คลิปเกษตร
ในปัจจุบันเกษตรยังไม่ทราบว่าพืชผักที่เราปลูกอยู่นั้น สามารถนำมาทำปุ๋ย น้ำหมักต่างๆ แล้วนำมาบำรุงพืชผักที่เราปลูก หมายถึงการบำรุงตัวมันเอง โดยประหยัดต้นทุนด้วย เป็นน้ำหมักชีวภาพจากพืชผักเป็นน้ำที่หมักจากเชลล์พืชผัก และคุณจำเนียน หนูรัตน์ ได้คิดค้นจากการหมักพืชผักกับน้ำตาล ได้เป็นของเหลวสีน้ำตาลที่มีสารอินทรีย์ต่างๆมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณมาก สามารถนำมาใช้ในการเกษตรและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชผัก ใช้วิธีการหมักแบบน้ำ และพิจารณาเลือกใช้น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาวหรือกากน้ำตาลตามความเหมาะสม
21 มกราคม 2558
5,744
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
21 มกราคม 2558
6,696
ปัจจุบันการเลี้ยงไส้เดือนเป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการเพาะไส้เดือนเพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้เพื่อการบำรุงพืช มูลไส้เดือนไม่มีกลิ่น และพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ขบวนการหมักเสร็จสิ้นเหมือนปุ๋ยมูลสัตว์อื่นๆ เพราะขบวนการหมักเสร็จสิ้นในตัวไส้เดือนแล้ว การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือทำให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วน ดังนั้นคุณสุทธิพงษ์ มะลิกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคนริมทาง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จึงได้แนะนำเทคนิคการเพาะไส้เดือน ที่เกษตรกรสามารถทำได้และนำไปใช้ได้จริง ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคการเพาะไส้เดือน ดังนี้
21 มกราคม 2558
4,954
ชัย อ่อนตาจันทร์ เกษตรกรคนเก่งบ้านดงบัง ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เปิดสวนตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร ซึ่งมีการปลูกแก้วมังกรหลายร้อยต้นเพื่อจำหน่ายขายให้กับตลาด สวนแก้วมังกรที่นี่มีการดูแลเอาใจใส่รักษาอย่างดี ขายได้ราคาดีกว่าสวนอื่น เพราะมีรสชาติความอร่อยกว่าสวนอื่นๆ คือความหวาน หอม อร่อยกลมกล่อม ทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงเคล็ดลับในการทำให้ผลของแก้วมังกรมีความอร่อย หวาน รสชาติดี ด้วยวิธีการดังนี้ 1.ปุ๋ยคอก 3 ถัง 2.เกลือแกง 1 ถุง นำทั้ง 2 อย่างผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน (สวนขนาด 1 ไร่ จะใช้ปุ๋ยคอก 3 ถัง เกลือ 1 ถุง) โรยใส่ให้รอบต้นแก้วมังกร ต้นละ 1 กำมือ สามารถใส่ได้ทุกครั้งก่อนที่แก้วมังกรจะออกดอก ซึ่งใน 1 ปี จะใส่ปุ๋ยเพิ่มความหวานประมาณ 10 ครั้ง
21 มกราคม 2558
6,824
คลิปเกษตรแนะนำ