คลิปเกษตร
เทคนิคการตอนกิ่งมะนาวมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ใครจะถนัดกันแบบไหน และวันนี้ คุณพ่อ สุรชาติ กันทวิชยานนท์ เกษตรกรปลูกมะนาวเงินล้าน มีเทคนิคง่ายๆ ที่ใครก็สามารถตอนกิ่งมะนาวแบบมืออาชีพได้ ซึ่งอุปกรณ์และขั้นตอนในการตอนมะนาวก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะนาวโดยทั่วไป แต่แทคนิคของคุณพ่อสุรชาติ จะใช้ "สายเคเบิ้ลไทร์" ซึ่งจะต่างจากการตอนโดยทั่วไปที่จะใช้เชือกมัด ซึ่งจะทำให้ยุ่งยาก ใช้เวลานาน บางครั้งมัดเชือกไม่แน่น ก็อาจจะทำให้น้ำซึมเข้าถุงวัสดุทำให้แผลกิ่งตอนเน่า ไม่ออกราก แต่การรัดด้วยสาย"สายเคเบิ้ลไทร์" จะทำให้ประหยัดเวลาในการรัดถุงวัสดุและรัดได้แน่นไม่มีน้ำซึมเข้าแผลกิ่งตอน ส่งผลให้เพิ่มอัตราการงอกรากของกิ่งตอนอีกด้วยหลังจากนั้นทิ้งกิ่งตอนไว้ประมาณ 35 วัน สังเกตุรากที่งอกออกมาจะสมบูรณ์และสามารถตัดไปชำในถุงดำก่อนปลูก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ต้นมะนาว
23 กรกฎาคม 2558
8,176
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
นายบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์เกษตรแผ่นดินและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านหัวเรือทอง ม.16 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาต้นมะละกอให้ติดผลดกได้ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นจากการจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ฟางแห้ง เศษใบไม้ มาคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน พร้อมทั้งการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือ และมูลไก่แกลบ ภายหลังจากมะละกอติดดอกออกผลไปแล้ว ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งก้านใบมะละกอที่แก่ออกไปเพื่อลดการแย่งอาหาร จะช่วยให้ภายในสวนมีสภาพอากาศที่โปร่ง โล่ง แสงแดดส่องทั่วถึง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ต้นมะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังช่วยให้มะละกอติดผลดก ผลของมะละกออุดมสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด
22 กรกฎาคม 2558
9,822
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรดีเด่นอีโต้น้อยประจำ จ.บุรีรัมย์ ทำเกษตรแบบผสมผสาน และมี ประสบการณ์มากกว่า 15ปี จะมาแนะนำถึงการเพาะกล้ายางนา เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ดังนี้ เพียงนำ EM. 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร จากนั้นนำเมล็ดยางนาไปแช่ไว้ 2 คืน จากนั้นนำเมล็ดยางนาที่ได้ไปบ่นในแกลบดำ 14 วัน(เพื่อกระตุ้นให้รากยางนางอก) จากนั้นเตรียมดินปลูกยางนาเพียงนำ หน้าดิน 2 กิโลกรัมแกลบดำ 1 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน(ต่อถุงดำ 1 ถุง) จากนั้นก็นำเมล็ดยางที่บ่มไว้แล้ว 14 วัน มาปลูกได้เลย หลักจากนั้น 45 วัน ก็จะได้ต้นยางที่สูงประมาณ 12-15 เซนติเมตร ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย
22 กรกฎาคม 2558
6,597
