คลิปเกษตร
อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวแทนการปลูกเพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นของคุณนิธิโรจน์ วันดี อยู่บ้านเลขที่ 302/1 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 ได้คิดค้นอุปกรณ์ในการหยอดข้าว เพื่อลดต้นทุนไว้ใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำนาแต่ละครั้ง เพียงแค่ใช้ท่อ PVC และเศษเหล็กที่ใช้แล้ว ซึ่งวิธีการก็ไม่ยุ่งยากอะไร ช่วยให้เกษตรกร ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน และยังประหยัดเวลาอีกด้วย โดยการนำท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร และเศษเหล็กที่เหลือใช้ มาทำเป็นวงล้อ แล้วเจาะรูท่อ PVC ให้มีขนาดเล็ก พอให้เมล็ดลอดได้ ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร และทำที่เปิด ปิด เพื่อนำเมล็ดข้าวไปใส่ไว้ในท่อ จากนั้นก็ใช้แรงคนเพียงคนเดียวก็สามารถหยอดเมล็ดข้าวในแปลงนาให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
22 กรกฎาคม 2558
15,547
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
นายบุญเหล็ง สายแวว ปราชญ์เกษตรแผ่นดินและเจ้าของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ้านหัวเรือทอง ม.16 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ให้คำแนะนำวิธีการดูแลรักษาต้นมะละกอให้ติดผลดกได้ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นจากการจัดหาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ฟางแห้ง เศษใบไม้ มาคลุมโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นในดิน พร้อมทั้งการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลโค-กระบือ และมูลไก่แกลบ ภายหลังจากมะละกอติดดอกออกผลไปแล้ว ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งกิ่งก้านใบมะละกอที่แก่ออกไปเพื่อลดการแย่งอาหาร จะช่วยให้ภายในสวนมีสภาพอากาศที่โปร่ง โล่ง แสงแดดส่องทั่วถึง ลดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ต้นมะละกอจะเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังช่วยให้มะละกอติดผลดก ผลของมะละกออุดมสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด
22 กรกฎาคม 2558
8,980
ก่อนการทำนาข้าวทุกครั้ง จะต้องมีการบำรุงแปลงนาเพื่อเป็นการฟื้นฟูเพิ่มอาหารแร่ธาตุให้กับดินก่อนการไถหว่าน เพราะเชื่อว่าการได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีขึ้นอยู่กับการบำรุงดินที่ดีด้วยเช่นกัน คุณสุรมิตร ศรีสุรักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ คือเกษตรกรผู้ทำนาข้าวโดยการนำผงถ่านที่เหลือทิ้งมาเป็นองค์ประกอบหลักของการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เพื่อใช้บำรุงดินในนาข้าวก่อนการหว่านและได้ผลจริง ซึ่งมีส่วนประกอบเป็น มูลสัตว์ ฟาง ขี้วัว กากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพ รวมถึงเศษถ่าน โดยทำการหมักทิ้งไว้อย่างต่ำเพียง 1 เดือน จากนั้นก็สามารถนำมาบำรุงดินในแปลงนาได้ ในอัตรา 1 ไร่ต่อ 1 ตัน จากนั้นทำการปั่นนาตามปกติ ก็สามารถหว่านข้าวได้
22 กรกฎาคม 2558
5,205
คุณวีระ สิทธิสาร เกษตรกรดีเด่นอีโต้น้อยประจำ จ.บุรีรัมย์ ทำเกษตรแบบผสมผสาน และมี ประสบการณ์มากกว่า 15ปี จะมาแนะนำถึงการเพาะกล้ายางนา เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ดังนี้ เพียงนำ EM. 1 ลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 10 ลิตร จากนั้นนำเมล็ดยางนาไปแช่ไว้ 2 คืน จากนั้นนำเมล็ดยางนาที่ได้ไปบ่นในแกลบดำ 14 วัน(เพื่อกระตุ้นให้รากยางนางอก) จากนั้นเตรียมดินปลูกยางนาเพียงนำ หน้าดิน 2 กิโลกรัมแกลบดำ 1 กิโลกรัม แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน(ต่อถุงดำ 1 ถุง) จากนั้นก็นำเมล็ดยางที่บ่มไว้แล้ว 14 วัน มาปลูกได้เลย หลักจากนั้น 45 วัน ก็จะได้ต้นยางที่สูงประมาณ 12-15 เซนติเมตร ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้เลย
22 กรกฎาคม 2558
6,174
