คลิปเกษตร
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ โดยเน้นแบบอินทรีย์ พร้อมทั้งองค์ความรู้ และวันนี้มีเทคนิคง่ายๆโดยการห่อมะม่วงด้วยโฟมเพื่อป้องกันแมลงวันทอง วัสดุอุปกรณ์ 1.ถ้วยโฟม 1 ถ้วย 2.ถุงพลาสติก(ต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้น) วิธีการทำ นำถ้วยโฟม เจาะรูตรงกลาง จากนั้นสวมไปที่ลูกมะม่วง แล้วห่อด้วยถุงพลาสติกอีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงทอง (เพราะแมลงวันทองจะไม่ชอบกลิ่นของโฟม และถุงพลาสติกสีฟ้าจะช่วยป้องกันแสงแดดได้เป็นอย่าง) ประโยชน์ เพื่อป้องกันแมลงวันทอง ทำให้รสชาติของมะม่วงมีรสชาติดี ประหยัดเงิน ช่วยลดต้นทุนในการ ซื้อยา และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21 มกราคม 2558
8,342
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
หนูนา เป็นสัตว์ศัตรูพืชอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญในนาข้าว มักจะทำลายข้าว เข้าทำลายได้ทุกระยะ แต่ระบาดหนักในช่วงที่ต้นข้าวออกรวงข้าวระยะเป็นน้ำนม โดยกัดส่วนลำต้นจนล้ม แล้วกัดกินรวงข้าวซ้ำ ในนาข้าวที่พบการระบาดมาก ต้นข้าวอาจเสียหายหมดทั้งแปลง ดังนั้น คุณนิตยา บุญจันทร์ จึงแนะนำการนำ โกฐจุฬาลัมพาไล่หนูนาศัตรูร้ายของข้าว ด้วยวิธีการหมักง่ายๆดังนี้คือ นำต้นโกฐจุฬาลัมพา 2 ขีด น้ำ 1 ลิตร จุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ซีซี ผสมรวมกัน หมักไว้ 1 คืน แล้วคั้นน้ำไปฉีดพ่นรอบแปลงนา โดยอัตรส่วนการใช้ สารสกัด 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นรอบแปลงนาในระยะ 7-10 วัน อย่างต่อเนื่อง แค่นี้เกษตรกรชาวนาก็สามารถป้องกันหนูทำลายต้นข้าว แบบปลอดภัยไร้สารเคมี ดีต่อสุขภาพ ดีต่อนาข้าว
21 มกราคม 2558
8,221
การทำน้ำหมักไล่แมลง ของคุณป้ามะยม จันทร์อินทร์ ผู้ซึ่งผันตัวเองมาทำข้าวไรเบอรี่มากว่า 10 ปี และทำโดยไม่พึ่งพาสารเคมี โดยการนำสมุนไพรรอบบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือการนำมาหมักใช้ในแปลงพืชผักและแปลงนาที่ทำอยู่นั่นเอง และคุณป้าได้แนะนำสูตรน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ให้นำไปเผยแพร่ต่อ กับเกษตรกรที่สนใจ โดยเตรียม วัตถุดิบคือ 1.สมุนไพรรสขมทุกชนิด (สะเดา สาบเสือ ยาสูบ ตะไคร้หอมฯ) 3 ส่วน 2.กากน้ำตาล 1 ส่วน 3.น้ำสะอาด 1 ส่วน วิธีการทำ นำสมุนไพรมาสับให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการหมัก จากนั้นนำลงใส่ในถังหมัก ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับกากน้ำตาล เติมน้ำพอท่วมวัตถุดิบ คนให้เข้ากัน หมักทิ่งไว้ อย่างต่ำ 3 เดือน กรองเอาน้ำหมักมาใช้ อัตราส่วน 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นป้องกันแมลงได้ทุกชนิด
21 มกราคม 2558
6,405
21 มกราคม 2558
10,511
นายเนตร ปรั่งกลาง ตำบลด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ปราชญ์เกษตรกรที่เก่งในการปลูกไม้ผลโดยใช้พื้นที่ในการปลูกพุทราทั้งสิ้น 5 ไร่ การเกษตรแบบผสมผสาน และวิธีการเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งการจัดการระบบดินให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ วันนี้ได้แนะนำถึงเทคนิคการดักแมลงวันทองในสวยผลไม้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ด้วยวิธีการง่ายๆ โดยใช้สารเมททิ้วยูจีนอล 1 ขวด น้ำมันจันทร์หอม 1 ขวด สำลี 1 ห่อ ยาฆ่าแมลงแบบไม่กลิ่น 1 ช้อนชา จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วใช้สำลีชุบตัวยา จากนั้นใช้ไม้คีบสำลีใส่ขวดที่เตรียมไว้ แล้วเอาไปแขนไว้ตามต้นไม้ได้เลย เพียงเท่านี้ก็จะช่วยป้องกันแมลงวันทองทำลายไม้ผลได้เป็นอย่างดี
21 มกราคม 2558
9,036
หนอนกอข้าวคือศัตรูตัวฉกาจของข้าว ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของชาวนา ที่ต้องสูญเสียผลผลิตให้กับศัตรูพืชจำพวกนี้จำนวนไม่น้อย หากเกิดการระบาดก็อาจจะต้องเสียเงินทองเพื่อหายามาป้องกัน ราคาถูกบ้างแพงบ้าง ก็เพื่อป้องกันการลุกลามของศัตรูข้าว แต่หากมีทางเลือกอย่าง คุณบุญเที่ยง พลทองสถิตย์ เกษตรกรที่ทำการปลูกพันธุ์ข้าวและทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทำกับดักหนอนกอตัวเต็มวัย ก่อนที่จะไปไข่แพร่ระบาดในนาข้าว เป็นการป้องกันตั้งแต่ต้น ปัญหาเรื่องหนอนกอทำลายต้นข้าวจึงหมดไป ด้วยอุปกรณ์ราคาถูกที่หาได้ในชุมชนนั่นเอง
21 มกราคม 2558
5,497