คลิปเกษตร
จากปัญหาภัยแล้งที่สร้างผลกระทบด้านการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว หลายคนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้ชาวนาหลายคนทิ้งที่นาและได้อพยพออกไปขายแรงงานต่างถิ่น เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ด้วยปัญหานี้ อ.ไพรัตน์ ชื่นศรี เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2552 ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เอง ด้วยขั้นตอนวิธีการทำดังนี้ เพียงนำแผงโซลาเซลล์ ขนาด 280 วัตต์ 1 แผง แบตเตอร์รี่ ขนาด 12 โวลต์ 2 หม้อ ปั๊มน้ำมอเตอร์ .สายไฟ+วาล์ว เปิด-ปิด จากนั้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์ในพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อทำหน้าที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นต่อสายไฟผ่านสวิส เปิด-ปิด เข้ากับแบตเตอร์รี่ ซึ่งเป็นตัวเก็บพลังงานในยามที่ไม่มีแสงแดด จากนั้นต่อวงจรจากแบตเตอร์รี่ไปยังปั๊มน้ำมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ และส่งน้ำลำเลียงออกไปตามท่อ โดยนาที่ต้องการน้ำก็จะมีวาล์วปิดเปิด เมื่อต้องการใช้น้ำก็สามารถเปิดวาล์วใช้น้ำได้เลย
20 ตุลาคม 2558
7,761
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณดง เรืองหงษา เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งสว่าง ม.7 ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ให้คำแนะนำวิธีการปลูกปาล์มแบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆ จากสภาพดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ จนสามารถอุ้มน้ำได้ดี ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันได้ผลผลิตดีมีคุณภาพด้วยอินทรียวัตถุที่หาได้ในท้องถิ่น อีกทั้งยังช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้ดีอีกด้วย ส่วนวิธีการใส่ปุ๋ย นายดงจะใช้น้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักหอยเชอรี่นำมาราดบริเวณโคนต้นร่วมกับการใส่โรยมูลสุกรแห้งบริเวณรอบๆทรงพุ่ม สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปีที่ 4 น้ำหนักเฉลี่ย 15-20 กิโลกรัม/ทะลาย ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใดๆ
20 ตุลาคม 2558
4,079
คุณอำพรรณ สุวรรณกูฏ ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านบุ่งมะแลง ม. 1 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี บ้านบุ่งมะแลงตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลชาวบ้านบุ่งมะแลงจึงยึดอาชีพการเลี้ยงปลานิลในกระชังเป็นอาชีพหลัก โดยราคาขายปลาที่ได้มีการผันผวนทำให้เกษตรกรชาวประมงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง คุณอำพรรณจึงได้มีแนวคิดที่จะแปรรูปวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับครอบครัวและชุมชน โดยให้วิธีการทำปลาส้มปรุงรสจากปลานิล เลือกปลานิลที่สามารถนำมาทำปลาส้มปรุงรสได้นั้นจะต้องมีน้ำหนัก 700-800 กรัมต่อตัว แล่เอาเฉพาะเนื้อปลาจากนั้นล้างด้วยน้ำเกลือเพื่อกำจัดเมือกและกลิ่นคาวแล้วทิ้งเนื้อปลาให้สะเด็ดน้ำ หั่นเนื้อปลาให้ได้ขนาดชิ้นที่พอดีแล้ว นำเนื้อปลาที่ได้มาคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เตรียมไว้ ได้แก่ ข้าวเหนียวนึ่งสุก น้ำกระเทียมดอง เกลือแกง และกระเทียมโขลกพอหยาบ ให้เข้ากันดี นำเนื้อปลาที่ปรุงรสเสร็จมาบรรจุในถุงพลาสติกแล้วรัดปากถุงให้แน่นถึงไว้ในอุณหภูมิห้องปกติประมาณ 3-5 วันก็จะได้ปลาส้มปรุงรสจากปลานี้พร้อมรับประทาน
19 ตุลาคม 2558
4,372
