คลิปเกษตร
ผู้ใหญ่ปรีดา วรรณรัตน์ ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด 63/1 ม.5 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการทำนา แนะนำการตากข้าวเป็นการระบายความชื้น เนื่องจากเวลาเกษตรกรนำข้าวมาขายให้วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชาวนาตราด ความชื้นจะอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วความชื้นที่เก็บไว้ในยุ้งฉางจะไม่เกิน 13 ดังนั้นจึงต้องนำข้าวมาระบายความชื้นเพื่อให้ข้าวมีความชื้นตามมาตรฐาน เพื่อที่เวลานำข้าวไปสีจะได้ข้าวคุณภาพข้าวที่ดี ซึ่งการตากข้าวที่ถูกวิธีเป็นการช่วยย่นระยะเวลาการตากข้าวได้เป็นอย่างดีและช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับข้าวอีกด้วย
17 กุมภาพันธ์ 2558
4,261
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
21 มกราคม 2558
4,755
คุณดำเนิน ธรรมเกสร เกษตรกรเต็มขั้น ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี ทำการเกษตรมานานและได้ทดลองนำผึ้งจิ๋วหรือชันโรงจากธรรมชาติมาช่วยผสมเกสรพืช ปรากฎว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่การที่จะนำผึ้งจิ๋วที่อยู่ตามขอนไม้ รูเสา หรือกล่องลังเก่าให้ออกมาอยู่ในรังที่เราต้องการอาจดูเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆท่าน คุณดำเนินจึงได้แนะนำเทคนิคล่อตัวชันโรงจากแหล่งธรรมชาติมาทำรังวิธีการแบบง่ายๆคือ หากมีกล่องอยู่แล้วให้ทำการเจาะรูด้านหลัง จากนั้นใช้วิธีต่อท่อด้วยไม้ไผ่เชื่อมทางเข้าจากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่ เพื่อให้ชันโรงย้ายจากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่ที่เตรียมไว้ โดยหลังจากทำการต่อท่อจากรังเดิมเข้าสู่รังใหม่ห้ามรบกวนผึ้งจิ๋วโดยเด็ดขาด ปล่อยให้ผึ้งจิ๋วสำรวจรังใหม่และทำการย้ายจนเสร็จ เมื่อเราสังเกตุว่าผึ้งจิ๋วเข้าอยู่รังใหม่จนหมดแล้วจึงทำการย้ายรังไปวางในสวนได้
21 มกราคม 2558
13,191
หม่อนแบบกินผล จะต้องมีเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งหม่อนอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้หม่อนแตกตาและให้ผลผลิตดี ผลใหญ่ หลักการง่ายๆ คือเมื่อต้นหม่อนอายุอย่างน้อยได้ 4 เดือนขึ้นไป ให้สังเกตกิ่งหม่อนว่าเริ่มมีสีน้ำตาลหรือไม่ นั่นแสดงให้เห็นว่าต้นหม่อนพร้อมตัดแต่งกิ่งพันธุ์ได้ จากนั้นให้กะขนาดความสูงที่เราต้องการตัดแต่งกิ่ง ระดับความสูงควรอยู่ไม่เกินเอื่อมมือ เพราะมีผลต่อการเก็บและออกผล จากนั้นทำการตัดกิ่งออก แล้วทำการเด็ดใบของกิ่งหม่อนออกทีละใบแทนการลูด เพื่อป้องกันการโดนช่อตาดอกของกิ่งหม่อน จากนั้นทำการโน้มกิ่งไม่นานจะมียอดและผลออกมาจากตาเป็นพุ่ม ก็สามารถตัดกิ่งพันธุ์ออกแล้วนำไปเสียบใหม่ได้ผลผลิตมากผลใหญ่ได้ ส่วนต้นกิ่งพันธุ์ก็จะแตกตาให้ผลผลิตเช่นเดียวกัน
21 มกราคม 2558
22,282
การขยายพันธ์มะม่วงปัจจุบัน วิธีที่ได้รับความนิยมสูงคือ การเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบเสียบข้าง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถปลูกมะม่วงหนึ่งต้นตอ มีมะม่วงหลายสายพันธุ์ได้ นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงส่งออก อำเภอบ้านแฮด แนะนำเทคนิคไว้ดังนี้ เตรียมอุปกรณ์ มีด คัตเตอร์ เชือกฟาง ถุงพลาสติกใส วิธีการ ตัดยอดกิ่งพันธุ์มะม่วงที่สมบูรณ์ ความยาวกิ่งประมาณ 12 นิ้ว จากนั้นตัดใบทิ้ง ใช้มีดกรีดยาวไปที่โคนกิ่งพันธุ์ให้แหลม เป็นลักษณะปากฉลาม ประมาณ 3 นิ้ว ต้นตอควรเลือกต้นตออายุประมาณ1ปี ใช้มีดควั่นลงเป็นรูปปากฉลาม ที่กลางลำตัน ยาวประมาณ3นิ้ว ใช้มีดตัดขวางที่โคนปากฉลาม นำเปลือกออก จากนั้นนำกิ่งพันธ์มาเสียบประกบให้แนบสนิท ใช้เชือกฟางมัดให้แน่น แล้วใช้พลาสติกใสพันให้ให้มิด ใช้เวลาประมาณ 7-10 วันกิ่งจะเริ่มแตกยอด ถือว่าการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างสำเร็จ
21 มกราคม 2558
18,248
การปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้นั้น การขยายพันธุ์เป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เทคนิคพิเศษการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งไผ่ จะทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตสูงและรวดเร็วกว่าวิธีอื่น วันนี้ปราชญ์ชาวบ้าน จากบ้านห้วยชัน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้คิดค้นเทคนิคการตอนกิ่งไผ่เลี้ยง ปลูกแล้วโตเร็วออกหน่อดี โดยมีวีธีการดังนี้ 1.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ มีด ค้อน เลื่อย สิ่ว เชือก ขุยมะพร้าวชุ่มน้ำบรรจุถุงยางมัดปากถุงให้แน่น วิธีทำ เลือกต้นไผ่อายุประมาณ1ปี เลือกตาที่มีกิ่งสมบูรณ์ที่สุด จากนั้นใช้เลื่อย เลื่อยขวางบริเวณต้นไผ่เหนือตา ลึก2 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร จากนั้นใช้สิ่วตอกลงไปที่รอยเลื่อยแล้วผ่าซีกลงมา ยาวประมาณ10นิ้ว กิ่งตาจะโน้มเอียงออกจากลำต้นเล็กน้อย จากนั้นใช้ถุงขุยมะพร้าวผ่ากลางประกบไปที่บริเวณตากิ่งให้รอบ มัดให้แน่นทั้งด้านบนและด้านล่าง ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนจะเกิดรากสีขาวในถุงนั่นคือรากอ่อน ต้องรอให้รากกลายเป็นสีน้ำตาลก็สามารถตัดไปชำหรือปลูกลงดินต่อไป
21 มกราคม 2558
10,216
เกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงปู ไม่ว่าจะเป็น ปูนิ่ม ปูไข่ ปูดำ ในช่วงสภาพอากาศฝนตกหนักแบบนี้ ควรมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการที่ปูอาจจะโดนน้ำฝนมากเกินไป อาจทำให้ปูตายได้ แนะนำเทคนิคง่ายๆในการลดอัตราการตายของปูที่เลี้ยงไว้ จากคุณลุงปรีชา อุ่นภิรมย์ เจ้าของฟาร์มปู เลี้ยงปูคอนโด ประสบการณ์การเลี้ยงปูนาน 10 ปี แห่ง ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดังนี้ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปู เจาะรูน้ำล้นที่บ่อปู ระยะห่างจากขอบบ่อปูนด้านบนประมาณ 10 เซนติเมตร และใส่ท่อพีวีซีไว้คอยระบายน้ำ ซึ่งโดยปกติแล้วต้องรักษาระดับความเค็มของน้ำในการเลี้ยงปูไว้ให้คงที่ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเข้าสู่ในช่วงฝนตกหนัก น้ำฝนลงบ่อเลี้ยงปูเยอะ ปัญหาอาจทำให้ปูตายได้ การมีรูน้ำล้นไว้ระบายน้ำออกเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งและประสบผลสำเร็จด้วยดียืนยันได้จากคุณลุงปรีชา อุ่นภิรมย์
21 มกราคม 2558
6,646
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
7,051
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,863
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
6,172
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,804
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,930