คลิปเกษตร
วิธีการฟักไข่ด้วยเครื่องตู้ฟัก ขั้นแรก เริ่มจากที่เราเก็บไข่ไก่จากแม่ไก่ เมื่อเก็บมาแล้วให้ทำการระบุวันที่ลงบนไข่ไก่ แล้วรวบรวมไข่ไก่ให้ได้ตามปริมาณของตู้ฟัก 30 ฟอง นำใส่ในตู้ฟักใช้อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส โดยทุกๆ3วันให้ทำการเปิดตู้ฟักแล้วฉีดพรมน้ำลงบนไข่ไก่ หลังจากใส่ในตู้ประมาณ 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน ไข่ก็จะฟักเป็นลูกไก่ ให้นำลูกไก่ไปใส่ตู้อนุบาลพร้อมเปิดไฟให้ความอุ่นประมาณ 15 วัน ลูกไก่จะเริ่มแข็งแรง หลังจากนั้นจึงทำการย้ายจากตู้อนุบาลชุดที่1 ไปตู้อนุบาลชุดที่2 เปิดไฟให้ความอุ่นต่ออีก15 วัน สังเกตุลูกไก่เริ่มออกหางและแข็งแรงจึงนำไปเลี้ยงต่อยังสถานที่เตรียมไว้ต่อไป
28 กรกฎาคม 2558
6,651
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
หากคุณมีความต้องการปลูกผักสวนครัว แต่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ในการเพาะปลูกและไม่มีเวลาในการดูแล วันนี้เราขอนำเสนอวัสดุเพาะปลูกผักจากยางรถยนต์เก่า โดยคุณสถาพร ใจลูน เกษตรกรในพื้นที่บ้านท่าหัด ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผู้ประสบความสำเร็จจากแนวคิดในการนำยางรถยนต์เก่าๆที่เหลือทิ้งให้เป็นขยะ นำมาประดิษฐ์ด้วยวิธีง่ายๆให้เป็นวัสดุเพาะปลูก ช่วยประหยัดพื้นที่ ดูแลง่าย พืชผักโตวัย สามารถกักเก็บน้ำเพื่อล่อเลี้ยงต้นพืชได้หลายวัน ใช้ปลูกพืชผักได้หลายชนิด แม้กระทั่งมะนาว ก็ยังสามารถนำมาปลูกในวงล้อยางรถยนต์ได้ มีวิธีการที่น่าสนใจ เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ
27 กรกฎาคม 2558
15,212
การเลี้ยงปลา เกษตรกรส่วนมากจะมุ่งเน้นไปที่อาหารเพื่อการบำรุงให้ปลาเจริญเติบโตตรงตามขนาดและความต้องการของตลาด แต่ด้วยราคาค่าหัวอาหารปลาที่มีราคาแพงขึ้นมากทุกวัน จนบางครั้งเกษตรกรไม่สามารถรับได้ไหว เช่นเกษตกรท่านนี้ ร.ต.สมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในน้ำกร่อยหนึ่งเดียวในขอนแก่น ที่มีการประยุกต์ปรับตัว และศึกษาข้อมูล นำเอาวัตถุดิบที่มีในท้องตลาดมาผสมจนเกิดเป็นสูตรอาหารปลาโปรตีนสูง แต่ราคาถูกลงเมื่อเทียบกับหัวอาหารเม็ด สามารถลดต้นทุนค่าหัวอาหารไปได้มากถึงกิโลกรัมละ 7-8 บาททีเดียว ในขณะที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเทียบเท่ากับท้องตลาดประมาณ 25-26% เมื่อนำมาใช้เลี้ยงกับปลาน้ำกร่อย ช่วยให้ปลาโตเร็ว เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นสาบคาว ที่สำคัญลดต้นทุนและเพิ่มกำไรได้อย่างดี
24 กรกฎาคม 2558
9,834
เทคนิคการตอนกิ่งมะนาวมีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ใครจะถนัดกันแบบไหน และวันนี้ คุณพ่อ สุรชาติ กันทวิชยานนท์ เกษตรกรปลูกมะนาวเงินล้าน มีเทคนิคง่ายๆ ที่ใครก็สามารถตอนกิ่งมะนาวแบบมืออาชีพได้ ซึ่งอุปกรณ์และขั้นตอนในการตอนมะนาวก็เหมือนกับการตอนกิ่งมะนาวโดยทั่วไป แต่แทคนิคของคุณพ่อสุรชาติ จะใช้ "สายเคเบิ้ลไทร์" ซึ่งจะต่างจากการตอนโดยทั่วไปที่จะใช้เชือกมัด ซึ่งจะทำให้ยุ่งยาก ใช้เวลานาน บางครั้งมัดเชือกไม่แน่น ก็อาจจะทำให้น้ำซึมเข้าถุงวัสดุทำให้แผลกิ่งตอนเน่า ไม่ออกราก แต่การรัดด้วยสาย"สายเคเบิ้ลไทร์" จะทำให้ประหยัดเวลาในการรัดถุงวัสดุและรัดได้แน่นไม่มีน้ำซึมเข้าแผลกิ่งตอน ส่งผลให้เพิ่มอัตราการงอกรากของกิ่งตอนอีกด้วยหลังจากนั้นทิ้งกิ่งตอนไว้ประมาณ 35 วัน สังเกตุรากที่งอกออกมาจะสมบูรณ์และสามารถตัดไปชำในถุงดำก่อนปลูก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ต้นมะนาว