ข้าวต้มมัด เป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียวซึ่งนำไปผัดกับกระทิ แล้วนำไปนึ่งให้สุกก็จะเป็นข้าวต้มมัดแสนอร่อยซื้อไว้รับประทานกัน คุณป้าคัชนีย์ หรั่งทองหลาง (ป้าเล็ก)แนะนำขั้นตอนการทำข้าวต้มมัดสร้างอาชีพกันค่ะ ซึ่งสามารถทำให้คุณป้ามีรายได้จากตรงนี้เพื่อมาช่วยจุลเจื้อในครอบครัวได้ดีทีเดียว ข้้นตอนการทำอันดับแรกก็คือนำข้าวเหนียวไปล้างน้ำให้สะอาด 2 น้ำ และซาวข้าวขึ้นมาพักไว้ นำถั่วดำไปต้มให้เปือยแล้วนำขึ้นมาพักไว้ในหม้อ นำหัวกะทิตั้งไฟในกระทะให้เดือด พอกะทิเดือดและแตกมันแล้วนำข้าวเหนียวมาใส่และกวนกะทิกับข้าวเหนียวให้เข้ากันให้ข้าวเหนียวแห้งกรุบกริบก็ใส่น้ำตาลลงไปให้ละลายเราจึงใส่ถั่วดำลงไปผสมก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการผัดส่วนผสมรวมกัน หลังจากนั้นก็นำใบตองมาวางซ้อนกันสองชั้น ก็ใส่ใส้เผือกหรือใส้กล้วยที่เราเตรียมไว้แล้วมาห่อจับมุมข้าวต้มให้เป็นมุมสามเหลี่ยมให้แน่นเพื่อความสวยงาม ก็นำเชือกตอกมามัดเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวต้มมัดไหลออก การใช้เชือกตอกมัดเพราะสามารถทนความร้อนและยืดหยุ่นได้ดีกว่ายางหรือเชือก เสร็จแล้วก็นำไปนึ่งในซึ้งให้ใช้ความร้อนประมาณ 100 องศา หรือประมาณ2 ชั่วโมง ก็สามารถนำไปจำหน่ายต่อไป
14 ตุลาคม 2558
5,103
คุณอนันต์ ศิรินุพงศ์ เกษตรกรผู้มีอาชีพทำนา ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความรู้เรื่องการทำนาเป็นอย่างดี ทำนามาตั้งแต่เด็กประมาณ 20 กว่าปี ทำนาจนเป็นอาชีพหลัก เนื่องจากพื้นที่อำเภอระโนดมักทำนาปักดำเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากแนะนำ เทคนิคการแกล้งข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยท่อพีวีซี คือ หลังจากปักดำนาข้าวเสร็จแล้วทิ้งไว้ 1 เดือน จากนั้นเตรียม ท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว แบ่งเป็น 5 ส่วน ใช้สว่านขนาดดอกเบอร์ 6 เจาะรู แค่ 3 ส่วน อีก 2 ส่วนไม่ต้องเจาะ นำปักลงในแปลงนาข้าว เอาดินในท่อออกปล่อยให้น้ำแห้ง จนดินแตกระแหง สังเกตดูถ้าต้นข้าวเริ่มเหี่ยว จากนั้นก็หว่านปุ๋ยแล้วก็ให้ปล่อยน้ำเข้านาได้เลย วิธีการนี้ เรียกว่าการแกล้งข้าว เมื่อมีน้ำรอบใหม่ ต้นข้าวจะแตกกอเพิ่มผลผลิตในนาข้าว รากจะขยายมากและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกจากนาอีกจนกระทั้งข้าวเริ่มออกรวงจึงเปิดน้ำเข้านาอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ต้องปล่อยน้ำออกจากนา เพราะระยะนี้ข้าวต้องการน้ำเป็นอย่างมาก(สามารถทำได้ทุกสายพันธุ์ข้าว แต่ต้องเป็นนาปักดำ)
13 ตุลาคม 2558
5,087
12 ตุลาคม 2558
6,085
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดมักจะประสบปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามต้องการ จากการสัมภาษณ์คุณสัมฤทธิ์ เข็มสม เกษตรกรผู้มีประสบการณ์การปลูกมังคุดมา 22 ปี ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมต้นมังคุดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น และใส่ปุ๋ยคอก 20-50 กิโลกรัม/ต้น เฝ้าติดตามกำจัดศัตรูพืช และเตรียมการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ก่อนออกดอก 1-2 เดือน หรือ 9-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปุ๋ยบำรุงผล สูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น หลังจากต้นมังคุดออกดอก การจัดการต้น เพื่อป้องกันมังคุดเป็นเนื้อแก้ว และมียางไหลออกจากผิวของผล โดยการสับที่ลำต้นมังคุดให้เป็นรอยในแนวเฉียง ระยะมังคุดติดผล 8 สัปดาห์ เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่ลำต้น ทำให้ให้ผลมังคุดไม่เป็นยางและเนื้อมังคุดไม่เป็นเนื้อแก้ว จะช่วยให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาดี
