คลิปเกษตร
อาชีพทำนานั้นล้วนแต่ต้องใช้ต้นทุนหลายๆอย่างประกอบกัน ซึ่งทุกๆขั้นตอนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวนาก็ต้องหาวิธีทำนาที่ช่วยให้ลดต้นทุน คือลดกำลังคน เวลา ต้นกล้า ซึ่งปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วย ในการทำนามากมาย นายอนันต์ ศิรินุพงศ์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนามาประมาณ 40 ปี โดยมีเนื้อที่จำนวน 80 ไร่ อยู่ที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และทำนาไม่ได้จ้างกำลังคน คุณอนันต์ บอกว่า ตนทำนามาตั้งแต่เด็ก ทำนาจนเป็นอาชีพหลัก การทำนาแต่ละปีต้องใช้ทุนเยอะ จึงต้องมีการทำนาแบบลดต้นทุนเข้าช่วย จึงคิดวิธีที่จะช่วยให้ลดต้นทุน คือ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และประหยัดกำลังคน คุณอนันต์ จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบแพทำนาขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของแพทำนานั้นไม่ยากและสามารถทำใช้เองได้ จึงอยากแนะนำเทคนิคการทำนาแบบลดต้นทุน ด้วยแพทำนามาฝากด้วย
27 พฤษภาคม 2559
6,893
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ช่องทางอาชีพการปลูกดาวเรืองถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร ในเขต อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้และดาวเรืองเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปนและการปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่องให้มีความกว้างของร่อง 5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนัก เพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหาหากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ยๆแทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และ ไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือ ปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน วันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด.คอม ได้พาลงลงพื้นที่ พบกับคุณแอนนา วิลคิ้นส์ อายุ 25 ปี เกษตรกรผู้การปลูกดาวเรือง หมู่ที่ 2 บ้านหินดาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เกษตรกรผู้ปลูกต้นดาวเรือง บนพื้นที่ 2 ไร่ ได้แนะนำช่องทางอาชีพการปลูกดาวเรืองเพียง 45 ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
25 พฤษภาคม 2559
5,206
แพะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ควรจะได้รับแร่ธาตุต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและการเจริญเติบโต ปัจจุบันจึงมีแร่ธาตุก้อน หรือผลิตภัณฑ์เสริมแร่ธาตุในรูปแบบต่างๆ จำหน่ายอยู่มากมาย ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระ ต้นทุน พอสมควร จากการสัมภาษณ์ นายอภิรักษ์ บุญเมือง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะมา 4 ปี ได้แนะนำการเสริมแร่ธาตุให้แพะในฟาร์มด้วยภาชนะที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตรหรือมากกว่าก็ได้ ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร นำมาเจาะรูโดยรอบ จากนั้นนำเกลือเม็ดที่เป็นเกลือสมุทร เทใส่กระบอกไม้ไผ่จนเกือบเต็ม ราดด้วยน้ำหมักที่หมักจากเศษผลไม้ กากน้ำตาลและน้ำ EM.(มีขายตามร้านค้าเกษตรทั่วไป) จนได้ที่ เพื่อเพิ่มความหอมน่ากินและช่วยให้เสริมให้แพะมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น จากนั้นนำไปแขวน ไว้ในโรงเรือน ให้แพะเลีย เกลือจะค่อยๆ ละลาย ออกมาตามรูที่เจาะไว้ ทำให้แพะกินได้นานซึ่งวิธีนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงแพะได้เป็นอย่างดี
24 พฤษภาคม 2559
6,196
