การยกระดับผักและผลไม้ไทย สู่มาตรฐานสากล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่จัดงาน : 20 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : โรงแรมแกรนด์ วิสต้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สวทช. สัมมนาหลักสูตร นวัตกรรมด้านการเกษตรจ.เชียงราย และพื้นที่ภาคเหนือ

28 มกราคม 2563
152

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงในเขตภาคเหนือ เข้าร่วมสัมมนาฟรี!! หลักสูตร การยกระดับผักและผลไม้ไทย สู่มาตรฐานสากล วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับทราบถึงมาตรฐานของเอกชนและภาครัฐเพื่ออนาคตเกษตร 4.0 และการพัฒนาระบบมาตรฐานเพื่อเข้าสู่สากล รวมถึงการสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mgronline.com