9 ตุลาคม 2558
7,560
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
7,012
คุณสมพงษ์ ไชยสง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาวัย 64 ปี ที่หันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดินธรรมชาติมานานกว่า 10 ปี จนประสบผลสำเร็จในพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำวิธีการทำอาหารปลาที่มีโปรตีนสูงและมีราคาถูก อีกทั้งยังมีส่วนช่วยการเร่งการเจริญเติบให้กับตัวปลาได้เทียบเคียงกับอาหารสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยใช้วัตถุดิบส่วนผสม ได้แก่ รำข้าว 8 กก. ,กากถั่วเหลือง 22 กก. ,ปลาป่น 7 กก. ,น้ำหมักปลา(ปลาเปรี้ยว) 6 กก. , น้ำเปล่า 3 ลิตร วิธีการทำโดยนำส่วนผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดคลุกเค้าให้เข้ากันจนเกิดความเหนียวหนืดแล้วนำอาหารเข้าเครื่องบดให้ออกมาเป็นเส้น จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง(สูตรอาหารแห้ง) หรือให้ปลากินสดๆก็ได้(สูตรอาหารสด) ส่วนการให้อาหาร ปลาเล็กจะเริ่มเลี้ยงจนปลามีอายุ 1 เดือน ใช้สูตรอาหารสดเช้า-เย็น เมื่อบดเสร็จให้ปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้ภาชนะรองแล้วหย่อนลงให้ปลากินได้เลย และเมื่อปลามีอายุ 1 เดือนขึ้นไป จึงให้อาหารแห้งให้วันละครั้ง จะใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 7-8 เดือน ก็สามารถจับขายได้ตามขนาดที่ตลาดต้องการ
23 มกราคม 2560
10,823
กล้วยเล็บมือนางของดีจังหวัดชุมพร ของฝากของอร่อยที่ขึ้นชื่อ คุณจันตนา นามกร ได้แปรรูปกล้วยเล็บมือนางเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกล้วยอบแห้งธรรมดา กล้วยเล็บมือนางทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มได้แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางมานานกว่า 10 ปี และปริมาณกล้วยที่นำมาแปรรูปใช้กล้วย 120 กิโลกรัม/วัน เพื่อนำมาทำกล้วยเคลือบช็อคโกแลต สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มฯ ได้เป็นจำนวนมากและรสชาติก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ลิ้มชิมรสทุกราย ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ได้รับเชิญให้ไปออกบูธตามงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งทางกลุ่มฯ ยินดีเปิดเผยสูตรการทำกล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อคโกแลต สุดยอดอาชีพ สุดยอดความอร่อย ติดตามได้ในคลิปนี้
13 พฤษภาคม 2559
6,130
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
7,740
ขนมสาคูไส้หมูนั้น เป็นอีกหนึ่งขนมไทย ที่เหมาะเป็นอาหารว่างทานเล่น สามารถทานกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยรสชาติที่อร่อยนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นความนุ่ม และกลิ่นหอมของแป้งสาคู อีกทั้งรสชาติของไส้ที่มีรสชาติ หวาน เค็ม ของส่วนผสมหัวไชโป๊ว ทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมอร่อย เวลาทานให้ทานคู่กับผักสดเพื่อเพิ่มความอร่อย หากชอบทานเผ็ดอาจจะทานกับพริกสดก็ได้เพื่อเพิ่มความอร่อย และวันนี้ทางทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา ได้นำสูตรการทำขนมสาคูไส้หมูมาฝาก โดยผู้เชียวชาญในการทำขนมไทย ที่จะมาถ่ายทอดวิธีการทำ คือคุณป้าที่ธนันญพร แมลงทับ อยู่ที่บ้านดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งคุณป้ายังเป็นเจ้าของร้านขนมไทยอีกด้วย บางท่าน อาจจะคิดว่าขั้นตอนการทำนั้นอาจจะยุ่งยาก ซ้ำซ้อน แต่หากได้ชมคลิปขั้นตอนการทำแล้ว ทุกท่านสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยค่ะ
25 เมษายน 2559
6,897