ปลูกข้าว เกี่ยวข้าว สีข้าว แบบคนเมือง ส.ค.59
วันที่ 27 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 27 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

เสาร์ - อาทิตย์ สุขสันต์ ครอบครัววิถีเกษตรไทย "ปลูกข้าว เกี่ยวข้าว สีข้าว แบบคนเมือง ส.ค.59" รับสมัครครอบครัวร่วมทำกิจกรรม ปลูกข้าว เกี่ยวข้าว สีข้าว แบบคนเมือง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

25 สิงหาคม 2559
527

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังท่านที่ส่งแบบสมัครมาแล้วและแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ท่านได้ทราบ
สมัครได้ที่นี่ >>คลิก<<