งานถนนสายอาชีพ วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559
วันที่ 22 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2559
วันที่จัดงาน : 22 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดงาน : อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ถนนส่ายความรู้ที่จะพาไปสู่อาชีพแห่งความร่ำรวย วันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบกิจกรรม การสาธิตด้านอาชีพ, การเสวนาด้านการเกษตร, การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น กว่า 40 วิชา

02 สิงหาคม 2559
1,020

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"งานถนนสายอาชีพ วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2559". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์