คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
เทคนิคการปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณต๋าคำ อภิธนัง ผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกกล้วยหอมมานานกว่า 28 ปี ซึ่งมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คือ หลังจากเตรียมแปลงและขุดหลุมปลูกแล้ว ให้สังเกตที่หน่อกล้วยนั้น หากสังเกตุพบว่ามีรอยแผลตัดตรงโคนซึ่งเกิดจากการแยกหน่อ ให้ปลูกโดยการหันรอยแผลนั้นออกไปในทิศทางเดียวกันทุกต้น จากนั้นดูแลรักษาตามปกติจนต้นกล้วยให้ผลผลิต แล้วจะพบว่าต้นกล้วยที่ปลูกตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดูเป็นแถวเป็นแนว ง่ายต่อการดูแลรักษาและตัดไปจำหน่าย โดยการตกเครือกล้วยจะตรงข้ามกับรอยแผลที่ตัดตรงโคนที่เกิดจากการแยกหน่อเสมอ ถึงแม้ว่าต้นกล้วยที่ปลูกจะแตกหน่อออกต้นใหม่ต่อไปก็ตาม การตกเครือของกล้วยก็จะเหมือนกับต้นแม่ คือ ตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด สามารถใช้ได้กับหน่อกล้วยทุกสายพันธุ์
21 มกราคม 2558
8,538
คุณบุญทิพย์ จันทร์เอียด เป็นเกษตรกรที่เพาะเห็ดมาประมาณ 20 ปี และได้ศึกษาจากประสบการณ์ที่ทำอยู่อย่างมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทุกวันนี้อาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ ซึ่งเห็ดในประเทศไทยมีหลายชนิด ฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด ซึ่งมีชื่อเสียงในการเพาะเห็ดอย่างถูกวิธี เช่น เห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู และการเพาะเห็ดมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การฝึกอบรมประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เห็ดประกอบอาหารชนิดต่าง ๆจนมีชื่อเสียงเป็นเห็ดทอดนาโหนด ของดีของดัง เมืองพัทลุงนี้เอง
21 มกราคม 2558
4,821
คลิปเกษตรแนะนำ
ธนาสิทธิ์ สอนสุภา “สวนลุงไข่ เกษตรอินทรีย์” จังหวัดชุมพร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565 --------------- หนุ่มไอทีผู้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว สานต่อสวนกาแฟจากคุณพ่อ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน . จากการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สู่การกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว สานต่อจากคุณพ่อที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตา . พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ใช้เครื่องซักผ้าในการปั่นล้างผลกาแฟ รวมถึงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเครื่องสีกาแฟสด เครื่องล้างขัดเมือก เครื่องสีกะลา ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ . พร้อมนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันคนในชุมชน และสามารถกำหนดราคากาแฟเองได้ ไม่ต้องผ่านคนกลาง เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีความสุข และยั่งยืนต่อไป
21 ธันวาคม 2565
184
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
6,112
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
6,357