เทคโนโลยีการผลิตอาหารหมัก (โยเกิร์ต กิมจิ และแหนมกระดูกหมู)
วันที่ 17 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 17 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

การอบรมเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมัก (โยเกิร์ต กิมจิ และแหนมกระดูกหมู) เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การพัฒนา และการควบคุมคุณภาพอาหารหมักประเภทต่างๆ รวมทั้งกฏระเบียบในการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารหมัก แก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจ

02 สิงหาคม 2559
635


หมายเหตุ : วันอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :-

โทรศัพท์ : 0-2942-8629-35 ต่อ 1223 , 094-6645044 (คุณสงกรานต์ ลาเวียง)

โทรสาร : 0-2561-1970 , 0-2940-6455 , E-mail : ifrskl@ku.ac.th

Website : www.ttc.ifrpd.ku.ac.th , www.ifrpd.ku.ac.th

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : www.ttc.ifrpd.ku.ac.th/course