คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ปลาสลิดทอดกรอบ อร่อยลงตัว แต่กว่าจะมาเป็นแบบนี้ต้องผ่านอะไรบ้าง . อุมารินทร์ เกตพูลทอง เกษตรกรรุ่นใหม่จากวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร พาเราไปรู้จักกระบวนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ . คุณยุ้ย เล่าว่า ครอบครัวของเธอเคยเป็นหนี้เนื่องจากราคาปลาสลิดที่ตกต่ำ เธอจึงปรับเปลี่ยนการดูแลปลาสลิดตั้งแต่ต้นน้ำ โดยใช้อาหารปลาที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี เลี้ยงปลาในบ่อดินที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย . นอกจากนี้ คุณยุ้ย ยังคิดค้นวิธีการแปรรูปปลาสลิดแบบใหม่ โดยใช้เครื่องจักรทันสมัย ทำให้ปลาสลิดมีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด สะดวกต่อการบริโภค . จากความพยายามของคุณยุ้ยและเกษตรกรในชุมชน ทำให้ปลาสลิดของวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น . พบกับเรื่องราวของคุณยุ้ย และวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ได้ในวิดีโอนี้เลย . ขอขอบคุณ อุมารินทร์ เกตพูลทอง วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร
18 ธันวาคม 2566
234
คุณนราธิป ภูมิภาวร หรือคุณทอม เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2564 ผันตัวเองจากการเป็นครูสู่อาชีพเกษตร โดยที่ทางบ้านก็มีความเป็นห่วงว่าจะทำไหวไหม เพราะคุณทอมไม่ความรู้ด้านเกษตรเลย แต่คุณทอมก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถทำได้ โดยประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงปูนา ศึกษาวิธีการเลี้ยง นำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เลี้ยงปูนา ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่มีสู่ชุมชน ให้คนในชุมชนได้พัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย ซึ่งการที่ได้กลับมาบ้านคุณทอมบอกว่ามีความสุขที่สุด ได้นำความรู้ที่มีมาพัฒนาบ้านเกิด นั่นคือความสุขสูงสุดของการเป็นเกษตรกร ขอขอบคุณ : คุณนราธิป ภูมิถาวร : ชญาดา ฟาร์มปูนา
5 กุมภาพันธ์ 2565
1,544
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,854