คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มคุณภาพ เพิ่มราคา --------------- ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การผลิตสินค้าเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เกษตรกรจึงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ . การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจึงเป็นทางออกที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรหมายถึงการทำให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้น โดยไม่เพิ่มต้นทุนการผลิตมากนัก สามารถทำได้หลายวิธี . ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร : https://shorturl.asia/meksK สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : https://shorturl.asia/M3HxQ
29 มกราคม 2567
226
ลุงโอ๋ เจ้าของสวนธรรมวัฒน์ เติบโตมากับการทำสวนมังคุดและเงาะมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำสวนให้ยั่งยืน ลุงโอ๋จึงนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับสวนมังคุดกว่า 100 ปี ของเขา . นอกจากมังคุดสดแล้ว สวนธรรมวัฒน์ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดแบบปลอดสารเคมี เช่น น้ำมังคุด มังคุดอบแห้ง และมังคุดกวน . ลุงโอ๋เชื่อว่าการหันมาปลูกมังคุดแบบปลอดสารเคมี นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการคืนอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดให้กับทุกคนอีกด้วย . มังคุดสวนธรรมวัฒน์ เป็นตัวอย่างของเกษตรอัจฉริยะ ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน . ขอขอบคุณ ณัฏฐเอก อรุณโชติ สวนธรรมวัฒน์ จ.ชุมพร
18 ธันวาคม 2566
415
ปลาสลิดทอดกรอบ อร่อยลงตัว แต่กว่าจะมาเป็นแบบนี้ต้องผ่านอะไรบ้าง . อุมารินทร์ เกตพูลทอง เกษตรกรรุ่นใหม่จากวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร พาเราไปรู้จักกระบวนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ . คุณยุ้ย เล่าว่า ครอบครัวของเธอเคยเป็นหนี้เนื่องจากราคาปลาสลิดที่ตกต่ำ เธอจึงปรับเปลี่ยนการดูแลปลาสลิดตั้งแต่ต้นน้ำ โดยใช้อาหารปลาที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี เลี้ยงปลาในบ่อดินที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย . นอกจากนี้ คุณยุ้ย ยังคิดค้นวิธีการแปรรูปปลาสลิดแบบใหม่ โดยใช้เครื่องจักรทันสมัย ทำให้ปลาสลิดมีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด สะดวกต่อการบริโภค . จากความพยายามของคุณยุ้ยและเกษตรกรในชุมชน ทำให้ปลาสลิดของวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น . พบกับเรื่องราวของคุณยุ้ย และวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ได้ในวิดีโอนี้เลย . ขอขอบคุณ อุมารินทร์ เกตพูลทอง วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร
18 ธันวาคม 2566
212
ดอยมณีพฤกษ์ จังหวัดน่านเป็นแหล่งปลูกกาแฟคุณภาพสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย กาแฟเดอม้ง เป็นแบรนด์กาแฟที่ผลิตโดยชุมชนชาวม้งบนดอยแห่งนี้ . กาแฟเดอม้ง เกิดจากความตั้งใจของคุณวิชัย หรือ “พี่กล้วย” เกษตรกรชาวม้งที่ปลูกกาแฟแบบอินทรีย์ เน้นคุณภาพและรสชาติ โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายช่องทางการตลาด . กาแฟเดอม้ง นอกจากจะมีคุณภาพสูงแล้ว ยังเป็นกาแฟที่ผลิตด้วยความรักและความใส่ใจของคนในชุมชน กาแฟทุกเมล็ดผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูป . กาแฟเดอม้ง เป็นมากกว่าแค่กาแฟ แต่เป็นมรดกแห่งผืนป่าที่ไม่เพียงสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน แต่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกด้วย . กาแฟเดอม้ง กาแฟไทยคุณภาพสูงจากดอยมณีพฤกษ์ ดื่มแล้วได้รสชาติของกาแฟแท้ๆ พร้อมกลิ่นอายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวม้ง . ติดตามเรื่องราวของ “พี่กล้วย” และ “Coffee De Hmong” ได้ในวิดีโอนี้ . ขอขอบคุณ วิชัย กำเนิดมงคล Coffee De Hmong จ.น่าน
18 ธันวาคม 2566
236
แหนแดงคืออะไร "แหนแดง" เป็นพืชตระกูลเฟิร์นชนิดลอยน้ำ ที่มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในใบ โดยแหนแดงสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี ทำให้มีค่าไนโตรเจนสูง . วิธีการทำแหนแดงแห้ง เพื่อใช้บำรุงพืช 1. เราจะนำแหนแดงสด มาตากแดดจัดเป็นเวลา 2 วัน 2. เมื่อแหนแดงแห้งแล้ว สามารถเก็บใส่กระสอบ เอาไว้ใช้งานได้นานหลายปี . การนำแหนแดงไปใช้ประโยชน์ 1. รู้ไหมว่าแหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัม มีปริมาณธาตุอาหาร เท่ากับปุ๋ยยูเรียถึง 100 กรัม เลยทีเดียว short 8 : 2. โดยแหนแดงแห้ง 1 กิโลกรัม สามารถใช้ปลูกผักในพื้นที่ 2 ตารางเมตร . แหนแดงสามารถทดแทนปุ๋ยยูเรียที่มีราคาแพงได้เป็นอย่างดี เพราะมีไนโตรเจนสูง พี่ๆ เกษตรกรลองนำไปใช้กันดูนะคะ
21 สิงหาคม 2566
1,372
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
7,012
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,823
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
6,130
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,740
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,897