสำเร็จ ปัจจุบัน คุณอิศริญ คุณชนิดาผู้เป็นน้องสาวได้ทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บนพื้นที่เกือบ 1 ไร่ สร้างรายได้ให้ครอบครัวทุกวัน อยู่ที่วันละประมาณ 1,500 - 5,000 บาท เมื่อเก็บผักไปขายแล้ว จะต้องทำความสะอาดโต๊ะปลูก ซึ่งแต่ก่อนคุณอิศริญใช้เครื่องล้างอัดฉีดในการทำความสะอาด แต่เสียเวลามากที่สำคัญก็ไม่ค่อยสะอาดหมดจดเท่าไหร่ จึงคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องล้างโต๊ะปลูก เป็นการทุ่นเวลา และประหยัดเงินทุนด้วยเพราะเครื่องล้างโต๊ะนี้สามารถใช้ได้ตลอด
24 เมษายน 2561
4,121
การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธ์ุที่เกษตรกรให้ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของเกษตรกรที่พบเจอเวลาตอนกิ่งในช่วงฤดูแล้ง ก็คือเรื่องของน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งบางกิ่งอาจอยู่สูงมากจนสปริงเกอร์เหวี่ยงน้ำไปไม่ถึง หรือในช่วงของวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลในเรื่องของน้ำมีปริมาณจำกัด ซึ่งหากกิ่งที่เกษตรกรได้ตอนไว้ เกิดขาดน้ำอาจทำให้รากไม่สามารถงอกได้อาจสร้างความเสียหายต่อกิ่งที่เกษตรกรทำการตอนไว้ หรือการใช้สายยางฉีดและการใช้ขันตักน้ำรดก็เป็นวิธีที่อาจทำให้สิ้นเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ คุณอุดมศักดิ์ เรืองประดิษฐ์ เกษตรกรผู้ซึ่งทำการขยายพันธ์ุกิ่งมะนาวเพื่อจำหน่ายได้แนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตช่วงของภัยแล้งมาได้ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ที่นำมาใช้กับกิ่งตอนได้ทุกชนิด ช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำเหมาะสำหรับช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างมาก โดยการนำวัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์
28 ธันวาคม 2559
5,299
ตู้ฟักไข่ เครื่องมือจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการขยายพันธุ์ไก่ ซึ่งสำหรับเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่อาจหาซื้อตู้ฟักไข่ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดต้นทุนนั้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ประดิษฐ์คิดค้นตู้ฟักไข่ขึ้นมาเอง ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ อย่างเช่น ตู้ฟักไข่จากกล่องโฟม อีกหนึ่งผลงานที่ถูกคิดค้นโดยพ.ต.ท.หญิงณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง ข้าราชการตำรวจจังหวัดเชียงรายที่มีใจรักด้านการเกษตร ท่านได้ประดิษฐ์และทดลองใช้มาแล้วในฟาร์มของตนเองกับไก่หลายสายพันธุ์ ซึ่งพบว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ จึงยินดีเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้ประดิษฐ์ใช้เองง่ายๆ มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่าง มีต้นทุนต่ำ เกษตรกรทั่วไปสามารถประดิษฐ์ใช้เองหรือพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าวได้
25 สิงหาคม 2559
18,781
อาชีพทำนานั้นล้วนแต่ต้องใช้ต้นทุนหลายๆอย่างประกอบกัน ซึ่งทุกๆขั้นตอนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวนาก็ต้องหาวิธีทำนาที่ช่วยให้ลดต้นทุน คือลดกำลังคน เวลา ต้นกล้า ซึ่งปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วย ในการทำนามากมาย นายอนันต์ ศิรินุพงศ์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนามาประมาณ 40 ปี โดยมีเนื้อที่จำนวน 80 ไร่ อยู่ที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และทำนาไม่ได้จ้างกำลังคน คุณอนันต์ บอกว่า ตนทำนามาตั้งแต่เด็ก ทำนาจนเป็นอาชีพหลัก การทำนาแต่ละปีต้องใช้ทุนเยอะ จึงต้องมีการทำนาแบบลดต้นทุนเข้าช่วย จึงคิดวิธีที่จะช่วยให้ลดต้นทุน คือ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และประหยัดกำลังคน คุณอนันต์ จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบแพทำนาขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของแพทำนานั้นไม่ยากและสามารถทำใช้เองได้ จึงอยากแนะนำเทคนิคการทำนาแบบลดต้นทุน ด้วยแพทำนามาฝากด้วย
27 พฤษภาคม 2559
6,948
คุณไพรัตน์ ตาแก้ว เป็นเกษตรกรตัวอย่างและมีความรู้ความชำนาญในการทำนาแบบลดต้นทุน อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำนามาประมาณ 30 ปี มีพื้นที่ทำนา จำนวน 90 ไร่ ทำเพียงคนเดียวไม่ได้จ้างกำลังคน ปัจจุบันคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเอง ซึ่งเมื่อก่อนได้ซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง แต่ต้นทุนสูง ต่อมาเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน และไม่ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภายนอก คุณไพรัตน์จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น ใช้กำลังลมจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานกังหันลม จะสามารถคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดเมล็ดตามที่ต้องการ และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ไม่เกิดการกลายพันธุ์ ใช้เวลาเพียง 6-7 นาที สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 30 กิโลกรัม และคัดแยกเมล็ดข้าวได้ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เศษวัชพืชเศษไม้เศษขยะต่างๆ อีกด้วย
27 เมษายน 2559
7,499