คุณลำไย สุนทรกูล ประธานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการทำปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งมีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน และมีการคิดค้นสูตรปุ๋ย เพื่อตอบโจทย์ให้กับพืชต่างๆ ว่าควรจะบำรุงดูแลอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดี และต้นทุนต่ำ สำหรับวันนี้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้บำรุงนาข้าวก่อนปักดำ ซึ่งมีวิธีการ ง่ายๆ มาแนะนำ ดังนี้ เพียงนำมูลสัตว์ 70 กิโลกรัม แกลบดำ 20 กิโลกรัม แกลบดิบ 5กิโลกรัม รำอ่อน 5 กิโลกรัม แล้วราดด้วยน้ำหมักหอยเชอรี่ จากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วนำไปบรรจุใส่กระสอบปุ๋ย มัดปากกระสอบให้แน่น หมักทิ้งไว้ 3 เดือน (ควรกลับกรองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน) ก็สามารถนำไปใช้กับนาข้าวได้เลย วิธีการใช้ปุ๋ย หลังจากที่ไถ่กลบตอซังแล้วให้หว่านปุ๋ยให้ทั่วแปลงนาก่อนทำการปักดำ 2 สัปดาห์ (ปุ๋ยหมักที่ได้ 50 กิโลกรัม ต่อ 1 ไร่ ) ประโยชน์ ช่วยให้ดินในนาข้าวร่วนซุย และช่วยบำรุงข้าวให้เจริญเติบโตออกเมล็ดได้ดียิ่งขึ้น
22 กรกฎาคม 2558
3,553
จาก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในลุ่มน้ำภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์หลายอย่างจากต้นจาก ตั้งแต่ใบจากนำมาผูกเป็นตับใช้มุงหลังคา กั้นฝาบ้าน ยอดจากอ่อนนำมาทำมวนยาสูบ ลูกจากนำมาทำขนมหวาน งวงจากให้น้ำหวานสามารถนำมาทำน้ำตาลได้ ที่ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโกวิทย์ จันทรังษี เกษตรกรที่ปลูกต้นจากในพื้นที่บ่อกุ้งร้าง สามารถทำน้ำตาลจากต้นจาก สร้างรายได้ได้อย่างงาม ขั้นตอนการทำเริ่มจากคัดเลือกงวงจากที่ได้ขนาดตามอายุของทะลายจาก ทำการตีให้ช้ำด้วยไม้ จากนั้นใช้ฉีดคมๆปาดที่งวงบางๆในตอนเย็น ใช้กระบอกไม้ไผ่มารองน้ำหวานจากงวงจาก รุ่งขึ้นตอนสายๆก็รวบรวมกระบอกใส่น้ำหวาน นำไปเคี่ยวบนเตาไฟประมาณ 3 ชั่วโมง จะได้น้ำตาลจากที่ข้นหนืดแบบน้ำตาลปี๊บ ยกลงจากเตาเทใส่ปี๊บหรือพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็นจะได้น้ำตาลจากที่แข็งเป็นก้อน สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน
22 กรกฎาคม 2558
13,454
เกษตรกรชาวนามักจะประสบปัญหานกเป็ดน้ำมาจิกกินกล้าข้าวช่วงที่หว่านกล้าใหม่ๆ และชอบมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ด้วยเทคนิคง่ายๆจากคุณประวิทย์ ชัยวงศ์ เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำนาข้าวมากกว่า 10 ปี ซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. ขวดแก้วใส 2. น้ำมันโซล่า 3. ผ้าฝ้าย 4. หลักไม้ 5.ถุงพลาสติก ด้วยวิธีการทำดังนี้ นำน้ำมันโซล่าใส่ขวดจนถึงคอขวดแล้วนำผ้าฝ้ายใส่แยงลงไปในขวดให้เหลือเป็นจุกโผล่ไว้จุดไฟ จากนั้นก็นำไปวางไว้ในหลักไม้ที่ปักไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมบนคันนาแล้วเอาถุงพลาสติกคลุมไว้ด้านบน และจุดไฟไล่นกในช่วงเวลา 1 ทุ่มเป็นต้นไป เริ่มใช้ตอนที่หว่านกล้าข้าวตั้งแต่วันแรกรับรองได้ว่านกเป็ดน้ำไม่มารบกวนนาข้าวอีกเลย
13 กรกฎาคม 2558
4,959
คลิปเกษตรแนะนำ
ธนาสิทธิ์ สอนสุภา “สวนลุงไข่ เกษตรอินทรีย์” จังหวัดชุมพร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2565 --------------- หนุ่มไอทีผู้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว สานต่อสวนกาแฟจากคุณพ่อ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน . จากการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สู่การกลับบ้านเพื่อไปอยู่กับพ่อแม่ ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว สานต่อจากคุณพ่อที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตา . พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ใช้เครื่องซักผ้าในการปั่นล้างผลกาแฟ รวมถึงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเครื่องสีกาแฟสด เครื่องล้างขัดเมือก เครื่องสีกะลา ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ . พร้อมนำความรู้ที่มีมาแบ่งปันคนในชุมชน และสามารถกำหนดราคากาแฟเองได้ ไม่ต้องผ่านคนกลาง เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีความสุข และยั่งยืนต่อไป
21 ธันวาคม 2565
162
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
6,095
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
9,840
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
5,254
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
6,346