คลิปเกษตร
แพะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ควรจะได้รับแร่ธาตุต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและการเจริญเติบโต ปัจจุบันจึงมีแร่ธาตุก้อน หรือผลิตภัณฑ์เสริมแร่ธาตุในรูปแบบต่างๆ จำหน่ายอยู่มากมาย ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระ ต้นทุน พอสมควร จากการสัมภาษณ์ นายอภิรักษ์ บุญเมือง เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะมา 4 ปี ได้แนะนำการเสริมแร่ธาตุให้แพะในฟาร์มด้วยภาชนะที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เซนติเมตรหรือมากกว่าก็ได้ ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร นำมาเจาะรูโดยรอบ จากนั้นนำเกลือเม็ดที่เป็นเกลือสมุทร เทใส่กระบอกไม้ไผ่จนเกือบเต็ม ราดด้วยน้ำหมักที่หมักจากเศษผลไม้ กากน้ำตาลและน้ำ EM.(มีขายตามร้านค้าเกษตรทั่วไป) จนได้ที่ เพื่อเพิ่มความหอมน่ากินและช่วยให้เสริมให้แพะมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น จากนั้นนำไปแขวน ไว้ในโรงเรือน ให้แพะเลีย เกลือจะค่อยๆ ละลาย ออกมาตามรูที่เจาะไว้ ทำให้แพะกินได้นานซึ่งวิธีนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงแพะได้เป็นอย่างดี
24 พฤษภาคม 2559
5,468
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณลุงสไว แก้วเคนมา เกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบผสมผสานและประธานกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านหนองจำนัก ม.6 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่มีความต้องการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคอีสานให้ได้ผลผลิตสูง แต่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในแหล่งเพาะปลูกจนส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำกว่าในพื้นที่การเพาะปลูกทั่วไป คุณลุงสไวจึงให้คำแนะนำให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในรูปแบบของไร่นาสวนผสม โดยการขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ตรงกลางพื้นที่เพาะปลูก จากนั้นให้ปลูกปาล์มน้ำมันไว้บริเวณรอบๆบ่อ สลับกับการปลูกกล้วยและมะพร้าว ร่วมกับการปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ เนื่องจากต้นกล้วยและมะพร้าวจะเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำให้กับต้นปาล์มได้ใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรดน้ำแต่อย่างใด การบำรุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือเศษวัสดุเพาะเห็ดฟางที่เลิกใช้แล้วนำไปโรยไว้บริเวณโคนต้นและจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ใบไม้แห้ง ฟางแห้ง ฯลฯ มาคลุมไว้เพื่อรักษาความชื้น ซึ่งการปลูกปาล์มน้ำมันด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตได้ดีเฉลี่ย 10-15 กิโลกรัม/ทะลาย ลดปัญหาต้นปาล์มขาดน้ำ และลดต้นทุนการผลิตได้
23 พฤษภาคม 2559
4,376
หลายคนอาจคุ้นเคยกับการปลูกผักไร้ดินหรือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี แต่เชื่อแน่ว่าสิ่งที่จะเสนอต่อไปนี้ หลายคนคงไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นั่นคือ การปลูกมะนาวแบบไร้ดิน ปลูกง่ายๆในน้ำบรรจุถังพลาสติกใช้หลักการเดียวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ วิธีการทั้งหมดถูกเปิดเผยสู่สายตาคุณโดยคุณวิเชียร เหล็กทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.เชียงราย ผลที่ได้ช่างมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเพราะมะนาวสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ต้นไม่โทรม เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตร เก็บผลผลิตได้สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายได้ เกษตรกรทั่วไปสามารถปลูกมะนาวไร้ดินได้เพียงแค่เข้าใจธรรมชาติของต้นมะนาว ซึ่งคุณวิเชียรภูมิใจนำเสนอเรื่องราวนี้ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่าน
19 พฤษภาคม 2559
7,813
การเก็บลูกมะนาวนั้นนับว่ามีหลากหลายวิธีบางคนเก็บด้วยมือบางคนใช้มีดตัดบางคนก็ใช้กรรไกรตัด แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิธีใดที่ไม่ทำร้ายต้นมะนาวของเราที่ได้ปลูกไว้ และรู้หรือไม่ว่าการเก็บลูกมะนาวด้วยมือหรือมีดนั้นทำร้ายต้นมะนาวอย่างมาก เพราะอาจทำให้กิ่งมะนาวนั้นเสียหายและส่งผลกระทบให้ดอกของมะนาวร่วง มะนาวก็ออกลูกน้อยลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้นหากอยากจะเก็บมะนาวอย่างถูกวิธีไม่ทำร้ายต้นมะนาวของท่าน คลิกดูคลิปการเก็บมะนาวคลิปนี้เลยว่ามีเทคนิคการเก็บลูกมะนาวอย่างไร เก็บลูกมะนาวครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดวิธีกันนะคะ จะปลูกมะนาวน้อยหรือมากก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันนะคะ
18 พฤษภาคม 2559
7,043
ปกติแล้วการปลูกข่าจำหน่ายในพื้นที่มากๆ นั้นจะปลูกได้เพียงครั้งเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วจึงจะสามารถปลูกใหม่ได้อีกครั้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุน แรงงาน ต่างๆ มากมายตามมา แต่ในคลิปนี้มีเทคนิคดีๆ ง่าย ๆ จากเกษตรกรผู้ปลูกข่าจำหน่ายมานับ 10 ปี มาแนะวิธีการปลูกข่าที่ปลูกครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 10 ปี ในพื้นที่เดิมมาฝากกันค่ะ ส่วนจะมีวิธีและรายละเอียดอย่างไรนั้นท่านสามารถคลิกชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ เทคนิคนี้สามารถทำได้ทั้งพื้นที่ปลูกและพื้นที่น้อยนะคะ เมื่อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกข่าของท่านนะคะ
17 พฤษภาคม 2559
3,760
16 พฤษภาคม 2559
4,183
การเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนให้ประสบความสำเร็จนั้น เกษตรกรควรมีการจัดการด้านค่าอาหารที่ดี โดยการนำวัสดุ หรือวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คุณสุรินทร์ อินทสังข์ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ได้แนะนำให้ใช้สูตรอาหาร TMR (สูตรอาหารสัตว์ ที่มีทั้งอาหารหยาบและอาหารข้นผสมกัน) ให้โคเนื้อกินเพื่อช่วยให้โคมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการเลี้ยงทั่วไป โดยใช้เปลือกและเศษสับปะรดและเศษผลไม้อื่นๆ ที่เหลือจากโรงงานในพื้นที่ ผสมกับหญ้าแห้งหรือฟางข้าวและหญ้าเนเปียสด เสริมด้วยกากน้ำตาล ยูเรีย และเกลือแกง ละลายในน้ำเปล่า 200 ลิตร ฉีดพ่นและคลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็สามารถนำไปให้โคกินได้ทันที หรือถ้าต้องการเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้น ให้หมักไว้ในถุงที่เป็นสูญญากาศ เก็บไว้ในที่ร่มอีก 21 วัน สูตรอาหารที่มีโปรตีนสูง จะช่วยให้โคมีการเจริญเติบโตได้ดี น้ำหนักเพิ่มเร็ว และเนื้อโคมีคุณภาพสูง เนื้อจะมีไขมันแทรกสวย เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนค่าอาหารข้นได้เป็นอย่างดี
12 พฤษภาคม 2559
11,216
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
6,225
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
9,992
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
5,367
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
6,458
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,101