คลิปเกษตร
ทีมงานรักบ้านเกิด มีโอกาสได้ลงพื้นที่พบ คุณลุงล้วน กุลแก้ว เกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน อาศัยอยู่ที่ บ้านกลบควัน ต.ดงยาง อ. นาดูน จ.มหาสารคาม คุณลุงล้วนมีความยินดีที่จะแนะนำทีมงานรักบ้านเกิดว่า หากต้องการเลี้ยงปลาดุกให้สมบูรณ์แข็งแรงจะต้อง ไม่เลี้ยงปลาในบ่อน้ำลึก และน้ำในบ่อปลาควรมีสีขุ่น ซึ่งปลาดุกชอบอาศัยหากเป็นน้ำใส ปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร ไม่เจริญเติบโต ในบ่อควรมีผักบุ้งให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา แต่ไม่ควรมีหญ้าไซ เพราะอาจบาดตัวปลาให้เป็นแผลติดเชื้อโรคได้ อาหารควรเป็นอาหารเม็ดเล็กแช่น้ำก่อนให้ เพื่อที่ปลาดุกจะลงไปกินหน้าดิน ทำให้ไม่เปลืองอาหารอีกด้วย
21 มกราคม 2558
3,778
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การเสียบยอดมะนาวพันธุ์ดีด้วยหลอดกาแฟ อุปกรณ์ 1.ต้นส้มโอ(ใช้เป็นต้นพันธุ์สำหรับเสียบยอด) 2.กิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์ดี(ที่ใช้ในการเสียบยอด) 3.กรรไกรตัดกิ่ง 4.มีดคัดเตอร์ 5.หลอดกาแฟ วิธีการทำ -ตัดต้นตอส้มโอให้สูงจากดินประมาณ 10 ซม. ใช้คัดเตอร์ผ่าลงไปตรงกึ่งกลางให้ได้ตาามขนาดที่ต้องการ -ตัดหลอดกาแฟ ให้มีความยาว 1 นิ้ว แล้วนำหลอดกาแฟไปครอบต้นพันธุ์ไว้ -ตัดกิ่งมะนาวพันธุ์ดีให้ได้ขนาดความยาว 9- 10 นิ้ว แล้วแต่งใบให้เรียบร้อย ให้เหลือเฉพาะใบบริเวณยอด สัก 5-7 ใบ -จากนั้นฝานกิ่งพันธุ์ให้ได้ขนาดเท่ากับที่เราผ่าต้นพันธุ์ส้มโอ แล้วนำกิ่งมาเสียบลงบนต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ -นำหลอดกาแฟมาครอบบริเวณรอบที่เสียบยอด ***ที่เป็นหลอดกาแฟเพราะการใช้พลาสติกพันกิ่ง จะเสียเวลาแล้วบางครั้งก็ไม่แน่น***
21 มกราคม 2558
13,160
ชะอม พืชผักที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ระยะนั้นผักชะอมจะมีราคาไม่สูงนักเนื่องจากผลผลิตตามท้องตลาดมีจำนวนมาก ดังนั้นคุณอุดม พรหมจักร ปราชญ์ชาวบ้านแห่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงได้ผลิตชะอมนอกฤดูด้วยวิธีโน้มกิ่ง เป็นวิธีการง่ายๆด้วยหลักการทำให้เนื้อไม้ของลำกิ่งร้าวและงอ จากนั้นให้ตัดใบทิ้ง ทำให้ต้นพืชถูกกระตุ้นให้ออกยอดเพื่อความอยู่รอดตามธรรมชาติของมันเอง ซึ่งยอดที่ออกมาจำนวนมากและถูกบำรุงด้วยน้ำหนักชีภาพ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้มีจำนวนมากและขายได้ราคาดีในช่วงนอกฤดู
21 มกราคม 2558
7,495
การปรับปรุงดิน เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิต ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย การบำรุงดินมีหลายวิธีด้วยกัน หนึ่งในวิธีบำรุงดินวันนี้ คุณสมพงษ์ อ้นชาวนา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จากจังหวัดพิษณุโลก ได้แนะนำวิธีการการปรับปรุงดินโดยการทำแม่ปุ๋ยอินทรีย์จากจอมปลวกเพื่อบำรุงดินในไร่นา หรือการทำหัวเชื้อจอมปลวก ซึ่งทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตอีกด้วย เพราะในการบำรุงดินนั้นถือเป็นการเตรียมพร้อมและเป็นการเตรียมดินก่อนหรือหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเรียบร้อยแล้ว และเป็นการตัดวงจรของโรคและแมลงต่างๆที่เป็นศัตรูกับต้นข้าวอีกด้วย
21 มกราคม 2558
5,474
คุณวิเชียร ชีช้าง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพริกแบบอินทรีย์ ที่บ้านก่อฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ข้อมูลว่า ปัญหาโรครากปมพริกเกิดจากไส้เดือนฝอยไปดูดกินน้ำเลี้ยงในระบบรากพริกจนเกิดเป็นปุ่มปมทำให้พริกไม่เจริญเติบโตแล้วตายไปในที่สุด และเนื่องจากพริกเป็นแหล่งอาหารของไส้เดือนฝอย ถ้าเกษตรกรปลูกพริกอย่างต่อเนื่องโดยไม่พักดินก็ยิ่งจะทำให้ไส้เดือนฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น คุณวิเชียรแนะนำให้เกษตรกรปลูกปอเทืองสลับกับการปลูกพริกแล้วทำการไถกลบในช่วงออกดอก เนื่องจากปอเทืองไม่ใช่พืชอาหารจึงสามารถลดปริมาณของไส้เดือนฝอยได้อย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างถาวรภายในระยะเวลา 3 ปี อีกทั้งปอเทืองยังเป็นพืชปุ๋ยสดบำรุงดินแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
21 มกราคม 2558
4,319
คุณกิมฮก แซ่เตีย เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 จ.อุบลราชธานี แนะนำว่าการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินนั้น นับว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี เพราะปลาดุกเป็นสัตว์น้ำโตเร็ว ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถจับขายได้ ส่วนการให้อาหารนั้น ก็สามารถให้อาหารเสริมเพื่อประหยัดต้นทุนการใช้อาหารสำเร็จรูปได้ เช่น ปลวก, หนอน หรือ ใส้ไก่ ซึ่งเป็นอาหารเสริมโปรตีน ทำให้ปลาดุกโตเร็ว แต่ยังมีเกษตรกรที่เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาด้านการจำหน่าย เนื่องจากปลาดุกที่เลี้ยงมีกลิ่นคาว และมีสีดำคล้ำผิวไม่สวย ทำให้ไม่น่ารับประทาน ซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้ไม่ยาก ดังนี้ ก่อนจะจับปลาดุกขายประมาณ 1 เดือน ให้นำกล้วยน้ำหว้าสุกมาบดผสมกับรำรวม ในอัตราส่วนรำรวม 6 ก.ก. ต่อกล้วยสุก 1 หวี ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง หว่านให้ปลาดุกกินทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนจับขาย เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อดินมีมีสีเหลืองนวล น่ารับประทาน และมีกลิ่นคาวน้อยลงอีกด้วย
21 มกราคม 2558
5,223
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
5,831
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
9,551
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
5,070
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
6,034
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
5,702