23 กรกฎาคม 2558
7,921
อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวแทนการปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นของคุณนิธิโรจน์ วันดี อยู่บ้านเลขที่ 302/1 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ได้คิดค้นอุปกรณ์ในการหยอดข้าว เพื่อลดต้นทุนไว้ใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนาแต่ละครั้ง เพียงแค่ใช้ท่อ PVC และเศษเหล็กที่ใช้แล้ว ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไร ช่วยให้เกษตรกร ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน และยังประหยัดเวลาอีกด้วย โดยการนำท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร และเศษเหล็กที่เหลือใช้ มาทำเป็นวงล้อ แล้วเจาะรูท่อ PVC ให้มีขนาดเล็ก พอให้เมล็ดลอดได้ ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร และทำที่เปิด ปิด เพื่อนำเมล็ดข้าวไปใส่ไว้ในท่อ จากนั้นก็ใช้แรงคนเพียงคนเดียวก็สามารถหยอดเมล็ดข้าวในแปลงนาให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
22 กรกฎาคม 2558
16,309
นายบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์เกษตรแผ่นดินและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านหัวเรือทอง ม.16 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาต้นมะละกอให้ติดผลดกได้ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นจากการจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ฟางแห้ง เศษใบไม้ มาคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน พร้อมทั้งการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือ และมูลไก่แกลบ ภายหลังจากมะละกอติดดอกออกผลไปแล้ว ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งก้านใบมะละกอที่แก่ออกไปเพื่อลดการแย่งอาหาร จะช่วยให้ภายในสวนมีสภาพอากาศที่โปร่ง โล่ง แสงแดดส่องทั่วถึง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ต้นมะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังช่วยให้มะละกอติดผลดก ผลของมะละกออุดมสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด
22 กรกฎาคม 2558
9,467
ก่อนการทำนาข้าวทุกครั้ง จะต้องมีการบำรุงแปลงนาเพื่อเป็นการฟื้นฟูเพิ่มอาหารแร่ธาตุให้กับดินก่อนการไถหว่าน เพราะเชื่อว่าการได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีขึ้นอยู่กับการบำรุงดินที่ดีด้วยเช่นกัน คุณสุรมิตร ศรีสุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คือเกษตรกรผู้ทำนาข้าวโดยการนำผงถ่านที่เหลือทิ้งมาเป็นองค์ประกอบหลักของการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เพื่อใช้บำรุงดินในนาข้าวก่อนการหว่านและได้ผลจริง ซึ่งมีส่วนประกอบเป็น มูลสัตว์ ฟาง ขี้วัว กากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพ รวมถึงเศษถ่าน โดยทำการหมักทิ้งไว้อย่างต่ำเพียง 1 เดือน จากนั้นก็สามารถนำมาบำรุงดินในแปลงนาได้ ในอัตรา 1 ไร่ต่อ 1 ตัน จากนั้นทำการปั่นนาตามปกติ ก็สามารถหว่านข้าวได้
22 กรกฎาคม 2558
5,503
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
6,712
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,499
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
5,719
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,155
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,530