คุณลุงสไว แก้วเคนมา เกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบผสมผสานและประธานกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ม.6 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่มีความต้องการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานให้ได้ผลผลิตสูง แต่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในแหล่งเพาะปลูกจนส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าในพื้นที่การเพาะปลูกทั่วไป คุณลุงสไวจึงให้คำแนะนำให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในรูปแบบของไร่นาสวนผสม โดยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ตรงกลางพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นให้ปลูกปาล์มน้ำมันไว้บริเวณรอบๆบ่อ สลับกับการปลูกกล้วยและมะพร้าว ร่วมกับการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ เนื่องจากต้นกล้วยและมะพร้าวจะเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำให้กับต้นปาล์มได้ใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรดน้ำแต่อย่างใด การบำรุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือเศษวัสดุเพาะเห็ดฟางที่เลิกใช้แล้วนำไปโรยไว้บริเวณโคนต้นและจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ใบไม้แห้ง ฟางแห้ง ฯลฯ มาคลุมไว้เพื่อรักษาความชื้น ซึ่งการปลูกปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตได้ดีเฉลี่ย 10-15 กิโลกรัม/ทะลาย ลดปัญหาต้นปาล์มขาดน้ำ และลดต้นทุนการผลิตได้
23 พฤษภาคม 2559
5,122
หลายคนอาจคุ้นเคยกับการปลูกผักไร้ดินหรือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี แต่เชื่อแน่ว่าสิ่งที่จะเสนอต่อไปนี้ หลายคนคงไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นั่นคือ การปลูกมะนาวแบบไร้ดิน ปลูกง่ายๆในน้ำบรรจุถังพลาสติกใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วิธีการทั้งหมดถูกเปิดเผยสู่สายตาคุณโดยคุณวิเชียร เหล็กทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.เชียงราย ผลที่ได้ช่างมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเพราะมะนาวสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ต้นไม่โทรม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร เก็บผลผลิตได้สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายได้ เกษตรกรทั่วไปสามารถปลูกมะนาวไร้ดินได้เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของต้นมะนาว ซึ่งคุณวิเชียรภูมิใจนำเสนอเรื่องราวนี้ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน
19 พฤษภาคม 2559
8,483
การเก็บลูกมะนาวนั้นนับว่ามีหลากหลายวิธีบางคนเก็บด้วยมือบางคนใช้มีดตัดบางคนก็ใช้กรรไกรตัด แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีใดที่ไม่ทำร้ายต้นมะนาวของเราที่ได้ปลูกไว้ และรู้หรือไม่ว่าการเก็บลูกมะนาวด้วยมือหรือมีดนั้นทำร้ายต้นมะนาวอย่างมาก เพราะอาจทำให้กิ่งมะนาวนั้นเสียหายและส่งผลกระทบให้ดอกของมะนาวร่วง มะนาวก็ออกลูกน้อยลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นหากอยากจะเก็บมะนาวอย่างถูกวิธีไม่ทำร้ายต้นมะนาวของท่าน คลิกดูคลิปการเก็บมะนาวคลิปนี้เลยว่ามีเทคนิคการเก็บลูกมะนาวอย่างไร เก็บลูกมะนาวครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดวิธีกันนะคะ จะปลูกมะนาวน้อยหรือมากก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันนะคะ
18 พฤษภาคม 2559
7,785
ปกติแล้วการปลูกข่าจำหน่ายในพื้นที่มากๆ นั้นจะปลูกได้เพียงครั้งเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจึงจะสามารถปลูกใหม่ได้อีกครั้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน แรงงาน ต่างๆ มากมายตามมา แต่ในคลิปนี้มีเทคนิคดีๆ ง่าย ๆ จากเกษตรกรผู้ปลูกข่าจำหน่ายมานับ 10 ปี มาแนะวิธีการปลูกข่าที่ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี ในพื้นที่เดิมมาฝากกันค่ะ ส่วนจะมีวิธีและรายละเอียดอย่างไรนั้นท่านสามารถคลิกชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ เทคนิคนี้สามารถทำได้ทั้งพื้นที่ปลูกและพื้นที่น้อยนะคะ เมื่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกข่าของท่านนะคะ
17 พฤษภาคม 2559
4,125
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
6,947
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,761
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
6,027
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,596
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,816