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์หรือผักไร้ดินของคุณบุญยศักดิ์ ตันเรืองศรี ถูกสร้างบนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ครึ่ง เพื่อผลิตและเก็บเกี่ยวผักไร้ดินส่งไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำฟาร์มผัก ได้แก่ ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์ ฟองน้ำ ถ้วยอนุบาลผัก และรางปลูก โดยในช่วงสัปดาห์แรกจะเป็นการเพาะเมล็ดในถาดเพาะให้มีใบอ่อนและรากงอกออกมาเล็กน้อย แล้วจึงย้ายต้นกล้าลงในกลุ่มถ้วยอนุบาล 1 เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และถ้วยกลุ่มอนุบาล 2 อีกสองสัปดาห์หลังจากนี้ผักจะโตไวมาก ให้ย้ายลงรางผักขนาดใหญ่อีกสองสัปดาห์แล้วดูแลให้สดเสมอไปจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ห้าถึงหกก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โรคที่พบกับการปลูกผักไร้ดิน คือ โรคจากแมลง โรครากเน่าและโรคเชื้อราใบจุด ทั้งหมดสามารถแก้ได้โดยใช้หลังคาพลาสติกโปร่งแสงเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไปพร้อมกับให้ละอองน้ำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดความร้อนแล้วหยุดให้น้ำ 1-2 ชั่วโมงสลับกันและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าเป็นตัวช่วยในส่วนผสมเพื่อการป้องกันเชื้อราใบจุด
6 กรกฎาคม 2558
5,700
คุณอภิชาติ ภารมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองให้ข้อมูลเรื่องการตอนกิ่งมะละกอเรดเลดี้ เพื่อป้องกันการกลายพันธุ์และยังคงคุณสมบัติเด่นของต้นแม่พันธุ์เรดเลดี้ไว้อย่างสมบูรณ์ เริ่มโดยการหาต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์จากนั้นใช้มีดปาดเฉียงขึ้นไป 45 องศา แล้วใช้แผ่นพลาสติกสอดเข้าไปในรอยปาดเพื่อไม่ให้เนื้อเยื่อของมะละกอติดกัน ห่อด้วยกากมะพร้าวที่มีความชื้น 60-80% แล้วหาไม้ค้ำเพื่อกันกิ่งหักเวลาที่มีลมแรง จากนั้นใช้มีดขูดเนื้อเยื่อเขียวของกิ่งมะละกอออกให้หมดเพื่อตัดช่องทางอาหาร ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนให้มะละกอออกราก ก็จะสามารถตัดเพื่อนำไปปลูกลงดินได้
19 มิถุนายน 2558
8,534
ในช่วงที่ฤดูกาลมะนาวล้นตลาด เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวหลายท่านก็จะหาวิธีเพิ่มผลผลิตแตกต่างกันโดยเฉพาะการทำมะนาวให้ออกนอกฤดูกาล คุณพ่อจิน พาลี ปราชญ์เกษตรแผ่นดิน อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ จึงได้คิดสูตรวิธีช่วยเพิ่มผลผลิตของมะนาวให้ได้ลูกดก และออกผลผลิตให้เกษตรกรได้เก็บตลอดทั้งปี ด้วยวิธีการแสนง่ายแบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างและลดต้นทุน เพียงเตรีมแกลบดำ มูลสัตว์ ดิน ฟาง นำไปหมักคลุกเคล้าตามวันเวลาที่พอเหมาะ ก่อนนำมะนาวลงปลูกในท่อให้ จากนั้น 3 เดือนต่อไปให้คอยสังเกตว่าดินรอท่อหาดินมีการยุบตัวให้ใส่ฟางและจุลินทรีย์ลงไป เหยีบเฉพาะบริเวณรอบข้างป้องกันการอัดแน่น จากนั้นต้องคอยเด็ดยอดจะช่วยกระตุ้นการเกิดดอกของมะนาวได้ เพียงแค่นี้ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างอื่น มะนาวก็ได้เก็บลูกตลอดทั้งปีแล้วละคะ
26 พฤษภาคม 2558
20,068
หลายคนอาจเข้าใจว่าการปลูกผักสวนครัวบนแปลงปลูกจะต้องปลูกผักทีละชนิดแล้วเก็บเกี่ยวตามช่วงอายุของผักชนิดนั้นไป แต่สำหรับคุณประเม็ด ทองคำปราชญ์ชาวบ้านแห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืนบ้านต้นเฮือด ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เราสามารถปลูกผักได้มากกว่า1ชนิดใน1แปลงปลูก โดยที่ผักสามารถเจริญเติบโตได้ดี ช่วยประหยัดพื้นที่ ประหยัดปุ๋ย ประหยัดเวลา ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต ซึ่งผัก1แปลงสามารถสร้างรายได้มากกว่าปกติถึง1เท่าตัว อาศัยเพียงแค่คุณมีความรู้เรื่องธรรมชาติการเจริญเติบโตของผัก ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ
11 พฤษภาคม 2558
6,921
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
7,006
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,715