งาน GI Market 2020
วันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
วันที่จัดงาน : 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

"พาณิชย์" เตรียมจัดงาน GI Market 2020 ขนสินค้า GI ชื่อดัง 60 ร้านค้า ช่วย ผปก.เพิ่มรายได้และสร้างโอกาสทางการตลาด

14 กรกฏาคม 2563
570

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน “GI Market 2020” พร้อมสัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ GI ที่ได้รับผลกระทบ ขนทัพสินค้า GI ชื่อดังกว่า 60 ร้านมาให้ชิม ชอป ในงานเดียว รวมถึงช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงาน “GI Market 2020 มนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 ก.ค.-2 ส.ค. 2563 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และครั้งที่ 2 วันที่ 24-30 ส.ค. 2563 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า GI และมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า GI โดยเฉพาะตลาดพรีเมียม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

“ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ โดยเฉพาะสินค้า GI ที่เป็นสินค้าเกษตรที่ยังไม่แปรรูป ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มดีขึ้น รัฐบาลมีการคลายล็อกดาวน์ กระทรวงพาณิชย์จึงได้เร่งจัดงาน GI Market 2020 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า GI ในทันที”

สำหรับกิจกรรมภายในงาน GI Market 2020 จะมีการรวบรวมสินค้า GI ที่มีความโดดเด่นจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆ จากทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้า เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง หมูย่างเมืองตรัง ปลากุเลาเค็มตากใบ เป็นต้น มาให้ชม ชิม ชอป กันไว้ในงานเดียว โดยมั่นใจว่าจะสร้างยอดขายสินค้า GI ภายในงานได้หลายล้านบาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์