มหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้
วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
วันที่จัดงาน : 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

เกษตรเขต 5 จัดงาน มหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ 30 ส.ค.ถึง 1 ก.ย.นี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต

27 สิงหาคม 2562
506

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s Premium Durian Festival” ระหว่างวันที่ 30 ส.ค.ถึง 1 ก.ย. 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลของภาคใต้ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง จึงได้จัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s Premium Durian Festival” เพื่อประชาสัมพันธ์ และจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ภาคใต้ และผลผลิตทางด้านงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมการเสวนาเรื่อง “ส่องอนาคตตลาดทุเรียน Premium สู่การท่องเที่ยว” พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยกับท้อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาธิตการแปรรูปทุเรียนและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ เพื่อเพิ่มมูลค่าแข่งขันการกินทุเรียนและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ เล่าเรื่องราวราชาแห่งผลไม้ “The durian Story” ผ่านอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น การแสดงสินค้า และจำหน่ายทุเรียนคุณภาพและผลไม้อัตลักษณ์ภาคใต้ อาทิ สละ ลูกหยี จำปาดะ มังคุด

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทุเรียน เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้ ในปี 2562 มีเนื้อที่ปลูก จำนวน 501,845 ไร่ ผลผลิตรวม 445,220 ตัน เป็นผลผลิตในฤดูกาล จำนวน 366,938 ตัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 228,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 62 ทุเรียน เป็นราชาแห่งผลไม้ของไทย มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และประเทศจีน มีความต้องการทุเรียนมาก เพราะเชื่อว่าทุเรียน คือผลไม้มงคล และเป็นสินค้าพรีเมี่ยม จึงนิยมบริโภค และความต้องการยังมีอีกมาก

จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจังหวัดประมาณ 10 ล้านคน การจัดงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s Premium Durian Festival” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ลิ้มรสทุเรียนที่มีคุณภาพของภาคใต้

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมทุเรียนคุณภาพภาคใต้ “Southern Thailand’s Premium Durian Festival” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคมถึง 1 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการ