คลิปเกษตร
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรดีเด่นอีโต้น้อยประจำ จ.บุรีรัมย์ ทำเกษตรแบบผสมผสาน และมี ประสบการณ์มากกว่า 15ปี จะมาแนะนำถึงการเพาะกล้ายางนา เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ดังนี้ เพียงนำ EM. 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร จากนั้นนำเมล็ดยางนาไปแช่ไว้ 2 คืน จากนั้นนำเมล็ดยางนาที่ได้ไปบ่นในแกลบดำ 14 วัน(เพื่อกระตุ้นให้รากยางนางอก) จากนั้นเตรียมดินปลูกยางนาเพียงนำ หน้าดิน 2 กิโลกรัมแกลบดำ 1 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน(ต่อถุงดำ 1 ถุง) จากนั้นก็นำเมล็ดยางที่บ่มไว้แล้ว 14 วัน มาปลูกได้เลย หลักจากนั้น 45 วัน ก็จะได้ต้นยางที่สูงประมาณ 12-15 เซนติเมตร ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย
22 กรกฎาคม 2558
6,476
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณลำไย สุนทรกูล ประธานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการทำปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งมีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีการคิดค้นสูตรปุ๋ย เพื่อตอบโจทย์ให้กับพืชต่างๆ ว่าควรจะบำรุงดูแลอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดี และต้นทุนต่ำ สำหรับวันนี้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้บำรุงนาข้าวก่อนปักดำ ซึ่งมีวิธีการ ง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้ เพียงนำมูลสัตว์ 70 กิโลกรัม แกลบดำ 20 กิโลกรัม แกลบดิบ 5กิโลกรัม รำอ่อน 5 กิโลกรัม แล้วราดด้วยน้ำหมักหอยเชอรี่ จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วนำไปบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย มัดปากกระสอบให้แน่น หมักทิ้งไว้ 3 เดือน (ควรกลับกรองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน) ก็สามารถนำไปใช้กับนาข้าวได้เลย วิธีการใช้ปุ๋ย หลังจากที่ไถ่กลบตอซังแล้วให้หว่านปุ๋ยให้ทั่วแปลงนาก่อนทำการปักดำ 2 สัปดาห์ (ปุ๋ยหมักที่ได้ 50 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ) ประโยชน์ ช่วยให้ดินในนาข้าวร่วนซุย และช่วยบำรุงข้าวให้เจริญเติบโตออกเมล็ดได้ดียิ่งขึ้น
22 กรกฎาคม 2558
3,742
จาก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในลุ่มน้ำภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์หลายอย่างจากต้นจาก ตั้งแต่ใบจากนำมาผูกเป็นตับใช้มุงหลังคา กั้นฝาบ้าน ยอดจากอ่อนนำมาทำมวนยาสูบ ลูกจากนำมาทำขนมหวาน งวงจากให้น้ำหวานสามารถนำมาทำน้ำตาลได้ ที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโกวิทย์ จันทรังษี เกษตรกรที่ปลูกต้นจากในพื้นที่บ่อกุ้งร้าง สามารถทำน้ำตาลจากต้นจาก สร้างรายได้ได้อย่างงาม ขั้นตอนการทำเริ่มจากคัดเลือกงวงจากที่ได้ขนาดตามอายุของทะลายจาก ทำการตีให้ช้ำด้วยไม้ จากนั้นใช้ฉีดคมๆปาดที่งวงบางๆในตอนเย็น ใช้กระบอกไม้ไผ่มารองน้ำหวานจากงวงจาก รุ่งขึ้นตอนสายๆก็รวบรวมกระบอกใส่น้ำหวาน นำไปเคี่ยวบนเตาไฟประมาณ 3 ชั่วโมง จะได้น้ำตาลจากที่ข้นหนืดแบบน้ำตาลปี๊บ ยกลงจากเตาเทใส่ปี๊บหรือพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นจะได้น้ำตาลจากที่แข็งเป็นก้อน สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
22 กรกฎาคม 2558
14,754
เกษตรกรชาวนามักจะประสบปัญหานกเป็ดน้ำมาจิกกินกล้าข้าวช่วงที่หว่านกล้าใหม่ๆ และชอบมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยเทคนิคง่ายๆจากคุณประวิทย์ ชัยวงศ์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวมากกว่า 10 ปี ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. ขวดแก้วใส 2. น้ำมันโซล่า 3. ผ้าฝ้าย 4. หลักไม้ 5.ถุงพลาสติก ด้วยวิธีการทำดังนี้ นำน้ำมันโซล่าใส่ขวดจนถึงคอขวดแล้วนำผ้าฝ้ายใส่แยงลงไปในขวดให้เหลือเป็นจุกโผล่ไว้จุดไฟ จากนั้นก็นำไปวางไว้ในหลักไม้ที่ปักไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมบนคันนาแล้วเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ด้านบน และจุดไฟไล่นกในช่วงเวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป เริ่มใช้ตอนที่หว่านกล้าข้าวตั้งแต่วันแรกรับรองได้ว่านกเป็ดน้ำไม่มารบกวนนาข้าวอีกเลย
13 กรกฎาคม 2558
5,656
คุณอำนวย มหาดไทย เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์มาตรฐาน Organic Thailand อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำวิธีการนำเอามูลโค-กระบือ มาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ หรือที่เรียกกันแบบภาษาชาวบ้านว่าก๊าซชีวมวล โดยนำเอาพลาสติกทึบแสงสีดำแบบหนาพิเศษมาปะติดปะต่อกันให้เป็นรูปทรงกระบอกเพื่อกักเก็บก๊าซ แล้วนำปลายทั้ง 2 ข้างไปเชื่อมต่อกับท่อ PVC ให้ด้านหนึ่งเป็นช่องทางป้อนมูลสัตว์ ส่วนอีกด้านเป็นช่องทางผลักดันให้มูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักหมมเป็นแก๊สแล้วออกไป ส่วนด้านบนจะต่อท่อนำก๊าซออกไปใช้งานในครัวเรือนผ่านวาล์วเปิด-ปิด และหัวแก๊สหุงต้ม ซึ่งมูลโค-กระบือ เพียงวันละ 15-20 กก. จะสามารถผลิตแก๊สชีวมวลไว้ใช้งานได้นานตลอดทั้งวัน อีกทั้งมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักหมมแล้วยังสามารถนำไปใช้ผลิตเป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีไว้ใช้งานได้อีกด้วย มูลสัตว์จึงถือเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนอันทรงคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
10 กรกฎาคม 2558
6,624
แกลบดำ มีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถป้องกันการเกิดโรคในดิน ช่วยปรับให้ดินมีคุณภาพที่ดี อีกทั้งแกลบดำมีรูพรุนเป็นจำนวนมากทำให้จุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มาก เกิดกระบวนการย่อยสลายได้ดี รวมทั้งการใช้แกลบดำคลุมดินจะช่วยดูดซับความชื้นและลดความร้อนได้ดี เกษตรกรนิยมนำแกลบดำผสมในดินเพื่อเพาะปลูกพืช ใช้เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยหมัก ใช้รองก้นหลุมเพื่อปรับสภาพดิน ซึ่งแกลบดำที่จำหน่ายโดยทั่วไปราคาแพงพอสมควร ทั้งที่จริงๆแล้วเราสามารถทำแกลบดำใช้เองได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยอุปกรณ์ดังนี้ 1. ปี๊บ 1 ใบ 2. ท่อเหล็ก 1 ท่อน 3. ไม้สำหรับทำกองฟืนก่อไฟ 4. แกลบ 3 กระสอบ วิธีทำ 1. นำปี๊บมาเจาะรูโดยรอบ เจาะท้ายเป็นวงกลมให้สามารถสวมท่อลงไปได้ (ใช้ดินเหนียวยึดระหว่างท่อและปี๊บ) 2. ก่อกองไฟแล้วนำปี๊บมาสวม ครอบลงบนกองไฟ 3. นำแกลบมาโรยรอบปี๊บ เทคลุมจนหมด 1 กระสอบ 4. เมื่อแกลบที่อยู่ใกล้กับท่อเริ่มเป็นสีดำ ให้เกลี่ยออกแล้วเติมแกลบใหม่เข้าไปแทน ทำซ้ำจนหมดแกลบ 3 กระสอบ (3 ชั่วโมง) แกลบจะเผาไหม้กลายเป็นแกลบดำทั้งหมด เกลี่ยออกเพื่อให้คลายความร้อนและไม่กลายเป็นเถ้าถ่าน ทิ้งให้เย็นก็นำไปใช้ได้
8 กรกฎาคม 2558
11,086
ฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกส์หรือผักไร้ดินของคุณบุญยศักดิ์ ตันเรืองศรี ถูกสร้างบนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ครึ่ง เพื่อผลิตและเก็บเกี่ยวผักไร้ดินส่งไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำฟาร์มผัก ได้แก่ ถาดเพาะเมล็ดพันธุ์ ฟองน้ำ ถ้วยอนุบาลผัก และรางปลูก โดยในช่วงสัปดาห์แรกจะเป็นการเพาะเมล็ดในถาดเพาะให้มีใบอ่อนและรากงอกออกมาเล็กน้อย แล้วจึงย้ายต้นกล้าลงในกลุ่มถ้วยอนุบาล 1 เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และถ้วยกลุ่มอนุบาล 2 อีกสองสัปดาห์หลังจากนี้ผักจะโตไวมาก ให้ย้ายลงรางผักขนาดใหญ่อีกสองสัปดาห์แล้วดูแลให้สดเสมอไปจนถึงช่วงสัปดาห์ที่ห้าถึงหกก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โรคที่พบกับการปลูกผักไร้ดิน คือ โรคจากแมลง โรครากเน่าและโรคเชื้อราใบจุด ทั้งหมดสามารถแก้ได้โดยใช้หลังคาพลาสติกโปร่งแสงเพื่อป้องกันความร้อนที่สูงเกินไปพร้อมกับให้ละอองน้ำเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อลดความร้อนแล้วหยุดให้น้ำ 1-2 ชั่วโมงสลับกันและใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าเป็นตัวช่วยในส่วนผสมเพื่อการป้องกันเชื้อราใบจุด
6 กรกฎาคม 2558
5,444
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
6,717
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,504
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
5,725
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,173
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,534