คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณพ่อประสิทธิ์ บุญแก้ว เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2551 เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งดอกเบญจมาศ คือหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในสวนของคุณพ่อประสิทธิ์ นับเป็นแหล่งผลิตดอกเบญจมาศที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งจำหน่ายทั้งตลาดในท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร การปลูกเบญจมาศจะปลูกในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี พร้อมทั้งมีเทคนิคในการเพิ่มปริมาณดอกเบญจมาศ เรียกว่าเทคนิคการเด็ดยอดเบญจมาศเพื่อเพิ่มปริมาณดอก โดยหลังจากที่ปลูกเบญจมาศไปแล้ว 15 วัน หรือต้นเบญจมาศสูงประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร ให้ทำการเด็ดยอดบญจมาศออก หลังจากเด็ดยอดแล้ว 15 วัน เบญจมาศจะแตกยอดใหม่ประมาณ 6-7 ยอด จะทำให้ได้ดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้น เนื่องจากปกติแล้วเบญจมาศ 1 ต้น จะให้ดอกเพียงแค่ 1 ดอกเท่านั้น และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 30 ต้น/กิโลกรัม แต่เมื่อใช้เทคนิคการเด็ดยอดจะทำให้ได้ดอกเบญจมาศเพิ่มขึ้นเป็น 6-7 ดอก/ต้น และผลผลิตเฉลี่ยที่ได้ประมาณ 8 ต้น/กิโลกรัม ซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้
21 มกราคม 2558
4,164
เทคนิคการปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณต๋าคำ อภิธนัง ผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกกล้วยหอมมานานกว่า 28 ปี ซึ่งมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คือ หลังจากเตรียมแปลงและขุดหลุมปลูกแล้ว ให้สังเกตที่หน่อกล้วยนั้น หากสังเกตุพบว่ามีรอยแผลตัดตรงโคนซึ่งเกิดจากการแยกหน่อ ให้ปลูกโดยการหันรอยแผลนั้นออกไปในทิศทางเดียวกันทุกต้น จากนั้นดูแลรักษาตามปกติจนต้นกล้วยให้ผลผลิต แล้วจะพบว่าต้นกล้วยที่ปลูกตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดูเป็นแถวเป็นแนว ง่ายต่อการดูแลรักษาและตัดไปจำหน่าย โดยการตกเครือกล้วยจะตรงข้ามกับรอยแผลที่ตัดตรงโคนที่เกิดจากการแยกหน่อเสมอ ถึงแม้ว่าต้นกล้วยที่ปลูกจะแตกหน่อออกต้นใหม่ต่อไปก็ตาม การตกเครือของกล้วยก็จะเหมือนกับต้นแม่ คือ ตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด สามารถใช้ได้กับหน่อกล้วยทุกสายพันธุ์
21 มกราคม 2558
9,066
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
7,009
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,732